Nieuws

Nieuws

Minister Hoekstra: Werk de bezuinigingen op onderwijs weg

20 november 2018 door André Postema in Onderwijs en cultuur

In de Eerste Kamer vragen wij dit jaar opnieuw aandacht voor de bezuinigingen op de onderwijsbegroting. Vorig jaar namen we al een motie aan, waarin minister Hoekstra werd opgeroepen de doelmatigheidskorting op het onderwijs van 183 miljoen ongedaan te maken. Deze motie is tot dusverre nog niet uitgevoerd en dus komen wij hier vandaag tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op terug.

Lees verder

Kerk, kijk niet weg bij seksueel misbruik

20 november 2018 door Attje Kuiken in Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het belang van de slachtoffers moet zwaarder wegen dan het belang van deze religieuze organisaties. Zij verdienen onze steun. Alle religieuze instellingen moeten openheid bieden.

Lees verder

Gaswinning of kernenergie: Groningen is geen wingewest!

19 november 2018 door William Moorlag in Kernenergie

Nederland ligt aan een grote en ondiepe zee. Dat biedt ons een unieke kans om vol in te zetten op windparken op zee. En als de zon niet schijnt en de wind niet waait kunnen we energie gebruiken die we hebben opgeslagen in waterstof. Deze waterstofeconomie biedt vooral de noordelijke provincies en de Eemshaven een enorme kans.

Lees verder

Mei Li Vos gekozen tot lijsttrekker Eerste Kamer

16 november 2018

Mei Li Vos trekt volgend jaar namens de Partij van de Arbeid de kar bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Dat heeft partijvoorzitter Nelleke Vedelaar bekendgemaakt.

Lees verder

Voor een ontspannen samenleving

14 november 2018 door Gijs van Dijk in Werk en sociale zekerheid

Ik wil dat iedereen de vrijheid heeft om een ontspannen leven te leiden met genoeg vrije tijd. Het moet makkelijker worden om uit te rusten van je werk en om werk en de zorg voor kinderen of naasten te combineren. Daarom lanceren wij het actieplan Voor een ontspannen samenleving.

Lees verder

Koester de Wadden

8 november 2018 door Gijs van Dijk in Waddenzee

De Waddenbewoners willen graag op hun Waddeneiland blijven wonen, hun kinderen naar school brengen en goede zorg krijgen zonder naar het vasteland te moeten.

Lees verder