GroenLinks-PvdA vraagt inspanning kabinet voor staakt-het-vuren Midden-Oosten

Ook oproep tot VN-onderzoek naar aanval op ziekenhuis in Gaza

GroenLinks-PvdA vraagt inspanning kabinet voor staakt-het-vuren Midden-Oosten

GroenLinks-PvdA vraagt het kabinet zich in Europees verband in te spannen voor een direct staakt-het-vuren in Gaza en Israël. In schriftelijke vragen roepen zij op om alles op alles te zetten om dit zo snel mogelijk te bereiken. Ook vragen ze het kabinet om zich in te spannen voor een VN-onderzoek naar de aanval op het ziekenhuis in Gaza waarbij gisteravond vele burgers omkwamen.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver: “Een humanitaire catastrofe van ongekende omvang voltrekt zich momenteel in Gaza. De beelden van het brandende ziekenhuis daar doen je adem stokken. Vele onschuldige Israëli’s en Palestijnen hebben deze maand het leven gelaten. De internationale gemeenschap moet alles op alles zetten om zo snel mogelijk een staakt-het-vuren te bereiken en het geweld te stoppen.”

GroenLinks-PvdA vraagt het kabinet om zich hiervoor in Europees verband in te zetten, zodat slachtoffers in Gaza geholpen kunnen worden, er humanitaire hulp kan worden geboden, en mensen hun geliefden kunnen begraven. Europese hulpgoederen die voor de grens van Gaza staan, maar het gebied niet in kunnen, moeten zo snel mogelijk worden toegelaten.

Daarnaast roept GroenLinks-PvdA het kabinet op zich ervoor in te zetten dat de VN het mandaat krijgt voor een onafhankelijk onderzoek zodat onomstotelijk kan worden vastgelegd wat er gisteravond is gebeurd.

Klaver: “Het Nederlandse kabinet moet nu al haar diplomatieke invloed gebruiken om te komen tot een de-escalatie in deze oorlog, zodat er ruimte komt voor een politieke oplossing. Waarbij de misdadigers van terreur worden gestraft, de gijzelaars worden vrijgelaten, en er niet nog meer onschuldige slachtoffers vallen.”

Vragen aan het kabinet

  1. Heeft het kabinet kennisgenomen van de oproep van VN Secretaris-Generaal Guterres voor een humanitair staakt-het-vuren?
  2. Is het kabinet bereid om zich in Europees verband in te spannen voor een staakt-het-vuren voor de onmiddellijke verlening van humanitaire hulp aan de bevolking in de Gazastrook? Wat doet het kabinet om een humanitair staakt-het-vuren te realiseren? Is er contact binnen de EU om tot een humanitair staakt-het-vuren te komen?
  3. Pleit het kabinet voor een onafhankelijk VN-onderzoek naar de toedracht van de explosie bij het al-Ahli Arab ziekenhuis op dinsdagavond 17 oktober, waarbij honderden slachtoffers vielen? Zo ja, welke stappen gaat het kabinet hiertoe zetten?
  4. Op welke manier helpt het kabinet bij het opvoeren van internationale druk om de gijzelaars vrij te krijgen?
  5. Kan de minister een update geven over de huidige stand van zaken omtrent de verlening van humanitaire hulp aan de bevolking in de Gazastrook? Wat is de huidige beschikbaarheid van elektriciteit, water, voedsel, medicijnen en andere medische hulpmiddelen? Is de grens met Egypte open voor de toelevering van hulpgoederen?
  6. Deelt u de mening dat het afsluiten van Gaza van elektriciteit, water, voedsel, medicijnen en andere medische hulpmiddelen in strijd is met het internationaal recht en per direct moet worden opgeheven? Bepleit het kabinet bij Israël om deze blokkades zo snel mogelijk op te heffen?
  7. Wat is de reden dat de grens tussen Egypte en Gaza niet geopend is voor het leveren van goederen die al dagenlang aan de grens wachten? Wat doet de Nederlandse regering en wat doet de Europese Unie om bij te dragen aan een zo spoedig mogelijke opening van deze grens?
  8. Kan de minister deze vragen met spoed beantwoorden?

Delen:
Maak het verschil - doneer nu voor de campagne!

We kunnen #NietZonderJou

Meld je aan en maak het verschil!

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.

Berichten