Hoe de PvdA blijft werken aan een veilige vereniging

Hoe de PvdA blijft werken aan een veilige vereniging

De PvdA streeft naar een veilige vereniging voor iedereen. Een vereniging waarin geen plaats is voor onverantwoord gedrag zoals discriminatie, intimidatie of uitsluiting en we elkaar daarop aanspreken. Daar werken we hard aan. De afgelopen maanden hebben we een extern onderzoek laten uitvoeren naar onze sociale veiligheid. De komende periode gaan we hard aan de slag met de aanbevelingen.

Onderzoeksrapport

In opdracht van het partijbestuur heeft extern bureau Pronesis onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid binnen de PvdA. Het Rapport sociale veiligheid 2023 geeft inzicht in hoe leden dit binnen onze partij ervaren. Hieruit volgen een aantal aanbevelingen op het gebied van cultuur, bestuur, processen en protocollen. Het onderzoek laat zien dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over wat we met elkaar bedoelen als we over onverantwoord gedrag spreken.

Hoe gaan we verder?

Om opvolging te geven aan de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport is de afgelopen tijd gewerkt aan een plan van aanpak ‘Verantwoord Gedrag’ waarbij ook onze bestaande processen en protocollen onder de loep worden genomen. Er is een projectcoördinator aangesteld om aan de slag te gaan met:

  1. Meer begrip over wat ‘verantwoord gedrag’ voor verschillende mensen inhoudt en het werken naar een gezamenlijke definitie van ‘verantwoord gedrag’ op basis waarvan men elkaar kan aanspreken.
  2. Een verbeterd vermogen van leden om op eigen gedrag en het gedrag van anderen te reflecteren en om elkaar op onverantwoord gedrag aan te spreken.
  3. Toegankelijke aanspreekpunten voor leden die te maken krijgen met ongewenst gedrag.
  4. Duidelijke procedures en maatstaven om klachten van ongewenst gedrag te beoordelen.

Heb je nog vragen over dit proces of wil je hierover iets aan ons kwijt? Laat het ons gerust weten via [email protected].

Schrijf je in voor de nieuwsbrief