Landelijk Netwerk Diversiteit en Inclusie

Landelijk Netwerk Diversiteit en Inclusie

Het Landelijk Netwerk Diversiteit en Inclusie neemt de leiding om te zorgen dat iedereen mee kan doen binnen en buiten de PvdA.

Het bestuur

Doelstelling

Als daadwerkelijk iedere Nederlander meetelt is het belangrijk dat overal in de PvdA (netwerken en afdelingen) mensen met een diverse taalachtergrond, cultuur, religie, migratieachtergrond, seksuele oriëntatie of genderidentiteit mee kunnen doen en helpen om Nederland in verbondenheid op te bouwen. 

Het Landelijk Netwerk Diversiteit en Inclusie

Het Landelijk Netwerk Diversiteit en Inclusie neemt hierin de leiding en maakt verbindingen met diverse PvdA-netwerken op zowel lokaal als provinciaal niveau. Het netwerk legt niet alleen interne verbindingen, maar ook juist externe verbindingen waarin grote groepen PvdA’ers zich in bevinden. Denk hierbij aan diversiteitsnetwerken zoals die van de FNV, maar ook andere politieke diversiteits- netwerken. Diversiteit en inclusie verhouden zich niet alleen tot partijpolitiek, maar zijn juist partijoverstijgend. 

Delen: