Nieuws

Nieuws

PvdA wil eerlijke compensatie voor zorgpersoneel coronacrisis

15 juni 2023 door Julian Bushoff in Zorg en Welzijn

Hogere compensatie voor iedereen met long covid die een cruciaal beroep uitoefende tijdens de coronapandemie. Hier zet ik namens de PvdA op in. We moeten recht doen aan de mensen die zich, onder hoge druk, zo hard hebben ingezet voor onze gezondheid. Zorgpersoneel liep tijdens de coronapandemie long covid op, nadat ze onbeschermd moesten werken

Lees verder

PvdA in actie voor OV in de regio

9 juni 2023 door Attje Kuiken in Werk en Economie

Een kwart van de Nederlanders heeft geen auto. Ze zijn voor langere afstanden dus afhankelijk van het openbaar vervoer om naar school, werk, of het ziekenhuis te komen. Omdat er steeds meer regionale dienstlijnen worden opgeheven en dienstregelingen worden ingeperkt, wordt het voor veel mensen echter steeds lastiger om op de plek van bestemming te

Lees verder

Kabinet zet steun voorjaarsnota op spel

8 juni 2023 door Attje Kuiken in Werk en Economie

PvdA en GroenLinks vinden dat het kabinet voor het zomerreces met een sociaal pakket moet komen. Prijzen en winsten blijven namelijk stijgen en steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Het kabinet presenteert echter vooral voorstellen die deze problemen verergeren door te bezuinigen op de bestaanszekerheid van mensen. GroenLinks en PvdA willen hun positie

Lees verder

De toekomst van ons pensioenstelsel

24 mei 2023 door Ferd Crone in Werk en Economie

De afgelopen dagen hebben we in de Eerste Kamer inhoudelijk uitgebreid gesproken over de nieuwe pensioenwet. In deze blog neem ik jullie mee in de overwegingen van de PvdA en onze belangrijkste punten tijdens dit debat. Het is geen geheim dat ons pensioenstelsel onder druk staat. De betrouwbaarheid van onze pensioenbelofte is gedaald, een groot

Lees verder

Fractievoorzitterschap in de Eerste Kamer

24 mei 2023 door Mei Li Vos

In de aanloop naar de Eerste Kamerverkiezingen hebben we in de provincies een hele leuke en goede campagne gevoerd voor een sociaal en groen Nederland. Dat deden we voor de Eerste Kamer samen met GroenLinks, omdat we overtuigd zijn dat we samen het verschil kunnen maken in Nederland. Onze samenwerking en positieve campagne heeft zijn

Lees verder

Links initiatief voor aanpak graaiflatie

24 mei 2023 door Attje Kuiken in Werk en Economie

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. We hebben dan ook alles in huis om een sociaal land te zijn, waar goed werk en een zeker inkomen vanzelfsprekend zijn. Maar helaas is dat al lang niet meer het geval.  Rondkomen steeds moeilijker De ongelijkheid in Nederland is zo groot geworden dat miljoenen Nederlanders

Lees verder

Wie komt er op voor de flitsbezorger?

23 mei 2023 door Barbara Kathmann in Werk en Economie

Dat maaltijd- en flitsbezorgers worden uitgebuit met een onguur verdienmodel is al langer bekend. Bedrijven doen er alles aan om fietskoeriers niet in dienst te hoeven nemen. En ze maken extra winst door mensen onder asociale omstandigheden te laten werken. Toch zijn de laatste resultaten van een onderzoek door de Arbeidsinspectie weer schokkend. Het is

Lees verder

Adviescommissie kandidaatstelling en programmacommissie verkiezingen Europees Parlement 2024

23 mei 2023

De PvdA doet mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024. De adviescommissie kandidaatstelling en programmacommissie zijn door het partijbestuur vastgesteld. Zij gaan binnenkort van start met hun werkzaamheden. Hieronder lees je wie er in deze commissies plaatsnemen. Taak en samenstelling adviescommissie kandidaatstelling In voorbereiding op de verkiezingen heeft de adviescommissie kandidaatstelling als

Lees verder

Verantwoordelijkheid en graaiflatie: bouwen aan een eerlijke samenleving

19 mei 2023 door Barbara Kathmann in Werk en Economie

Als samenleving investeren we in talloze zaken die bedrijven nodig hebben om winst te maken, zoals onderwijs, infrastructuur en veiligheid. Hoewel bijvoorbeeld het onderwijsniveau achteruit gaat, prijkt Nederland bovenaan de lijstjes van waar je het best kunt ondernemen. Dan mag je als samenleving ook wat terug verwachten. De keuzes die binnen bedrijven worden gemaakt, hebben

Lees verder

Kinderopvang is een basisvoorziening

19 mei 2023 door Barbara Kathmann

Zo goed als gratis kinderopvang vanaf 2025, wat was het een mooi vooruitzicht voor honderdduizenden ouders. De overheid zou bijna alle kinderopvangkosten direct vergoeden aan kinderopvanglocaties. Hiermee zou ook de kinderopvangtoeslag eindelijk worden afgeschaft. Maar tijdens de meivakantie werd het tapijt onder deze ouders vandaan getrokken. Het kabinet schuift de hervorming van het kinderopvangstelsel namelijk

Lees verder

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel voor vaste huurcontracten aan

17 mei 2023 door Henk Nijboer

Met een ruime tweederde meerderheid werd het voorstel van Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (CU) om vaste huurcontracten verplicht te stellen dinsdag aangenomen in de Tweede Kamer. Een wetsvoorstel dat huurders zekerheid en stabiliteit biedt, zodat ze veilig kunnen wonen. En nu? Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Ons Kamerlid,

Lees verder

Een links Europa en de beloften van vrede en welvaart

10 mei 2023 in Internationaal

Beste mensen, Als ergens uit blijkt dat de band tussen de SPD en PvdA hecht is, is dat wel uit deze bijeenkomst vandaag. Het is namelijk al de 10e keer dat jullie samen deze Europadag organiseren. Mijn opa – opa Huis in ‘t Veld – werkte in de jaren ’50 en ‘60 als douanier in

Lees verder