Opleidingen

Opleidingen

Foto PvdA

De PvdA faciliteert een wisselend aanbod aan opleidingen, trainingen en workshops voor PvdA-leden met en zonder functie. Van kennismaken tot talent- en vaardigheden ontwikkelen, van actief worden tot het activeren van anderen.

Politieke ambities?

De idealen van de PvdA gaan over werk, meedoen en eerlijk delen. Dit is de weg die leidt naar een sterk en sociaal Nederland. De PvdA is dan ook altijd op zoek naar mensen die deze idealen aantoonbaar (willen) uitdragen, of dat nu op lokaal, provinciaal, landelijk of Europees niveau is.

Voor onze politici geldt dat ze ons gedachtegoed overtuigend, aansprekend en in begrijpelijke taal over het voetlicht kunnen brengen. De politieke gevoeligheid en drive hebben om deze idealen om te zetten in daden. Zichtbaar zijn in en voeling hebben met de samenleving, leiderschap tonen, aanspreekbaar zijn en verantwoordelijkheid nemen om zaken in gang te zetten. Kortom, dat ze door hun persoonlijke kwaliteiten resultaat weten te behalen in een complexe politieke omgeving.

De PvdA is ook een brede partij en streeft dus naar zo divers mogelijk samengestelde teams, met jong en oud, onervaren en zeer senior, vrouw en man. Teams die ook divers zijn qua deskundigheden en, voor de landelijke politiek, afkomstig uit de diverse regio’s van het land. Wat onze politici gemeen hebben, is dat ze altijd aantoonbaar de PvdA-idealen uitdragen.

Opleidingen voor alle leden

Opleidingen voor afdelingen en/of leden met een functie

Opleidingen voor (potentiële) politici

Heb je interesse in het volgen van één van bovenstaande opleidingen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Centrum voor Lokaal Bestuur via de mail (CLB@pvda.nl) of telefonisch (070-2629720).

Het Centrum voor Lokaal Bestuur

Het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid. Voor aspirant-volksvertegenwoordigers en oud-lokale bestuurders is er de mogelijkheid om buitengewoon lid te worden.

Het CLB is een netwerkorganisatie. Wij brengen onze leden in contact met elkaar, met politici in andere bestuurslagen en met de Tweede Kamer. Het binden en verbinden van mensen en hun kennis en ervaringen is een belangrijke functie van het CLB. Daarnaast verzorgt het CLB verzorgt scholing en opleidingen voor volksvertegenwoordigers en bestuurders op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Zo organiseren we:

  • De Schaperleergang voor mensen met interesse in het raadslidmaatschap
  • De Wibautleergang voor net gekozen lokale politici
  • Bijeenkomsten voor wethouders, provinciale politici en waterschappers
  • De halfjaarlijkse raadsledenvakschool
  • Fractietrainingen op maat
  • Netwerkbijeenkomsten voor wethouders, gedeputeerden, burgemeesters.
  • Intervisiegroepen, coaching en sparren
  • Bijeenkomsten voor jonge politici met ambitie

Op de website van het Centrum voor Lokaal Bestuur vind je meer informatie over alle opleidingen die worden aangeboden.

Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee