Werknemers gaan boven bedrijfswinsten

Werknemers gaan boven bedrijfswinsten

Door Kati Piri op 22 februari 2023 Delen  

Samen met GroenLinks presenteren we onze plannen die een streep zetten door het economisch verdienmodel van uitbuiting.

Nederland staat in de top tien van de meest competitieve economieën in de wereld. Dat zorgt voor welvaart en werkgelegenheid. Maar er zijn ook delen van onze economie die draaien op de uitbuiting van mens en natuur. Het is geen toeval dat slecht werk en vervuilend werk vaak samengaan. En het is ook geen toeval dat dit werk vaak door arbeidsmigranten wordt uitgevoerd, voor een hongerloontje en op onzekere arbeidsvoorwaarden.

Denk aan de vleessector, glastuinbouw of transportsector. Juist in deze sectoren zien we te veel voorbeelden van bedrijven die arbeiders slecht behandelen, onderbetalen, niet fatsoenlijk huisvesten en er zelf met de winst vandoor gaan. De PvdA en GroenLinks zien dat als gevolg van politieke keuzes structureel de deur wordt opengehouden voor uitwassen en uitbuiting van arbeidsmigranten in Nederland. Malafide uitzendbureaus, werkgevers, inleners, koppelbazen en verhuurders buiten op grote schaal kwetsbare arbeiders uit.

Het is tijd voor een belangrijk keerpunt waarbij we werk maken van een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Voor iedereen. Waarbij werknemers boven bedrijfswinsten gaan. Daarom komen wij met een plan dat een streep zet door het economisch verdienmodel van uitbuiting. Niet de bedrijfswinsten, maar de werkenden staan voorop.

Onze plannen om de economie van de uitbuiting te stoppen. ⤵️

Goed werkgeverschap

Werkgevers maken gebruik van gunstige regels van uitzendwerk en worden hierdoor onnodig beloond. Dat tolereren de PvdA en GroenLinks niet langer. Onze voorstellen voor goed werkgeverschap:

  • Inroepen van de mogelijkheid van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs om werkgevers te verplichten 85% van de werknemers in dienst te nemen.
  • Invoeren van een vergunningsplicht voor uitzendbureaus. 
  • Verplichten van werkgevers om taallessen te faciliteren tijdens werktijd voor arbeidsmigranten die zich permanent in ons land willen vestigen. 
  • Herzien van de Europese uitzendrichtlijn.
Delen:

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Berichten