Linkse samenwerking

Hoe we Nederland samen eerlijk, duurzaam, en sociaal maken

Linkse samenwerking

Samen staan we sterker!

Nederland is toe aan een groene, sociale koers. Daarom gaan we voor een samenleving waarin niet het eigen belang telt, maar het belang van ons allemaal. GroenLinks en PvdA geloven dat samenwerken ons sterker maakt. Zo maken we een vuist voor een groener en socialer Nederland. Waarin het weer loont om te werken, eerlijk delen logisch is, en duurzaam wonen betaalbaar is - voor iedereen. 

In tijden van politieke versplintering doen we iets bijzonders: we vormen één fractie in zowel de Eerste als de Tweede Kamer en gaan met één lijst en één programma de Europese Verkiezingen in. In meerdere provincies trekken PvdA en GroenLinks gezamenlijk op en ook in veel gemeenten zitten we samen in het college of vormen we zelfs een gezamenlijke fractie in de gemeenteraad. Zo hebben we op diverse niveaus al politieke successen geboekt. Denk aan het prijsplafond voor energie, verhoging van het minimumloon en de AOW en de initiatiefwet op het verbod op de verhuur van koopwoningen.  Blader hieronder door meer van onze recente successen!

Hoe gaan we nu verder?

Op 20 april 2024 organiseren GroenLinks en de PvdA allebei hun eigen partijcongres, én organiseren we een gezamenlijk congres voor de Europese verkiezingen. Tijdens het gezamenlijke congres stellen de leden van GroenLinks en de PvdA samen het verkiezingsprogramma vast.

Op het congres zullen de partijbesturen van GroenLinks en PvdA een motie indienen over de vraag hoe we in de toekomst onze samenwerking willen voortzetten. In de motie staat een planning waarin we in 2026 een besluit nemen over de vorm van de samenwerking. Wordt het een fusie, nieuwe partij of blijvende alliantie? Het is aan de leden van GroenLinks en PvdA om dat de komende jaren te bepalen. Leden van de PvdA kunnen daarover al stemmen in de Ledenkamer.

Plan van aanpak tot en met 2026

De Eerste Kamerfractie GroenLinks-PvdA

DEN HAAG - De gezamenlijke Eerste Kamerfractie GroenLinks-PvdA op 13 juni 2023: de dag waarop ze werden geïnstalleerd.

DEN HAAG- De Tweede Kamerfractie van Groenlinks-PvdA: 25 mensen die zich elke dag weer keihard inzetten voor een socialer én groener Nederland

Samenwerking lokaal

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2026 zijn er op dit moment al steeds meer afdelingen die samenwerken of daarover in gesprek zijn. Veel afdelingen denken daarbij ook na over de vraag of ze ook als één lijst zullen deelnemen aan de verkiezingen. Het besluit daarover moet iedere afdeling in december 2025 genomen hebben, om hun keuzes door te kunnen geven aan de Kiesraad. Om afdelingen te ondersteunen is een ‘Routekaart Linkse Samenwerking’ ontwikkeld. De kaart is een gezamenlijk product van de landelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA, en het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Leden van de PvdA kunnen de routekaart hier vinden.

Meer informatie, visies, en meningen

Wil je meer weten over de inhoud van onze linkse samenwerking tot nu toe? We hebben alle informatie verzameld in een kijk- lees- luisterlijst. Hier vind je onder meer een uitleg van de wetenschappelijk bureaus op hun visie, verschillende meningen van netwerken en leden, en gezamenlijke visiestukken van onze kamerleden.

Aangenomen moties en referenda

Delen: