Toegankelijkheid

Voor de Partij van de Arbeid heeft de toegankelijkheid van de website een hoge prioriteit. De Partij van de Arbeid wil dat de site en de inhoud daarvan iedereen ten goede komt.

We besteden veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. De website dient goed toegankelijk te zijn voor alle gebruikers en in het bijzonder voor gebruikers met een beperking of handicap.

Ons streven:

We streven ernaar om:

  • De informatie goed vindbaar te maken.
  • Inhoud te voorzien van passende afbeeldingen ter verduidelijking van de inhoud.
  • Omschrijvingen toe te voegen aan afbeeldingen.
  • Inhoud overzichtelijk te organiseren.
  • De tekst beter leesbaar te maken.
  • PDF’s tevens aan te bieden in HTML.
  • Een schoon en helder design aan te bieden.

Daarnaast werken we met de modernste technieken en is onze site continue in ontwikkeling.

Tips?

Heb je suggesties ter verbetering van de toegankelijkheid van onze website? Dan ontvangen we die graag via [email protected].

Delen: