Eerste Kamer

Mei Li Vos

Mei Li Vos

Eerste Kamerlid

Fractievoorzitter

Immigratie, Cultuur, Wetenschap en Ontwikkelingssamenwerking

Esther-Mirjam Sent

Esther-Mirjam Sent

Eerste Kamerlid

Vice-Fractievoorzitter

Financiën, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Onderwijs

Ferd Crone

Ferd Crone

Eerste Kamerlid

Financiën, Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijke Ordening

Ruud Koole

Ruud Koole

Eerste Kamerlid

Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Langdurige Zorg

Jopie Nooren

Jopie Nooren

Eerste Kamerlid

Fractiesecretaris/Penningmeester

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mbo en Hoger Onderwijs en Integratie

Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

Eerste Kamerlid

Justitie, Landbouw, Koninkrijksrelaties, Natuur, Milieu en Infrastructuur