Het Netwerk Diversiteit streeft er naar dat de PvdA een brede volkspartij is en blijft, zodat iedereen zich in de PvdA kan blijven herkennen.

Bestuur

  • John Leerdam (voorzitter)
  • Mellie Lumalessil-Metiarij (secretaresse): te bereiken via mail of 06-27013362
  • Harry Balgobind (penningmeester)
  • Anneke Blommestein lid

Doelstelling

Het bieden van handvatten aan zittende leden zodat zij zich in de diverse gremia van de PvdA meer kunnen profileren; het werven van nieuwe leden met een diverse achtergrond; het concreter maken van diversiteit in beleid en uitvoering ‘niet praten maar doen’, onder het motto ‘iedereen telt mee’; het bevorderen, dat diversiteit een onderdeel wordt van houding en gedrag.

Om de genoemde doelstellingen te realiseren organiseert het netwerk, vaak in samenwerking met andere netwerken binnen de partij, ter inspiratie regelmatig bijeenkomsten en activiteiten. Op basis van de uitkomsten wordt onder meer advies gegeven aan de verschillende partijorganen.

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie contact op met Anne de Rooij (portefeuillehoudster in het partijbestuur).

Delen: