Het netwerk Defensie geeft advies aan de fracties en afdelingen op het gebied van defensie gerelateerde onderwerpen.

Het netwerk organiseert de discussie over actuele onderwerpen en thema’s op het beleidsterrein Defensie. De leden leveren online en tijdens de bijeenkomsten een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van breed gedragen standpunten. Het netwerk Defensie organiseert regelmatig een discussieavond met prominente sprekers vanuit de partij en daarbuiten.

Bestuur van het PvdA netwerk Defensie:
J. Puper, voorzitter
P. Verhoeven, penningmeester
R. de Graaf, secretaris
R. Wolvers
S. Einmahl

Aanmelden of vragen, neem contact op met het bestuur van het Netwerk Defensie: [email protected] (graag hierbij vermelden volledige naam en PvdA relatienummer)

Delen: