Hoe PvdA en Groenlinks samen de verkiezingen in gaan

Hoe PvdA en Groenlinks samen de verkiezingen in gaan

Op maandag 17 juli werd bekend dat de leden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks graag een gezamenlijke deelname zien aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. Daarom komen onze partijen met een gezamenlijk programma, een gezamenlijke kandidatenlijst en een gezamenlijke lijsttrekker. Hoe we dat aanpakken? Dat lees je hier.

Verkiezingsprogramma

De partijbesturen van de PvdA en GroenLinks hebben deze week samen een programmacommissie ingesteld. Die commissie is op dit moment hard aan het werk en presenteert aan het einde van de zomer het concept-verkiezingsprogramma. In september is er ruimte voor onze leden om amendementen in te dienen. In aanloop naar en op het congres kan over deze amendementen gestemd worden en stellen de leden het programma vervolgens vast.

Het tijdspad

Procedure verkiezingsprogramma PvdA en GroenLinks

De kandidatenprocedure

Tot en met 6 augustus kon je je aanmelden als kandidaat-Tweede Kamerlid voor de gezamenlijke kandidatenlijst. De kandidatencommissie voert in augustus gesprekken met kandidaten en doet een advies voor de conceptkandidatenlijst. De partijbesturen stellen dit vervolgens vast. In september kunnen leden in een online referendum stemmen over de kandidatenlijst.

De nieuwe lijsttrekker

Tot en met 4 augustus konden leden solliciteren voor het lijsttrekkerschap. In augustus voert de lijsttrekkerscommissie gesprekken en doet daarna een voordracht die wordt vastgesteld door de partijbesturen en voorgelegd aan de leden. Stemgerechtigde leden van GroenLinks en de PvdA kiezen via een gezamenlijke online stemming de lijsttrekker. De uitslag van de stemming is op 22 augustus.

Het verkiezingsreglement

De partijbesturen van GroenLinks en de PvdA hebben een bijzonder verkiezingsreglement vastgesteld. Daarin staat precies hoe de gezamenlijke verkiezingsdeelname geregeld is.

Gezamenlijk congres

Op zaterdag 14 oktober organiseren GroenLinks en de PvdA een gezamenlijk congres in Ahoy in Rotterdam. Op deze dag stellen we samen het verkiezingsprogramma vast en trappen we de laatste weken van de campagne af. Meer informatie over het congres vind je de komende tijd op onze website.

Delen:

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Doneer voor een sterk geluid

Samen voor een sociaal, groen, en eerlijk Nederland

Ja, ik draag bij!

Berichten