Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Ons sociale veiligheidsbeleid

De PvdA zet zich actief in voor een veilige vereniging. In de PvdA is geen plaats voor discriminatie, (seksuele) intimidatie, uitsluiting of andere ongewenste omgangsvormen. Daar handelen we naar, daar spreken we ons over uit, en dat lossen we op. Dit geldt voor iedereen in de partij: voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, medewerkers en leden. Meldingen van ongewenst gedrag of schending van integriteit worden op gedegen wijze behandeld.

Vertrouwenspersonen

Mocht je ongewenst gedrag ervaren, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersonen. Je kunt met de vertrouwenspersoon praten over wat je overkomen is en opties voor eventuele vervolgstappen bespreken. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden of er op een informele manier een oplossing kan worden gezocht. De vertrouwenspersoon opereert vertrouwelijk, is onafhankelijk en deskundig.

Mocht het gaan om ongewenst gedrag binnen de Jonge Socialisten, dan kun je een van hun eigen vertrouwenspersonen benaderen. Contactgegevens van hen vind je hier.

Hannie Kraan

📞 06-38909170
📧 [email protected]

Vertrouwenspersoon van de PvdA Miriam de Haas-Schelvis

Miriam de Haas-Schelvis

📞 06 15500978
📧 [email protected]

Baris Akardere

📞 06-10857448
📧[email protected] 

Melding ongewenst gedrag

Het lukt niet altijd om een informele oplossing te vinden. Er kan dan een formele klacht worden ingediend. Dit mag overigens ook zonder tussenkomst van een vertrouwenspersoon. Een klacht kan worden ingediend door een mail te sturen naar [email protected]. De klachtencommissie zal de klacht onderzoeken zoals staat beschreven in de klachtenregeling.

Programma sociale veiligheid

De PvdA wil een plek zijn waar iedereen veilig en met plezier mee kan doen. De PvdA is daarom gestart met een programma “Sociale Veiligheid”. In de Partij is dit thema van groot belang en kennen we voorvallen van sociaal onveilige situaties waar we niet trots op zijn. Het is van belang daar scherp op te zijn, er samen over te spreken en te kijken naar waar de sociale veiligheid verbeterd kan worden.

Op het congres hebben we in één van de workshops gesproken over sociale veiligheid, het belang daarvan en wat dat met ons doet. Interessante gesprekken hebben we gevoerd samen met het panel waarin sprekers van het Roze Netwerk, de Rooie Vrouwen, de PvdA Academy, het Netwerk Diversiteit en Inclusie en Stem op een vrouw. Heb je belangstelling, klik dan hier voor de presentatie over sociale veiligheid die we daar gegeven hebben.

De PvdA heeft gezocht naar expertise buiten de organisatie om ons bij ons sociale veiligheidsbeleid te helpen. Bureau Pronesis heeft uitgebreid onderzoek gedaan en een rapport met aanbevelingen geschreven, aan de hand waarvan plan van aanpak 'Verantwoord Gedrag' is opgesteld. Er is een projectcoördinator aangesteld om hiermee aan de slag te gaan. Lees hier meer.

Delen:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief