Tweede Kamer

Attje Kuiken

Attje Kuiken

Fractievoorzitter,

Koopkracht, Medisch-ethische zaken,

Kinderopvangtoeslagaffaire, Koninkrijksrelaties

Henk Nijboer

Henk Nijboer

Wonen, Financiën,

Pensioenen, Gaswinning

Kati Piri

Kati Piri

Vice-fractievoorzitter,

Buitenlandse Zaken, Defensie

Asiel en Migratie

Joris Thijssen

Joris Thijssen

Klimaat en Energie

Landbouw, Natuur, Voedsel

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Barbara Kathmann

Barbara Kathmann

Fractiesecretaris, Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Economische Zaken en MKB, Digitalisering

Habtamu de Hoop

Habtamu de Hoop

Onderwijs

Infrastructuur en Waterstaat

Songül Mutluer

Songül Mutluer

Veiligheid en Justitie,

Discriminatie, Racisme, Emancipatie

Mohammed Mohandis

Mohammed Mohandis

Langdurige zorg, GGZ, Jeugdzorg,

Media en Cultuur

Julian Bushoff

Julian Bushoff

Curatieve zorg, Binnenlandse zaken,

Algemene zaken