Eerste Kamer

De PvdA is met 8 leden vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid en houdt de kwaliteit van de wetgeving in de gaten.

André Postema

André Postema

Eerste Kamerlid

Fractievoorzitter

Financiën, Economische Zaken en Europa

Mary Fiers

Mary Fiers

Eerste Kamerlid

Jopie Nooren

Jopie Nooren

Eerste Kamerlid

Volksgezondheid, Onderwijs, Cultuur en Integratie

Mohamed Sini

Mohamed Sini

Eerste Kamerlid

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Esther-Mirjam Sent

Esther-Mirjam Sent

Eerste Kamerlid

Vice-fractievoorzitter

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lambert Verheijen

Lambert Verheijen

Eerste Kamerlid

Infrastructuur, Milieu, Natuur en Landbouw

Janny Vlietstra

Janny Vlietstra

Eerste Kamerlid

Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking, Politie en Wonen

Wouter van Zandbrink

Wouter van Zandbrink

Eerste Kamerlid