Tweede Kamer

Attje Kuiken

Attje Kuiken

Fractievoorzitter,

Zorg, Algemene Zaken,

Koninkrijksrelaties & voorzitter commissie Buitenlandse Zaken

Khadija Arib

Khadija Arib

Democratie en Rechtsstaat

Binnenlandse Zaken

Medisch-ethische zaken & kinderopvangtoeslagenaffaire

Henk Nijboer

Henk Nijboer

Wonen, Financiën,

Pensioenen, Gaswinning

Kati Piri

Kati Piri

Vice-fractievoorzitter, Buitenlandse Zaken

Defensie

Asiel en Migratie

Joris Thijssen

Joris Thijssen

Klimaat en energie

Landbouw, natuur, voedsel

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Barbara Kathmann

Barbara Kathmann

Fractiesecretaris, Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Economische Zaken en Klimaat

Commissie digitalisering/MKB & Enquête gaswinning

Habtamu de Hoop

Habtamu de Hoop

Onderwijs

Media

Infrastructuur en Waterstaat

Songül Mutluer

Songül Mutluer

Veiligheid en Justitie

Wijken

Mohammed Mohandis

Mohammed Mohandis

Langdurige zorg, GGZ, jeugdzorg, sport

Media, cultuur en emancipatie