De toekomst van ons pensioenstelsel

De toekomst van ons pensioenstelsel

Door Ferd Crone op 24 mei 2023 Delen  

De afgelopen dagen hebben we in de Eerste Kamer inhoudelijk uitgebreid gesproken over de nieuwe pensioenwet. In deze blog neem ik jullie mee in de overwegingen van de PvdA en onze belangrijkste punten tijdens dit debat.

Het is geen geheim dat ons pensioenstelsel onder druk staat. De betrouwbaarheid van onze pensioenbelofte is gedaald, een groot aantal werkenden valt buiten de pensioenregeling, en de solidariteit binnen ons stelsel laat te wensen over. De pensioenen zijn vijftien jaar niet geïndexeerd en soms zelfs gekort. Dat zorgt voor veel onzekerheid bij werkenden en gepensioneerden. Dit, gecombineerd met het afnemende vertrouwen van jongeren in het stelsel en economische veranderingen, maakt dat er dringend actie nodig is. De sociale partners, vakbonden en werkgevers (de eigenaren van ons pensioen), zijn daarom tot een akkoord gekomen om de oudedagsvoorziening te verbeteren.

Einde aan de afhankelijkheid van rekenrente en dekkingsgraad

De nieuwe pensioenwet, die momenteel in de maak is, is een grote stap in de goede richting van een oplossing. Deze wet wil een einde maken aan de huidige situatie waarin onze pensioenen sterk afhankelijk zijn van de zogenaamde rekenrente en dekkingsgraad. Zo voorkomen we dat pensioenfondsen, ondanks goede rendementen, toch niet mogen indexeren. Het nieuwe stelsel stelt ons in staat om onze pensioenuitkeringen beter af te stemmen op de daadwerkelijke rendementen. Dit betekent dat we in zowel goede als slechte tijden kunnen rekenen op een pensioen dat eerlijk en evenwichtig is.

Standpunten PvdA en GroenLinks

Als PvdA maken we ons al langere tijd zorgen over het dalend aantal werkenden dat pensioen opbouwt. De meeste mensen, en vooral jongeren, zijn niet dagelijks bezig met hun pensioen. Daarom is het van belang dat zo veel mogelijk mensen automatisch meedoen. Op voorstel van de PvdA en GroenLinks gaan jongeren eerder pensioen opbouwen. Ook wordt er werk gemaakt van de steeds grotere groep ZZP’ers die geen of te weinig pensioen opbouwen.

Een ander belangrijk punt van de PvdA als onderdeel van het nieuwe pensioenakkoord is de regeling voor zware beroepen. De huidige regeling vervalt in 2025 en het is nog onduidelijk of deze wordt verlengd. Het is van essentieel belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over deze regeling. We hebben het kabinet ook laten weten dat de Partij van de Arbeid een verbetering wil voor mensen met een lager inkomen. Iedereen, ongeacht beroep of inkomen, moet een rechtvaardige en eerlijke pensioenregeling krijgen.

Tijd voor een pensioenstelsel dat eerlijk, evenwichtig en toekomstbestendig is

Tot slot hebben we het gehad over de invoerdatum van de nieuwe pensioenwet. Deze staat momenteel gepland voor 2025. Echter, gezien de economische veranderingen en de mogelijke gevolgen daarvan op onze pensioenfondsen, hebben veel fondsen aangegeven hun planning te willen uitstellen. Dit kan leiden tot een opeenstapeling van problemen in 2025 en 2026. Daarom pleiten wij ervoor om de invoerdatum uit te stellen naar 2028 of 2029. Dit geeft de fondsen meer tijd om de nieuwe pensioenwet grondig te implementeren en eventuele problemen te voorkomen.

Het is tijd voor een pensioenstelsel dat eerlijk, evenwichtig en toekomstbestendig is. Met onze aanpassingen gaat naar overtuiging van de PvdA deze wet zorgen voor een beter pensioen.

Delen:

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!