Ledendemocratie

Ledendemocratie

Foto PvdA

Praat mee, bedenk mee, beslis mee!

Leden bepalen de koers van de partij. De mening van ieder lid telt even zwaar: one person, one vote! Bij de PvdA willen we graag dat mensen met goede ideeën en opbouwende meningen meedenken met de partij en met elkaar.Praat mee, stem mee en beslis mee!

LedenKamer

Via de LedenKamer en de voorcongressen was het tot 23 november mogelijk om voorstellen in te dienen bij het partijbestuur door middel van moties en amendementen. Een motie is een verzoek aan het partijbestuur of de Tweede Kamer fractie. Een amendement is een wijzigingsvoorstel op bijvoorbeeld het conceptverkiezingsprogramma 2017.

Stemlokaal

Alle voorstellen die in de LedenKamer minimaal 100 steunbetuigingen kregen, zijn per mail aan alle PvdA-leden voorgelegd in het Stemlokaal. Deze persoonlijke enquête is op 2 december per mail aan alle leden gestuurd en kon t/m 8 december worden ingevuld.

Congres

Op 14 en 15 januari vindt het congres plaats, waarop jij kunt meebeslissen over het verkiezingsprogramma 2017. N.a.v. de uitslag van het Stemlokaal neemt het presidium een besluit over hoe de amendementen en moties worden afgehandeld en/of besproken op het congres en over op welke wijze er gestemd zal worden. Ben je niet in de gelegenheid om naar het congres te komen? Volg het congres via de Livestream. Zowel in de zaal als thuis op de bank kunnen alle leden meestemmen met hun unieke code via onze digitale stemomgeving PvdAstemt.

Actuele moties en het congres

Voor het indienen van actuele moties en amendementen opent de LedenKamer nogmaals op dinsdag 2 januari 2017 om 10.00 uur t/m maandag 9 januari 10.00 uur. Op de actuele moties en amendementen met voldoende steun kan van dinsdag 10 januari 23.59 uur t/m vrijdag 13 januari 10.00 uur worden gestemd in het Stemlokaal.

Vragen?

Heb je vragen of wil je Ledendemocratie onder de aandacht brengen binnen je afdeling? Laat ons weten waar jij en jouw afdeling behoefte aan hebben. Neem contact op met ledendemocratie@pvda.nl Wij denken met je mee en helpen je graag verder.