PvdA in actie voor OV in de regio

PvdA en CDA dienen motie in om bereikbaarheid te behouden en verbeteren

PvdA in actie voor OV in de regio

Door Attje Kuiken op 9 juni 2023 Delen  

Een kwart van de Nederlanders heeft geen auto. Ze zijn voor langere afstanden dus afhankelijk van het openbaar vervoer om naar school, werk, of het ziekenhuis te komen. Omdat er steeds meer regionale dienstlijnen worden opgeheven en dienstregelingen worden ingeperkt, wordt het voor veel mensen echter steeds lastiger om op de plek van bestemming te komen. Daarom heb ik namens de PvdA, samen met CDA-collega Evert-Jan Slootweg, een motie ingediend waarin we de regering verzoeken hier iets aan te doen.

Toename ongelijkheid

Sinds de corona-jaren hebben vervoersbedrijven het financieel zwaar. Daarnaast hebben ze te maken met grote personeelstekorten. Dat heeft tot gevolg dat steeds meer buslijnen geschrapt worden. In heel Nederland verdwenen er de afgelopen jaren zo ruim 500 bushaltes.

Vooral in Drenthe en Groningen nam dat aantal sterk af. We zien dat in slechter bereikbare gebieden bussen juist als eerste worden geschrapt, omdat vervoerders daar niet genoeg winst kunnen maken op de ritten. Hierdoor kunnen sommige delen van het land geïsoleerd raken.

Geen of beperkte toegang tot het OV zorgt ervoor dat de ongelijkheid verder toeneemt. Zo kunnen mensen minder makkelijk aan een (beter betaalde) baan komen, omdat ze te ver weg wonen. Of laten ze een zorgafspraak in het ziekenhuis zitten, omdat de reis ernaar toe te ver en dus te zwaar is. Studenten kunnen niet naar school, omdat de bus niet rijdt en de trein te duur is. De verschraling van het openbaar vervoer raakt vooral mensen met een laag inkomen. Ze kunnen een eigen auto tenslotte vaak niet betalen.

Het is schrijnend om te zien dat onze OV-voorzieningen steeds verder achteruitgaan. Het is dan ook niet gek dat de twaalf provincies en twee vervoerregio's met klem aandacht vragen voor dit probleem. Zeker omdat er weer nieuwe bezuinigingen aankomen, die het probleem nog erger kunnen maken. Volgend jaar dreigt nog eens 1 op de 10 buslijnen geschrapt te worden als er niet ingegrepen wordt.

Bereikbaarheid regio behouden en verbeteren

Het is hoog tijd dat het kabinet hier iets aan gaat doen. In onze motie verzoeken we de regering om met concrete maatregelen te komen om de bereikbaarheid van de regio te behouden en verbeteren. Ze moeten alles op alles te zetten om het huidige OV-niveau niet verder te laten verschralen.

Iedereen heeft namelijk recht op goed bereikbaar werk, onderwijs en zorg. Of je nu in de stad, het dorp, of op het platteland woont. Want met een bus die dicht bij huis stopt en een betaalbaar treinkaartje, krijgt iedereen dezelfde kans om vooruit te komen. Dat is sociaal voor iedereen.

Delen:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Berichten