Nieuws

Nieuws

Voorzittersverkiezingen, Internationaal Secretaris, Bestuurslid en Presidium

27 juli 2021

De Partij van de Arbeid zoekt een nieuwe partijvoorzitter, internationaal secretaris, algemeen bestuurslid en nieuwe leden voor het presidium. In oktober kiezen we een nieuwe voorzitter van de PvdA. Vanaf nu kan ieder lid zich kandideren voor het voorzitterschap. De voorzitter wordt gekozen door de leden van de PvdA middels een ledenraadpleging. Eind augustus worden

Lees verder

Een belangrijke stap naar een groene toekomst

14 juli 2021 door Joris Thijssen

Vandaag presenteert de Europese Commissie een enorm pakket aan wetsvoorstellen waarmee Europa gaat verduurzamen. Hiermee houden we klimaatverandering tegen en verminderen we onze uitstoot. Dat is hoog nodig, want de klimaatcrisis is op dit moment de grootste bedreiging van de planeet en voor ons bestaan. Om onze planeet leefbaar te houden voor onszelf en de

Lees verder

Maak een eind aan misstanden met arbeidsmigranten

8 juli 2021 door Kati Piri

November vorig jaar zagen we een filmpje online waarin een Roemeense arbeider een minuut lang geschopt en geslagen wordt door de manager van Reyhan, een van de grootste uitzenders in de vleessector. Een bedrijf waarvan al in 2018 melding is gedaan bij de arbeidsinspectie, er liggen aangiftes door werknemers bij de politie, meerdere gemeentes die

Lees verder

60,3 miljoen extra voor de lerarenbeurs

8 juli 2021 door Henk Nijboer

Er wordt de komende jaren 60.3 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de lerarenbeurs. De Tweede Kamer stemde zojuist in met het amendement van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Het geld, dat aanvankelijk gereserveerd was voor de uitvoeringskosten van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), wordt nu besteed om meer mensen op te leiden tot leraar. Dit jaar zijn door

Lees verder

Geen kind mag opgroeien in armoede.

6 juli 2021 door Gijs van Dijk

Het is een stille ramp. Op dit moment groeien er 251 duizend kinderen op in armoede. Bijna één op de tien. Ze hebben geen geld voor schoolreisjes, voor nieuwe kleding, voor Sinterklaascadeautjes. En dat laat littekens achter die deze kinderen de rest van hun leven met zich meedragen. Maar toch horen we het kabinet er

Lees verder

Geef alle jongeren een cultuurcheque

14 juni 2021 door Lilianne Ploumen

Zelden voelde een zomer zo bevrijdend aan. Nu door de vaccinaties het aantal besmettingen snel daalt, gaan steeds meer sectoren open. De terrassen zijn al langer weer vol en eindelijk kunnen we ook weer naar het museum, het theater of naar een concert. Maar na een lang coronajaar is de situatie bij veel van deze

Lees verder

Gelijke behandeling moet de boventoon voeren

8 juni 2021 door Esther-Mirjam Sent in Onderwijs

Vandaag debatteert de Eerste Kamer over burgerschap in het onderwijs. Volgens de PvdA moet de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs een essentieel criterium worden in de beoordeling van scholen. Op school doe je niet enkel kennis op, maar ontwikkel je jezelf. Daar leer je je eigen identiteit kennen, ontdek je jezelf in relatie tot anderen en

Lees verder

Nog vóór de formatie de wooncrisis aanpakken.

4 juni 2021 door Henk Nijboer

De aanpak van de woningcrisis kan niet wachten tot de formatie. Wij, de SP en GroenLinks zien dat steeds minder mensen een goede, betaalbare woning kunnen vinden en komen daarom nu met een gezamenlijk pakket aan maatregelen. Het pakket bestaat uit vijf voorstellen die moeten leiden tot meer betaalbare woningen, betere bescherming voor huurders en

Lees verder

Geaardheid is niet iets wat je kan “genezen”

4 juni 2021 door Habtamu de Hoop

Homoseksualiteit is geen keuze is en al helemaal geen ziekte. Daarom komen we met een initiatiefwetsvoorstel om een hier einde te maken.

Lees verder

Met wapenstilstand, nu werken aan structurele oplossingen Israelisch-Palestijns conflict

24 mei 2021 door Kati Piri

Er is een staakt-het-vuren bereikt tussen Israel en Hamas. Een zeer welkome stap. In elf dagen tijd vielen er veel – vooral Palestijnse – burgerslachtoffers, liggen huizen in puin en leefden mensen aan beide kanten in grote angst. Met de verschrikkelijke beelden nog op het netvlies, is er nu alles aan gelegen het geweld niet

Lees verder

Geef mensen een recht op onbereikbaarheid!

20 mei 2021 door Gijs van Dijk

Als gevolg van de coronacrisis hebben we het afgelopen jaar veel thuis gewerkt. En dat was lang niet altijd makkelijk. Ik hoor van veel mensen om me heen dat ze, net als ik, overdag de kinderen hielpen met schoolwerk en ‘s avonds de mail zaten bij te werken. De grens tussen werk en privé is

Lees verder

Ik stel me niet verkiesbaar voor een volgende termijn

7 mei 2021 door Nelleke Vedelaar

De afgelopen weken heb ik goed nagedacht en besloten dat ik na de zomer afscheid neem als voorzitter van onze mooie partij. Ik stel me niet verkiesbaar voor een volgende termijn. Vier jaar ben ik met hart en ziel jullie voorzitter geweest. Ik begon in het najaar van 2017, toen de partij het moeilijk had.

Lees verder