Over mij

Vroeger bij ons thuis aan de keukentafel, in Bladel, werden maatschappelijke vraagstukken besproken en opgelost. Mijn lieve vader en moeder brachten mij de idealen van (internationale) solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid bij. Tot op de dag van vandaag mijn inspiratiebron.

En die idealen zijn nog steeds actueel. Misschien wel meer dan ooit. In een samenleving waarin (groepen) mensen steeds vaker tegenover elkaar komen te staan. Waar verschillen worden uitvergroot, in plaats van gezocht wordt naar verbinding en overeenkomsten. In die samenleving is plaats voor een sterke PvdA. De PvdA als een vereniging van mensen die, soms tegen de stroom in, werken aan het realiseren van hun idealen. Niet alleen door te praten, maar juist door te doen. Door te laten zien wat die idealen in de huidige samenleving waard zijn.

Daaraan wil ik ook, als lid van de Eerste Kamer, een bijdrage leveren. Op 3 april 2018 ben ik beëdigd en ik heb er zin in! In mijn werkzame leven ben ik directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Een fonds met als opdracht om voor 2027 te zorgen voor 10.000 hectare nieuwe natuur in Brabant.

Portefeuilles

Wonen, Infrastructuur en Energie

Berichten