Nieuws

Nieuws

PvdA en GroenLinks: nu oplossingen voor grote problemen van Nederland

22 september 2021 door De Redactie

GroenLinks en PvdA doen vandaag bij de Algemene Politieke Beschouwingen een aantal voorstellen om Nederland verder te brengen. De twee linkse partijen stellen onder meer voor om de verhuurderheffing af te schaffen zodat woningbouwcorporaties de ruimte krijgen betaalbare woningen te bouwen en de huren te verlagen. Daarnaast willen PvdA en GroenLinks onder meer de klimaatnoodtoestand

Lees verder

Ons plan om de wooncrisis en klimaatverandering aan te pakken.

19 september 2021 door Lilianne Ploumen

Komende week is het Prinsjesdag en presenteert het kabinet de begroting voor 2022. Daarna zullen de Algemene Politieke Beschouwingen volgen, waarin de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid worden besproken door alle partijleiders. Maar omdat het kabinet al maanden demissionair is, gebeurt er aan de grote urgente problemen waar Nederland voor staat weinig. Het kabinet doet al

Lees verder

Zo maken we wonen betaalbaar voor iedereen

13 september 2021 door Henk Nijboer

Gisteren was het dan zover. Duizenden mensen trokken voor het eerst sinds de jaren ’80 naar Amsterdam om hun stem te laten horen voor meer betaalbare woningen. Als PvdA stonden we daar ook met velen die te veel huur betalen voor een te klein huis, geen betaalbare woning kunnen vinden of noodgedwongen thuis moeten blijven

Lees verder

De Ledenraad van 28 augustus

29 augustus 2021

Bij de PvdA ledenraad krijgen alle leden een persoonlijke stemcode die is gekoppeld aan het lidmaatschapsnummer. Hiermee kan digitaal worden gestemd. Dit is in aanloop naar de ledenraad bij één persoon misgegaan. Als een lid onverhoopt geen stemcode heeft ontvangen, of deze is kwijtgeraakt, kan een stemcode worden opgevraagd. Dat is gisteren ook door verschillende

Lees verder

Ons voorstel zodat mensen er wél op vooruit gaan

26 augustus 2021 door Henk Nijboer

Door het gedraal van de rechtse partijen sleept de formatie zich in een slakkengang voort. Na vijf maanden wordt er nog steeds niet inhoudelijk onderhandeld over een nieuw kabinet. De problemen stapelen zich ondertussen op. De groeiende ongelijkheid, de woningnood, klimaatverandering. En daarnaast moet het oude demissionaire kabinet daardoor de begroting voor volgend jaar maken.

Lees verder

Samen een vuist maken

20 augustus 2021 door Lilianne Ploumen

Niemand kan er meer omheen. Zelfs de leiders van andere partijen hebben het erover: linkse samenwerking.

Lees verder

Voorzittersverkiezingen, Internationaal Secretaris, Bestuurslid en Presidium

27 juli 2021

De Partij van de Arbeid zoekt een nieuwe partijvoorzitter, internationaal secretaris, algemeen bestuurslid en nieuwe leden voor het presidium. In oktober kiezen we een nieuwe voorzitter van de PvdA. Vanaf nu kan ieder lid zich kandideren voor het voorzitterschap. De voorzitter wordt gekozen door de leden van de PvdA middels een ledenraadpleging. Eind augustus worden

Lees verder

Een belangrijke stap naar een groene toekomst

14 juli 2021 door Joris Thijssen

Vandaag presenteert de Europese Commissie een enorm pakket aan wetsvoorstellen waarmee Europa gaat verduurzamen. Hiermee houden we klimaatverandering tegen en verminderen we onze uitstoot. Dat is hoog nodig, want de klimaatcrisis is op dit moment de grootste bedreiging van de planeet en voor ons bestaan. Om onze planeet leefbaar te houden voor onszelf en de

Lees verder

Maak een eind aan misstanden met arbeidsmigranten

8 juli 2021 door Kati Piri

November vorig jaar zagen we een filmpje online waarin een Roemeense arbeider een minuut lang geschopt en geslagen wordt door de manager van Reyhan, een van de grootste uitzenders in de vleessector. Een bedrijf waarvan al in 2018 melding is gedaan bij de arbeidsinspectie, er liggen aangiftes door werknemers bij de politie, meerdere gemeentes die

Lees verder

60,3 miljoen extra voor de lerarenbeurs

8 juli 2021 door Henk Nijboer

Er wordt de komende jaren 60.3 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de lerarenbeurs. De Tweede Kamer stemde zojuist in met het amendement van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Het geld, dat aanvankelijk gereserveerd was voor de uitvoeringskosten van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), wordt nu besteed om meer mensen op te leiden tot leraar. Dit jaar zijn door

Lees verder

Geen kind mag opgroeien in armoede.

6 juli 2021 door Gijs van Dijk

Het is een stille ramp. Op dit moment groeien er 251 duizend kinderen op in armoede. Bijna één op de tien. Ze hebben geen geld voor schoolreisjes, voor nieuwe kleding, voor Sinterklaascadeautjes. En dat laat littekens achter die deze kinderen de rest van hun leven met zich meedragen. Maar toch horen we het kabinet er

Lees verder

Geef alle jongeren een cultuurcheque

14 juni 2021 door Lilianne Ploumen

Zelden voelde een zomer zo bevrijdend aan. Nu door de vaccinaties het aantal besmettingen snel daalt, gaan steeds meer sectoren open. De terrassen zijn al langer weer vol en eindelijk kunnen we ook weer naar het museum, het theater of naar een concert. Maar na een lang coronajaar is de situatie bij veel van deze

Lees verder