Partij van de Arbeid

  • Vereniging

    Vereniging

    De PvdA is meer dan een politieke partij. Zij vormt een bruisende vereniging waar onze leden en vrijwilligers in het hele land met hart en ziel werken aan een sterker en socialer Nederland.

    Lees meer >

Positie arbeidsbeperkten wordt versterkt

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die de positie van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt versterkt. Onderdeel daarvan is een banenafspraak met een quotumheffing als stok achter de deur.

De PvdA in de Eerste Kamer ziet in de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord voor mensen met een arbeidshandicap vooral winst. 125.000 arbeidsplaatsen, terwijl een reguliere baan voorheen niet vanzelfsprekend was. Dat die banen er nu komen is goed nieuws. Maar ik heb nog wel een aantal vragen aan staatssecretaris Klijnsma voorgelegd over de uitvoering van de wet. Ook riep ik de staatssecretaris op kordaat op te treden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

lees verder »

Protest pakketbezorgers is protest tegen werkende armen in Nederland

Protest pakketbezorgers is protest tegen werkende armen in Nederland

Foto Flickr /  FaceMePLS

Rooftarieven in de postsector, daar moet nu echt definitief een einde aan komen. Een oplossing is niet eenvoudig, maar ik wil niet accepteren dat we in Nederland Amerikaanse toestanden krijgen. Daarom moet de regering kiezen: ofwel de bedrijven dwingen hen gewoon als werknemer in dienst te nemen, ofwel de macht van de bedrijven breken zodat zzp’ers kunnen onderhandelen over de tarieven.

lees verder »

Tevreden met plannen voor duurzame melkveesector

Tevreden met plannen voor duurzame melkveesector

Foto Flickr / Frans de Wit

Meer industrialisering, meer milieuvervuiling en meer dieren die nooit buiten komen. Een melkveesector die de varkens en de kippen achterna ging. Dat was het schrikbeeld toen Europa besloot de melkquota af te schaffen, waardoor melkveebedrijven ongebreideld konden groeien. De staatssecretaris stelt nu op verzoek van de PvdA duidelijke eisen aan deze groei: een bedrijf moet voldoende grond hebben om de dieren naar buiten te laten en er de koeienmest op kwijt te kunnen.

lees verder »

Internationaal netwerk voor kinderrechten

Internationaal netwerk voor kinderrechten

Foto Flickr / Pratham Books

De positie van kinderen overal op de wereld verbeteren, een einde aan kinderarbeid en alle kinderen naar school. Daarvoor knok ik als Tweede Kamerlid in Nederland. En ik sta niet alleen, collega’s uit allerlei landen voeren ook deze strijd in hun parlement. Wij hebben besloten onze krachten te bundelen in een netwerk van parlementariërs, samen met Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi. Zo versterken wij elkaar om het verschil te maken voor een miljard kinderen die nu nog verstoken blijven van goed onderwijs, die moeten werken of worden uitgebuit.

lees verder »

Toespraak Diederik Samsom bij het grote Midden-Oosten debat

Toespraak Diederik Samsom bij het grote Midden-Oosten debat

Foto Flickr / PvdA

Natuurlijk zijn we soms genoodzaakt de krachten te bundelen met landen die we niet direct als gelijkgezinden beschouwen. Dat is vaker zo geweest. Maar nooit mag de strijd tegen onderdrukking en mensenrechtenschendingen daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Onze waarden even terzijde schuiven zal ons op de lange termijn alleen maar verder van huis brengen.

Dat zei ik zaterdag in mijn toespraak op het grote PvdA Midden-Oosten debat in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Hieronder de volledige toespraak:

lees verder »

Toespraak Bert Koenders bij het grote Midden-Oosten debat

Na 20 jaar onderhandelingen zonder vrede is het tijd dat de EU haar verantwoordelijkheden neemt. Ik heb dan ook de Hoge Vertegenwoordiger gevraagd met een plan te komen hoe hier invulling aan te geven. De erkenning van Palestina zal daar een onderdeel van moeten zijn. We hebben er voor gezorgd dat erkenning niet meer wordt gezien als sluitstuk van een onderhandelingsproces, maar een instrument is dat kan worden ingezet wanneer het effectief, reëel en opportuun is in het vredesproces. Een nieuw elan is nodig om in een radicaal veranderd Midden- Oosten tot een oplossing te komen. De EU, de VS, maar ook de Arabische landen hebben daarbij een cruciale rol te spelen.

Dat zei ik zaterdag in mijn toespraak op het grote Midden-Oosten debat in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Hieronder de volledige toespraak:

lees verder »