Netwerken en werkgroepen

Netwerken en werkgroepen

De PvdA kent verschillende netwerken en werkgroepen waar leden samenkomen. De werkzaamheden van de netwerken zijn divers. Zo kun je bijvoorbeeld discussiëren en lobbyen. Daarnaast kun je ook onze volksvertegenwoordigers adviseren of een bijeenkomst organiseren. Hieronder vind je een overzicht.

Deze buitenland commissie adviseert PvdA-politici en het partijbestuur over buitenlands beleid.

Kunst en cultuur zijn overal in ons leven en tegelijkertijd laten ze ons ontsnappen aan het leven van alledag. Ze laten zien wie we zijn, werken verbindend en vertellen over onze drijfveren en dromen. Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor iedereen en wie werkt in de cultuursector verdient een eerlijke beloning. Het PvdA Cultuurnetwerk wil cultuur hoog op de PvdA-agenda houden en het debat hierover met leden en het culturele veld voeden. Dat doen we met (online) bijeenkomsten en themagesprekken.

Meedoen? Neem dan contact op met voorzitter Marc Newsome, [email protected]

Het netwerk Defensie organiseert de discussie over actuele onderwerpen en thema's op het beleidsterrein Defensie.

Het netwerk Diversiteit streeft er naar dat de PvdA een brede volkspartij is en blijft, zodat iedereen zich in de PvdA kan blijven herkennen.

De economie is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is daarom belangrijk dat de Partij van de Arbeid een duidelijke visie heeft op de economie en zowel binnen als buiten de partij discussieert over de economie. Het Netwerk Economie wil deze discussie faciliteren, het debat aanjagen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Contact: [email protected].

De landelijk werkgroep Europa is een overkoepelend netwerk dat de verbindende schakel vormt voor ieder in de partij die geïnteresseerd is in Europa. Actief via alle provinciewerkgroepen en verbonden door een landelijke netwerk, voeren wij actief campagne, organiseren debatten, congressen, en forums met Europa geïnteresseerden binnen en buiten Nederland om een open evenwichtig beeld te bieden aan iedereen die discussie willen en vragen hebben. De grootst groeiende werkgroep die te vinden is op vele partijactiviteiten om te vertellen maar ook te luisteren naar het Europese geluid.

Het juristennetwerk is een netwerk van reeds ervaren juristen en studenten met een juridische achtergrond die lid zijn van de PvdA of de Jonge Socialisten in de PvdA.

Het Netwerk Onderwijs is een plek waar leden kunnen praten over alle onderwerpen die met onderwijs te maken hebben, of het nu gaat om primair, voortgezet of hoger onderwijs. We organiseren inhoudelijke bijeenkomsten over onderwijs (denk bijvoorbeeld aan kansengelijkheid, kwaliteit van onderwijs, mentale en fysieke gezondheid, burgerschap, etc.), en we faciliteren discussies tussen de leden over onderwerpen die zíj belangrijk vinden. Iedereen is welkom, want iedereen heeft iets bij te dragen als het gaat om onderwijs! Wil je meedoen? Mail naar [email protected]. Meer informatie via https://netwerkonderwijs.afdeling.pvda.nl/

Het ouderennetwerk van de Partij van de Arbeid (voorheen Landelijke Adviesgroep Ouderen) geeft ouderen binnen onze partij een stem. Wij willen alle onderwerpen aan de orde stellen die voor ouderen (en jongeren) van belang zijn. Meld je aan als deelnemer op ouderennetwerk.pvda.nl en geef door wat je bezighoudt op politiek gebied.

PvdA Duurzaam biedt een ontmoetingsplaats voor wie zich wil inzetten voor duurzaamheid. Dit netwerk biedt de mogelijkheid om kennis op te halen én te brengen en staat open voor iedereen die zich verbonden voelt met de sociaaldemocratie.

Rode Ondernemers is een netwerk van ondernemende mensen. Kritisch, creatief, resultaatgericht en met een sociaaldemocratisch hart. Mensen met oog voor de veranderende verhoudingen op de arbeidsmarkt, die snappen dat ondernemerschap net zo bij een sociaal en sterk Nederland hoort als de verzorgingsstaat. Mensen, die menen dat de PvdA dé ondernemerspartij bij uitstek is, of in ieder geval zou moeten zijn.

Het Rooie Vrouwen Netwerk is toegankelijk voor alle PvdA'ers die zich willen inzetten voor feminisme en inclusie, binnen én buiten de partij. Het netwerk organiseert bijeenkomsten over thema's als de loonkloof, leidt feministen op via de Hedy d'Ancona Leergang en voert intern lobby om emancipatiezaken hoog op de agenda te krijgen. Gratis lid worden? Mail je aanmelding naar [email protected]

Het Roze Netwerk wil de aandacht van de PvdA vestigen op de positie van LHBT’s (lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en transgenders) in Nederland en daarbuiten. Daarbij moet oog zijn voor emancipatie, discriminatie en de spanningen die bestaan in de huidige samenleving.

Trefpunt PvdA en levensovertuiging is een inter-levensbeschouwelijke werkgroep ingesteld door het PvdA-partijbestuur. Het wordt gevormd door meer dan vijftig partijleden met uitgesproken belangstelling voor het raakvlak van levensovertuiging/godsdienst en politiek (christenen, humanisten, moslims, hindoes etc).

De werkgroep Handicap en Beleid wil mensen met een handicap/beperking benaderen als burgers en dus niet als patiënt of cliënt. 1,7 miljoen van de zelfstandig wonende Nederlanders heeft een matig tot ernstige beperking.

De Werkgroep Huurders is een werkgroep die in de partijdebatten over volkshuisvesting helder naar voren wil brengen wat de belangen van huurders zijn.

Sinds september 2020 is de permanente werkgroep ledendemocratie actief en werkt zij aan een aantal concrete adviezen en acties ter verbetering van de formele ledendemocratie en de informele ontmoetingsdemocratie in de PvdA. Heb je ideeën of wil je meedenken? Mail de werkgroep op [email protected]

Zelfbeschikking en een menselijk levenseinde zijn onderwerpen die veel mensen in Nederland beroeren en ook in de politiek regelmatig aandacht vragen. Tevens zijn dit onderwerpen die sociaaldemocraten in het hart moeten raken. Het netwerk Zelfbeschikking & Levenseinde wil er voor zorgen dat de discussie hierover deugdelijk gevoerd wordt binnen de PvdA en met onze volksvertegenwoordigers en instellingen zoals de NVVE. Meer informatie over ons netwerk vind je op deze pagina.

Het netwerk Zorg is een actieve groep PvdA-leden die binnen en buiten de partij de discussie over de inzet van de partij op het terrein van gezondheid en zorg willen stimuleren.

Zelf een netwerk opzetten?

Lees hier alles over de procedures om een netwerk bij de PvdA op te starten.

Delen: