Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Ons sociale veiligheidsbeleid

De PvdA zet zich actief in voor een veilige vereniging. In de PvdA is geen plaats voor discriminatie, (seksuele) intimidatie, uitsluiting of andere ongewenste omgangsvormen. Daar handelen we naar, daar spreken we ons over uit, en dat lossen we op. Dit geldt voor iedereen in de partij: voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, medewerkers en leden. Meldingen van ongewenst gedrag of schending van integriteit worden op gedegen wijze behandeld.

Vertrouwenspersonen

Mocht je ongewenst gedrag ervaren, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Je kunt met de vertrouwenspersonen praten over wat je overkomen is en opties voor eventuele vervolgstappen bespreken. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden of er op een informele manier een oplossing kan worden gezocht. De vertrouwenspersoon opereert vertrouwelijk, is onafhankelijk en deskundig. 

Je kunt de interne vertrouwenspersoon, Jacob Schaap, benaderen via [email protected]. Je kunt ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van buiten de PvdA: Hannie Kraan (06-38909170 – [email protected]). Mocht het gaan om ongewenst gedrag binnen de Jonge Socialisten, dan kan één van hun eigen vertrouwenspersonen worden benaderd. Contactgegeven van hen vind je hier.

Hannie Kraan

Externe vertrouwenspersoon
📞 06-38909170
📧 [email protected]

Jacob Schaap

Interne vertrouwenspersoon
📧 [email protected]

Melding ongewenst gedrag

Het lukt niet altijd om het op een informele manier een oplossing te vinden. Er kan dan een formele klacht worden ingediend. Dit mag overigens ook zonder tussenkomst van een vertrouwenspersoon. Een klacht kan worden ingediend door een mail te sturen naar [email protected]. De klachtencommissie zal de klacht onderzoeken zoals staat beschreven in de klachtenregeling.

Programma sociale veiligheid

De PvdA wil een plek zijn waar iedereen veilig en met plezier mee kan doen. De PvdA is daarom gestart met een programma “Sociale Veiligheid”. In de Partij is dit thema van groot belang en kennen we voorvallen van sociaal onveilige situaties waar we niet trots op zijn. Het is van belang daar scherp op te zijn, er samen over te spreken en te kijken naar waar de sociale veiligheid verbeterd kan worden.

Op het congres hebben we in één van de workshops gesproken over sociale veiligheid, het belang daarvan en wat dat met ons doet. Interessante gesprekken hebben we gevoerd samen met het panel waarin sprekers van het Roze Netwerk, de Rooie Vrouwen, de PvdA Academy, het Netwerk Diversiteit en Inclusie en Stem op een vrouw. Heb je belangstelling, klik dan hier voor de presentatie over sociale veiligheid die we daar gegeven hebben.

De PvdA heeft gezocht naar expertise buiten de organisatie om ons bij ons sociale veiligheidsbeleid te helpen. Het partijbestuur heeft gekozen voor Roos van den Born en Anne-Marie Harmsen van bureau Pronesis. Pronesis ondersteunt organisaties bij verandertrajecten o.a. op het gebied van integriteit en sociale veiligheid. Zij zullen op basis van een onderzoek komen met een advies hoe de sociale veiligheid binnen de partij verbeterd kan worden. Dit onderzoek bestaat uit een 30-tal interviews met leden, gesprekken met mensen die nu al betrokken zijn bij het onderwerp (o.a. Centrum voor Lokaal Bestuur, de vertrouwenspersoon, klachtencommissie) en de enquête in de nieuwsbrief van 13 april. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een advies aan het partijbestuur. Dit advies wordt uiteraard ook naar de leden gecommuniceerd. 

Delen: