Eerste Kamer

Mei Li Vos

Mei Li Vos

Eerste Kamerlid, Fractievoorzitter

Immigratie & Asiel, Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Voorzitter Commissie SZW

Ferd Crone

Ferd Crone

Eerste Kamerlid

Financiën, Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijke Ordening

Hamit Karakus

Hamit Karakus

Eerste Kamerlid

Waterstaat, Landbouw, Natuur, Milieu, Infrastructuur, Dierenwelzijn, Visserij, Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

Eerste Kamerlid

Justitie, Landbouw, Koninkrijksrelaties, Natuur, Milieu en Infrastructuur

Mary Fiers

Mary Fiers

Eerste Kamerlid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Omgevingswet

Ruud Koole

Ruud Koole

Eerste Kamerlid

Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Langdurige Zorg