Kabinet zet steun voorjaarsnota op spel

PvdA en GroenLinks willen sociaal beleid

Kabinet zet steun voorjaarsnota op spel

Door Attje Kuiken op 8 juni 2023 Delen  

PvdA en GroenLinks vinden dat het kabinet voor het zomerreces met een sociaal pakket moet komen. Prijzen en winsten blijven namelijk stijgen en steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Het kabinet presenteert echter vooral voorstellen die deze problemen verergeren door te bezuinigen op de bestaanszekerheid van mensen. GroenLinks en PvdA willen hun positie in de Eerste Kamer daarom gebruiken om een socialere koers af te dwingen.

Standpunt PvdA en GroenLinks voorjaarsnota

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de voorjaarsnota, waarin aanpassingen op de begroting worden vastgelegd. Voor de zomer moeten de Tweede Kamer en Eerste Kamer daarover stemmen. PvdA en GroenLinks hebben kritiek op de voorstellen in de voorjaarsnota en waarschuwen het kabinet dat als de plannen niet worden aangepast, ze zullen vastlopen in het parlement.

“Het Rode Kruis deelt voedselpakketten uit in Nederland. Huurders zien de huurtoeslag dalen. Ondertussen lopen de CEO's en aandeelhouders binnen door de prijzen meer te verhogen dan de inflatie. Het kabinet kijkt ernaar en doet niets. Dat moet nu eens afgelopen zijn. Ik vind echt dat de graaiflatie aangepakt moet worden.  We verwachten voor de zomer dus nog een stevig, sociaal pakket van het kabinet.”

Aangekondigde bezuinigingen kabinet

Het kabinet kondigt bezuinigingen aan op onder andere sociale zekerheid, onderwijs en de huurtoeslag. Zo stelt het de invoering van gratis kinderopvang uit, maar gaat het afschaffen van een belastingvoordeel voor werkende ouders wel door. Om de hogere rente-uitgaven te bekostigen, bezuinigt het kabinet in totaal 200 miljoen euro op de huurtoeslag. Huurders gaan er jaarlijks ruim 130 euro op achteruit. Ook kiest het kabinet ervoor om te bezuinigen op onderwijs, terwijl de onderwijsprestaties verslechteren en het lerarentekort oploopt. De onderwijsbonden dreigen al met stakingen na de zomer.

Mensen hebben al moeite met rondkomen

De bezuinigingen komen in een tijd waarin de koopkracht al onder druk staat. Zes op de tien huishoudens geeft aan moeite te hebben met rondkomen. Steeds meer mensen met een middeninkomen kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Het Rode Kruis deelt zelfs voedselhulp uit in Nederland. Het aantal Nederlanders onder de armoedegrens loopt volgens het CPB volgend jaar op tot een 995.000 mensen.

Onderzoek van IMF, ECB, de Rabobank en FNV wijst uit dat bedrijven de recente prijsstijgingen hebben aangegrepen om hun winstmarges te verhogen. Nu blijkt dat de winsten van bedrijven stijgen en de lonen achterblijven, vinden de linkse oppositiepartijen dat het kabinet moet ingrijpen. Ze stellen voor om overwinsten te belasten, en de opbrengsten te gebruiken voor een sociaal pakket. Dat sociale pakket moet bestaan uit voorstellen om de inkomens te verhogen, het aantal mensen in armoede terug te dringen, en compensatie voor ouders met kinderen - nu de invoering van gratis kinderopvang wordt uitgesteld.

Wens voor sociaal beleid genegeerd

Met de bezuinigingsplannen negeert het kabinet de wens van een Kamermeerderheid. Dit voorjaar nam de Kamer een motie aan van PvdA en GroenLinks die het kabinet vroeg om een eerlijke bijdrage te vragen van vermogenden en winstgevende bedrijven, om zo bezuinigingen te voorkomen. Destijds steunden ook partijen als D66 en BBB deze motie.

We willen daarom voor de zomer geloofwaardige voorstellen zien die het beleid socialer maken. Nu het kabinet voor de zoveelste keer de wens van de Kamer negeert en toezeggingen niet nakomt, nemen PvdA en GroenLinks geen genoegen met vage toezeggingen.

We gaan tijdens het debat over de voorjaarsnota het kabinet vragen hun plannen bij te stellen. De PvdA en GroenLinks komen zelf met een voorstel om woekerwinsten te beperken en de opbrengsten te investeren in een sociaal pakket.

Als sociaal beleid uitblijft, kunnen PvdA en GroenLinks de plannen niet steunen.

Delen:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Berichten