De linkse samenwerking

De linkse samenwerking

Samen staan we sterker!

Nederland is toe aan een andere, sociale koers. Daarom gaan we voor een samenleving waarin niet het eigen belang telt, maar het belang van ons allemaal. Waarin het weer loont om te werken, eerlijk delen logisch is, en duurzaam wonen betaalbaar is - voor iedereen. En samen met onze politieke vrienden staan we sterker!

Toen heel Nederland in de kou dreigde te komen staan kwamen we met elkaar in actie. Samen met GroenLinks dwong de PvdA het prijsplafond voor energie af. Ook op veel andere onderwerpen trokken we samen op: we presenteerden een gezamenlijke klimaatvisie, voerden samen campagne in steden en dorpen, en presenteerden een progressief oppositieakkoord. 

We werken op verschillende vlakken goed samen met GroenLinks. Dat doen we lokaal, provinciaal en landelijk. Zo deden we bijvoorbeeld in meer dan 70 gemeenten samen mee aan de verkiezingen. In veel van deze gemeenten zitten we nu in het gemeentebestuur. In juni 2022 stemden 76% van onze leden tijdens het congres voor een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer. Na de verkiezingen vormen de PvdA en GroenLinks daar dus één links blok.

Zo kunnen we elkaar op heel veel vlakken versterken – en dat geeft energie. Wij zien de linkse samenwerking ontwikkelen op drie sporen:

  • Een politieke samenwerking, die zich richt op de actualiteit. Zoals bijvoorbeeld onze gezamenlijke inzet voor het energieplafond;
  • Een organisatorische samenwerking, die zich richt op gezamenlijke evenementen. Zoals de gedeelde sessies op ons congres van 4 februari;
  • Het vormgeven van de toekomst van onze samenwerking, wat we samen met onze leden doen.

Op deze pagina lees je meer over wat we tot nu toe gezamenlijk bereikt hebben, hoe we de samenwerking verder willen verdiepen, en hoe we onze leden daarbij betrekken.

Ledengesprekken 2023:
in gesprek over linkse samenwerking

Praat mee over de toekomst van de PvdA. Waar liggen voor ons de prioriteiten, wat kan samenwerken op links voor ons opleveren? Welke ambities willen we daarin waarmaken? En hoe werken we daarbij samen met partijen als GroenLinks bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen? Over dit soort vragen gaan we heel graag met jullie in gesprek. Deze gesprekken voeren we zowel samen met leden van GroenLinks als onderling.

Meld je aan voor een ledengesprek!

Onze routekaart tot voorjaar 2024

Hoe we de linkse samenwerking verder vormgeven, bepalen we samen. Want hoe zorgen we ervoor dat we het verschil gaan maken? En hoe werken we samen bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen? Betrekken we ook andere linkse bondgenoten? Over dit soort vragen gaan we met onze leden in gesprek. Voor een globaal overzicht van onze planning, bekijk je de routekaart hieronder.

Herfst 2022

Onze wetenschappelijke bureaus schreven afgelopen najaar een discussiestuk met hun visie op de samenwerking. Daarnaast hadden we in december de gezamenlijke presentatie van onze concept-kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer. Na de Eerste Kamerverkiezingen zullen de PvdA en GroenLinks een gezamenlijke fractie vormen in de senaat.

Winter 2023

Het belangrijkste evenement over de linkse samenwerking in deze periode is ons congres, Tijd voor Actie!, op 4 februari. Hier bespreken we moties over de samenwerking, presenteren de wetenschappelijke bureaus van beide partijen hun visie, en organiseren we gezamenlijke sessies. We sluiten de dag samen feestelijk af. 

Lente 2023

Na de Provinciale Statenverkiezingen voeren we samen met GroenLinks door heel het land gesprekken met onze leden, zodat iedereen kan meedenken. Deze worden zowel landelijk georganiseerd als lokaal. Het discussiestuk van de wetenschappelijke bureaus vormt het beginpunt van deze gesprekken. Na het congres volgt hierover meer informatie. 

Zomer 2023

In de zomer presenteren we de uitkomst van alle ideeën en input die we uit de gesprekken hebben gehaald. Welke vorm deze presentatie precies heeft, ligt nog niet vast. Het zal wel het begin vormen van onze agenda voor links-progressief Nederland. Op het congres het jaar daarop beslissen de leden hoe we verder gaan naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Aangenomen moties

Delen: