Europa

De PvdA is met 3 leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement.
Frans Timmermans maakt namens Nederland deel uit van de Europese Commissie.

Frans Timmermans

Frans Timmermans

Eurocommissaris

Eerste vice-voorzitter Europese Commissie

Paul Tang

Paul Tang

Europarlementariër

Delegatieleider

Economische en monetaire zaken, Begroting EU

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Europarlementariër

Werkgelegenheid en sociale zaken

Kati Piri

Kati Piri

Europarlementariër

Buitenlandse zaken