Vind een activiteit en doe mee

Je kan op heel veel manieren bijdragen aan onze campagne. Op grote of kleine schaal. Al deze acties dragen bij aan een socialere en eerlijkere samenleving.

6

activiteiten gevonden

Algemene Leden Vergadering

Tijdens deze ALV leveren we de eerste versie van het verkiezingsprogramma voor de #GR2022.
ALV / Ledenbijeenkomst
4 oktober 2021 om 20:00 tot 22:00
Details bekijken

Najaar Algemene ledenvergadering

Programma wordt nog nader ingevuld Maar we zullen spreken over de kandidaten en de komende verkiezingen
ALV / Ledenbijeenkomst
14 oktober 2021 om 19:30 tot 21:45
Details bekijken

Algemene Leden Vergadering

Tijdens deze Algemene Leden Vergadering stellen we het verkiezingsprogramma 2022 vast.
ALV / Ledenbijeenkomst
1 november 2021 om 20:00 tot 22:00
Details bekijken

Ledenvergadering

Tijdens deze bijeenkomst zal de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden vastgesteld en zal een eerste opzet van verkiezingsprogramma worden besproken met de leden.
ALV / Ledenbijeenkomst
10 november 2021 om 19:30 tot 22:00
Details bekijken

Algemene Leden Vergadering

Tijdens deze Algemene Vergadering moeten we de begroting voor 2022 goedkeuren. Tevens keuren we de kandidatenlijst voor de #GR2022 vast.
ALV / Ledenbijeenkomst
22 november 2021 om 20:00 tot 22:00
Details bekijken

Algemene Ledenvergadering

Op deze ALV zullen we de kandiadatenlijst vaststellen en proberen we de avond gezellig in te vullen Uitnodiging ,programma en stukken volgen via ledenblad de Roos
ALV / Ledenbijeenkomst
25 november 2021 om 19:30 tot 22:00
Details bekijken