Over mij

Attje Kuiken (1977) is sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze groeide op in Groningen, alleen met haar moeder. Door haar achtergrond weet ze hoe belangrijk kansen voor kinderen zijn. Later studeerde ze bestuurskunde en overheidsmanagement in Leeuwarden, en beleids- en organisatiewetenschappen in Tilburg. Tegenwoordig woont ze in Breda en is ze moeder van een dochter. Duiken is haar grootste hobby.

Attje strijdt voor slachtoffers van seksueel geweld in de Kamer. Of het nou gaat om slachtoffers die tegen een muur aanlopen bij het doen van aangifte zoals in de Hoornse zedenzaak of die te maken kregen met de cultuur van stilzwijgen bij religieuze organisaties: Attje bood een luisterend oor en boekte vervolgens concrete resultaten in de Kamer.

Daarnaast heeft Attje zich de afgelopen jaren vooral ingezet voor veilige buurten. Zo loodste ze een eigen wetsvoorstel om criminele motorbendes te verbieden door de Kamer en maakte ze zich hard voor minder werkdruk bij de politie en extra wijkagenten. Want iedereen moet gewoon veilig over straat kunnen.

Tot slot heeft Attje zich ingespannen om te zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, ook als je bijvoorbeeld slechthorend bent. Haar initiatiefwet om de Nederlandse gebarentaal als officiële taal te erkennen is ook aangenomen. Een mijlpaal voor de doven- en slechthorenden in Nederland. En als gevolg staat er tegenwoordig een doventolk bij de corona-persconferenties. Sinds maart 2012 richt zij zich als woordvoeder op de onderwerpen veiligheid, migratie, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Alle berichten van Attje Kuiken

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Word vrijwilliger in een kandidatenteam!

Begeleid onze kandidaat-Kamerleden en ga voorop in hun campagne.

Doe mee
attjekuiken @attjekuiken

Zeer waardevol. Vandaag is het wetsvoorstel van @CorinneEllemeet @jpaternotte @vanwijngaardenj en mezelf aangenomen waarmee de arbortuspil ook via de huisarts beschikbaar komt voor vrouwen die dat wensen. Daarmee wordt de goede abortuszorg in Nederland nog toegankelijker. https://t.co/guIegj5eEr

attjekuiken @attjekuiken

Mensen zetten kachel uit en eten ongezonder. Tijd voor een sociale economie die lage en middeninkomens echt vooruit helpt en niet laat vallen. Klaar met pleisters en lapmiddelen. Hoger minimumloon, lagere lasten op arbeid, huurverlaging voor tochtige huizen en beter vangnet. https://t.co/1gEb50Rxrj

attjekuiken @attjekuiken

Vervoersarmoede op de loer…raakt werknemers, ouderen, mindervaliden, studenten, etc en vooral gebieden waar openbaar vervoer al schraal is. Reken op brede steun motie @groenlinks en @pvda om dit te voorkomen

https://t.co/53DFNttdAS

Berichten