Tweede Kamer

De PvdA is met 35 leden vertegenwoordigd in de Tweede Kamer die totaal uit 150 leden bestaat. De Tweede Kamer controleert de regering en is medewetgever. Hieronder een overzicht van onze Tweede Kamerleden en hun portefeuille.

Attje Kuiken

Attje Kuiken

Tweede Kamerlid

Fractievoorzitter

Khadija Arib

Khadija Arib

Tweede Kamerlid

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Amma Asante

Amma Asante

Tweede Kamerlid

Hoger onderwijs en wetenschap

Lea Bouwmeester

Lea Bouwmeester

Tweede Kamerlid

Curatieve zorg

Harm Brouwer

Harm Brouwer

Tweede Kamerlid

Krimp, Veiligheidsregio's, Gevangeniswezen en TBS

Yasemin Çegerek

Yasemin Çegerek

Tweede Kamerlid

Milieu, Ruimtelijke ordening

Tjeerd van Dekken

Tjeerd van Dekken

Tweede Kamerlid

Krimp, Sport, Veehouderij, Dierenwelzijn en Voedselveiligheid

Sjoera Dikkers

Sjoera Dikkers

Tweede Kamerlid (tijdelijk met verlof)

Landbouw en Visserij

Angelien Eijsink

Angelien Eijsink

Tweede Kamerlid

Defensie

Manon Fokke

Manon Fokke

Tweede Kamerlid

Openbaar en decentraal bestuur

Ed Groot

Ed Groot

Tweede Kamerlid

Belastingen en Fiscale Zaken

Sultan Günal-Gezer

Sultan Günal-Gezer

Tweede Kamerlid

Defensie materieel

Duco Hoogland

Duco Hoogland

Tweede Kamerlid

Openbaar Vervoer, Wegen en Autoverkeer

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Tweede Kamerlid

Water, Scheepsvaart, Visserij en Consumenten

John Kerstens

John Kerstens

Tweede Kamerlid

Arbeidsmarkt, Participatiewet, pensioen en topinkomens

Roelof van Laar

Roelof van Laar

Tweede Kamerlid

Ontwikkelingssamenwerking en Internationale handel, Koninkrijksrelaties

Henk Leenders

Henk Leenders

Tweede Kamerlid

Natuur, Landbouw en Luchtvaart

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa

Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch

Tweede Kamerlid

Integratie en Inburgering, Veiligheid en Politie

Mohammed Mohandis

Mohammed Mohandis

Tweede Kamerlid

Beroepsonderwijs en Media

Henk Nijboer

Henk Nijboer

Tweede Kamerlid

Financiën en Rijksbegroting

Astrid Oosenbrug

Astrid Oosenbrug

Tweede Kamerlid

ICT en Privacy

Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

Tweede Kamerlid

Justitie en Koningshuis

Michiel Servaes

Michiel Servaes

Tweede Kamerlid

Buitenlandse zaken

Grace Tanamal

Grace Tanamal

Tweede Kamerlid

Werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ziektewet), Mantelzorg en Vrijwilligerswerk

Emre Ünver

Emre Ünver

Tweede Kamerlid

Europa, arbeidsmigratie en handhaving

Rien van der Velde

Rien van der Velde

Tweede Kamerlid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Roos Vermeij

Roos Vermeij

Tweede Kamerlid

Vicefractievoorzitter

Joyce Vermue

Joyce Vermue

Tweede Kamerlid

Voortgezet Onderwijs, Kunst en Cultuur, Farmacie, Rijksuitgaven en staatsdeelnemingen

Marith Volp

Marith Volp

Tweede Kamerlid

Langdurige zorg, Huiselijk geweld, Zedendelicten en Verslaving

Jan Vos

Jan Vos

Tweede Kamerlid

Innovatie, Energie en Klimaat

Mei Li Vos

Mei Li Vos

Tweede Kamerlid

ZZP'ers, Kansspelbeleid, Wetenschapsbeleid, MKB en Regionale economie

Albert de Vries

Albert de Vries

Tweede Kamerlid

Wonen en bouwen

Agnes Wolbert

Agnes Wolbert

Tweede Kamerlid

Eerstelijnszorg, Preventie en Medisch-ethische kwesties

Loes Ypma

Loes Ypma

Tweede Kamerlid

Leraren, Primair en Speciaal Onderwijs, Passend Onderwijs, Jeugdzorg

Keklik Yücel

Keklik Yücel

Tweede Kamerlid

Emancipatie, Arbeid en zorg en Familierecht