Door Esther-Mirjam Sent op 26 mei 2022 Delen  

Het is bijna zover, op zaterdag 11 juni zien we elkaar weer tijdens ons congres in Nieuwegein.

Hier vind je de congresbundel met het programma en alle voorstellen die aan bod komen. Het belooft een dag vol discussie, politieke inhoud, gezelligheid en inspirerende speeches te worden. Ik zie er enorm naar uit.

Natuurlijk gaan we het ook hebben over linkse samenwerking. De afgelopen tijd heb ik veel van de leden daarover gesproken bij meerdere bijeenkomsten in het land. Daarbij heb ik verschillende opvattingen gehoord over de wijze waarop PvdA en GroenLinks samen moeten werken, nu en in de toekomst.

Maar er is ook een rode draad te ontdekken. Overal hoorde ik dat in tijden van politieke versplintering het wordt toegejuicht dat PvdA en GroenLinks elkaar juist opzoeken. Omdat we door de krachten te bundelen polarisatie tegen kunnen gaan en vooruitgang mogelijk maken.

We werken samen omdat we weten dat Nederland toe is aan een andere, eerlijker koers.

We werken samen omdat we weten dat Nederland toe is aan een andere, eerlijkere koers. Waarbij linkse en progressieve politiek de koers uitzet en de toekomst van ons land vormgeeft. Zodat werken weer gaat lonen en vermogensongelijkheid wordt aangepakt. Zodat de zekerheid van een betaalbare woning en een steuntje in de rug als het tegenzit er weer voor ons allemaal is. Waarbij we de planeet redden door vervuilers aan te pakken en duurzame energie bereikbaar te maken voor iedereen. 

Met de Eerste Kamerverkiezingen dient daarmee een nieuw en bepalend moment zich aan. Allereerst om in de provincies het verschil te maken en rechts te verslaan. Maar ook om daarna in de Eerste Kamer een sterk links blok te vormen.

Het partijbestuur stelt daarom voor om in een nieuw gekozen Senaat één fractie te vormen die bestaat uit senatoren van de PvdA en GroenLinks. Het is een historische stap om als progressieve partijen elkaar op te zoeken en de balans in de politiek te doen omslaan. 

Het partijbestuur stelt voor om in een nieuw gekozen Senaat één fractie te vormen die bestaat uit Senatoren van de PvdA en GroenLinks.

Het partijbestuur denkt met dit voornemen aan de verschillende opvattingen in onze partij recht te doen. Als het aan ons ligt verbinden we de kracht, ideeën en visies van sociale en groene politiek in de Eerste Kamer.

Tegelijkertijd nemen we geen onomkeerbare stap en kiest de PvdA de eigen senatoren die verantwoording afleggen aan onze leden over politieke keuzes. Ook zullen we, zoals het partijbestuur aangekondigd heeft, na het congres verder met elkaar verkennen welke toekomstige vormen van samenwerking we wenselijk vinden.

Het laatste woord hierover is aan de leden van de PvdA, op ons congres. Maar één ding is zeker. Nederland snakt naar sociale politiek. Naar meer bestaanszekerheid, minder ongelijkheid en een duurzame toekomst. Wij weten dat het mogelijk is door krachten te bundelen. Met onze bondgenoten in de politiek, maar ook daarbuiten. Simpelweg omdat samen zoveel beter werkt dan alleen.

Het laatste woord is aan de leden van de PvdA, op ons congres.

Op 3 juni spreken Attje en ik met onze leden in Groningen en op 9 juni doe ik dat in Venlo. Misschien zie ik je dan en anders hopelijk op ons congres.

-

De Ledenkamer is opnieuw geopend! Tot maandag 6 juni 2022 kunnen leden actuele moties indienen in de Ledenkamer. Alleen moties die niet ingediend konden worden tijdens de eerste opening van de Ledenkamer kunnen nu ingediend worden. Het presidium beoordeelt de moties op actualiteit.

Delen:

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!