Eerste Kamer

Paul Rosenmöller

Paul Rosenmöller

Fractievoorzitter

Commissievoorzitter Koninkrijksrelaties

Mei Li Vos

Mei Li Vos

Eerste Kamerlid

Ondervoorzitter Eerste Kamer | Sociale zaken en werkgelegenheid | Arbeidsmarkt

Farah Karimi

Farah Karimi

Eerste Kamerlid

Immigratie en Asiel | Buitenlandse Zaken | Ontwikkelingssamenwerking | Europese Zaken

Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

Eerste Kamerlid

Justitie en Veiligheid | Koninkrijksrelaties

Gala Veldhoen

Gala Veldhoen

Eerste Kamerlid

Justitie en Veiligheid | Cultuur

Hetty Janssen

Hetty Janssen

Eerste Kamerlid

Volksgezondheid, welzijn en sport | Wonen

Saskia Kluit

Saskia Kluit

Eerste Kamerlid

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Randy Martens

Randy Martens

Eerste Kamerlid

Financiën | Defensie

Daan Roovers

Daan Roovers

Eerste Kamerlid

Onderwijs | Wetenschap | Democratisering

Mary Fiers

Mary Fiers

Eerste Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Noortje Thijssen

Noortje Thijssen

Eerste Kamerlid

Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving

Ferd Crone

Ferd Crone

Eerste Kamerlid

Economische Zaken en Klimaat

Roel van Gurp

Roel van Gurp

Eerste Kamerlid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Pensioenen

Artie Ramsodit-de Graaf

Artie Ramsodit-de Graaf

Eerste Kamerlid

Sociale zaken en werkgelegenheid (minus arbeidsmarkt)