De klimaatvisie van PvdA en GroenLinks

knalrood en felgroen

De klimaatvisie van PvdA en GroenLinks

Samen met GroenLinks presenteren we onze gezamenlijke klimaatvisie.

Dit is een uitwerking van het progressief oppositieakkoord dat beide partijen eerder sloten.

Klimaatbeleid is het onderwerp dat bij uitstek vraagt om felrood én knalgroen. Klimaatverandering bedreigt namelijk onze manier van leven. Dat tegengaan lukt alleen als we eerlijkheid centraal stellen. Wanneer duurzame oplossingen niet alleen bereikbaar zijn voor een rijke bovenlaag, maar voor iedereen.

Onze principes voor deze visie zijn dat klimaatbeleid betaalbaar moet zijn voor iedereen, de vervuiler eerlijk gaat bijdragen en de samenleving belangrijker is dan bedrijfswinsten.

 

Klimaatbeleid is betaalbaar voor iedereen

Ambitieus klimaatbeleid gaat alleen lukken als het ook eerlijk is. Mensen met een groot eigen vermogen kunnen vaak maatregelen nemen om de energierekening naar beneden te brengen, maar veel andere Nederlanders niet. Wij willen juist dat duurzame oplossingen voor iedereen bereikbaar zijn.

De vervuiler gaat eerlijk bijdragen

De schade aan de natuur en het klimaat heeft nog steeds geen eerlijke prijs. De veroorzakers van de bulk van de broeikasgassen betalen daar nauwelijks voor, terwijl huishoudens juist relatief veel betalen. Dat is de omgekeerde wereld. Door de vervuiler te laten betalen sla je twee vliegen in één klap: het klimaatbeleid wordt eerlijker en vervuilers krijgen een prikkel om te verduurzamen.

Samenleving gaat boven bedrijfswinsten

Onze duurzame toekomst kan niet worden overgelaten aan de vrije markt. Bedrijven mikken op korte termijn winst voor hun aandeelhouders, niet op welzijn voor alle inwoners van Nederland. Een eerlijk klimaatbeleid vraagt om een sterke linkse overheid. Die het belang van mensen en van onze leefomgeving boven de belangen van private bedrijven en multinationals plaatst.

Delen:

Word lid van onze partij!

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Berichten