Moties in debat Israël-Palestina

Moties in debat Israël-Palestina

De gebeurtenissen in Israël en Gaza roepen logischerwijs ook in ons land veel emoties op. De beelden die binnen komen van rouwende gezinnen om hun geliefden laten niemand onberoerd. Afgelopen dinsdag stemden we in de Kamer over 13 moties over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten.

Als fractie hebben wij lang gesproken over hoe te stemmen op een aantal van die moties. We vonden het van belang om in z’n totaliteit de afweging te maken. Zo steunden we moties die zich kritisch uitspraken over de blokkade van Gaza en oorlogsmisdaden. Ook stemden we voor extra geld voor humanitaire hulp, en de erkenning van de Palestijnse staat.

Er was één motie van de SGP met als titel ‘in EU- en VN-verband steun uitspreken voor het Israëlische recht op zelfverdediging.’

Als GroenLinks-PvdA staan wij voor het recht van Israël om zijn burgers te beschermen én voor het internationaal humanitair recht dat duidelijk aangeeft waar de grenzen van dat recht liggen.

We spreken ons dan ook telkens in duidelijke bewoordingen uit over schendingen van het oorlogsrecht:

  • Het vermoorden van burgers
  • Het afschieten van raketten op burgerdoelen
  • Het gijzelen van burgers
  • Collectieve straffen
  • Blokkade van Gaza

Net als met een aantal andere moties, hadden we ook moeite met een deel van de formuleringen in de motie Stoffer. De enige reden dat we de motie hebben gesteund, is omdat alle partijen indien nodig moeten kunnen rekenen op humanitaire steun.

We hebben een stemverklaring afgelegd waarin we nogmaals onze eigen positie aangaven en uitlegden dat we met een aantal overwegingen in moties waar we vóór stemden het niet eens waren.

De motie Stoffer is de afgelopen dagen rond gegaan op social media en heeft bij sommigen tot onbegrip en boosheid geleid over onze positie. Het was nooit onze bedoeling om schendingen van het internationaal humanitair recht te bagatelliseren of er uitzonderingen op te formuleren. We hadden hier een andere keuze moeten maken. Het was beter geweest als we zelf een motie hadden ingediend met onze eigen bewoordingen, en deze motie niet hadden gesteund.

Op ons verkiezingscongres stemde een meerderheid van 96% voor een motie over de situatie in Israël en Palestina. Die motie benadrukt de noodzaak om geweld te veroordelen en in te zetten op een tweestatenoplossing met gelijke rechten voor alle bevolkingsgroepen.

Lees hier meer over onze inzet.

Delen:
Maak het verschil - doneer nu voor de campagne!

We kunnen #NietZonderJou

Meld je aan en maak het verschil!

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.

Berichten