Tweede Kamer

Frans Timmermans

Frans Timmermans

Fractievoorzitter

Esmah Lahlah

Esmah Lahlah

Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid, met name Rechtsbescherming

Jesse Klaver

Jesse Klaver

Tweede Kamerlid

Europese Zaken

Kati Piri

Kati Piri

Tweede Kamerlid

Buitenlandse Zaken | Asiel

Lisa Westerveld

Lisa Westerveld

Tweede Kamerlid

Jeugdzorg/GGZ | Gehandicaptenzorg/inclusie | Passend onderwijs | Maatschappelijke opvang | Cultuur en bibliotheken | Racisme, discriminatie en antisemitisme

Mariëtte Patijn

Mariëtte Patijn

Tweede Kamerlid

Arbeid en Inkomen | Arbeidsmigratie | Integratie en Inburgering

Suzanne Kröger

Suzanne Kröger

Tweede Kamerlid

Klimaat en Energie

Julian Bushoff

Julian Bushoff

Tweede Kamerlid

Zorg (cure) | Groningen

Tom van der Lee

Tom van der Lee

Tweede Kamerlid

Financiën

Songül Mutluer

Songül Mutluer

Tweede Kamerlid

Veiligheid en recht | Politie (werkgeversdeel) | Femicide | Emancipatie

Laura Bromet

Laura Bromet

Tweede Kamerlid

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit | Stikstof | Visserij | Koninklijk Huis

Habtamu de Hoop

Habtamu de Hoop

Tweede Kamerlid

Openbaar Vervoer | Verkeer | Volkshuisvesting

Senna Maatoug

Senna Maatoug

Tweede Kamerlid

Fiscale Zaken | Uitvoering | Kinderopvang

Mohammed Mohandis

Mohammed Mohandis

Tweede Kamerlid

Armoedebeleid en Participatie | Sport

Geert Gabriels

Geert Gabriels

Tweede Kamerlid

Milieu | Water | Ruimtelijke ordening en duurzaam bouwen

Joris Thijssen

Joris Thijssen

Tweede Kamerlid

Economische Zaken

Barbara Kathmann

Barbara Kathmann

Tweede Kamerlid

Digitale Zaken en Privacy

Elke Slagt-Tichelman

Elke Slagt-Tichelman

Tweede Kamerlid

Langdurige zorg / ouderenzorg | Wijkverpleegkundige zorg | Regionalisering zorg | Preventie | Medisch-ethische kwesties

Mikal Tseggai

Mikal Tseggai

Tweede Kamerlid

MBO | Media | Kansspelen | Sekswerk en Mensenhandel

Raoul White

Raoul White

Tweede Kamerlid

Koninkrijksrelaties | Slavernijverleden | MKB | Programma leefbare en veilige wijken

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Tweede Kamerlid

Primair en voortgezet onderwijs

Glimina Chakor

Glimina Chakor

Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken | Wadden

Jimme Nordkamp

Jimme Nordkamp

Tweede Kamerlid

Defensie

Luc Stultiens

Luc Stultiens

Tweede Kamerlid

Hoger onderwijs | Pensioenen | Toeslagen

Daniëlle Hirsch

Daniëlle Hirsch

Tweede Kamerlid

Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking