Eerste Kamer

De PvdA is met 8 leden vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid en houdt de kwaliteit van de wetgeving in de gaten.

Marleen Barth

Marleen Barth

Eerste Kamerlid

Fractievoorzitter

Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid

Jannette Beuving

Jannette Beuving

Eerste Kamerlid

Veiligheid en Justitie

Jopie Nooren

Jopie Nooren

Eerste Kamerlid

Volksgezondheid, Onderwijs, Cultuur en Integratie

André Postema

André Postema

Eerste Kamerlid

Vicefractievoorzitter

Financiën, Economische Zaken en Europa

Mohamed Sini

Mohamed Sini

Eerste Kamerlid

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Esther-Mirjam Sent

Esther-Mirjam Sent

Eerste Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lambert Verheijen

Lambert Verheijen

Eerste Kamerlid

Infrastructuur, Milieu, Natuur en Landbouw

Janny Vlietstra

Janny Vlietstra

Eerste Kamerlid

Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking, Politie en Wonen