Partij van de Arbeid

  • Veilige opvang

    Veilige opvang

    We moeten mensen die in hoge nood zijn in Europees verband een veilig onderkomen bieden. En daarbij een antwoord bieden op de terechte zorgen van mensen over bijvoorbeeld de locaties waar we vluchtelingen opvangen en de hoge woningnood.

    Lees meer >

Goede basis voor economisch herstel

Goede basis voor economisch herstel

Deze week vonden in de Tweede Kamer weer de jaarlijkse Algemene Financiële Beschouwingen plaats, het debat met de minister van Financiën over de begroting van volgend jaar. Na jaren van zware, moeilijke en soms pijnlijke maatregelen is een goede basis gelegd voor economisch herstel. Nederland staat er na drie jaar kabinet-Rutte/Asscher een stuk beter voor. De economie groeit, steeds meer mensen vinden een baan en volgend jaar houden we meer geld over in de portemonnee. De begroting staat, naar wens van de PvdA-fractie, volledig in het teken van werkgelegenheid.

lees verder »

Kandidaatstelling Partijbestuur

Kandidaatstelling Partijbestuur

Foto Flickr / PvdA

Op het congres van 13 februari 2016 zal een deel van het partijbestuur worden gekozen. Om de twee jaar wordt ongeveer de helft van het partijbestuur gekozen voor een periode van vier jaar. Het partijbestuur bestaat uit elf leden, waarvan in 2016 zeven posities opengesteld worden voor verkiezing. Het gaat om vier algemeen bestuursleden, de positie van voorzitter, penningmeester en die van Internationaal Secretaris. De huidige voorzitter en Internationaal Secretaris hebben aangegeven zich te kandideren voor herverkiezing. Van de algemeen bestuursleden hebben twee mensen aangegeven zich opnieuw kandidaat te stellen.

lees verder >

Presidiumleden gezocht

Presidiumleden gezocht

Foto Flick / Rebke Klokke

Door het vertrek van drie presidiumleden worden voor het congres in februari 2016 tussentijdse presidiumverkiezingen gehouden. Partijgenoten worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Het presidium zit de vergaderingen voor van het Congres, de Politieke Ledenraad en de Adviesraad Verenigingszaken.

lees verder »

Genoeg tijd voor elkaar en de kinderen

Genoeg tijd voor elkaar en de kinderen

Foto Shutterstock / milosljubicic

Een goed leven, met genoeg tijd voor elkaar en de kinderen. Kinderen de beste start in het leven geven. Dat was waar het voor mij vandaag om ging tijdens het debat in de Tweede Kamer over de combinatie van arbeid en zorg. Ik bepleitte in het debat dat we op termijn toe moeten naar een uitbreiding van het babyverlof.

lees verder »

Blij dat unieke Rembrandts weer toegankelijk worden

Blij dat unieke Rembrandts weer toegankelijk worden

De Partij van de Arbeid is blij dat twee unieke schilderijen van Rembrandt voor alle Nederlanders toegankelijk worden en niet weer voor decennia verdwijnen naar een privécollectie. De schilderijen worden om beurten tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam en in het Louvre in Parijs. Met deze aankoop komen de schilderijen weer terug in de stad waar ze geschilderd zijn en tussen de schilderijen waar ze bij horen. Generaties Nederlanders kunnen er weer van genieten.

lees verder »

Dreeslezing 'Naar een nieuw sociaal contract: over de waarde van de middenklasse'

Dreeslezing 'Naar een nieuw sociaal contract: over de waarde van de middenklasse'

We zijn niet machteloos. We kunnen voorkomen dat de middenklasse verdwijnt. We kunnen voorkomen dat onze idealen worden weggeveegd en weggevaagd. Door ons krachtig in te zetten voor een solidaire samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Met elkaar. Voor elkaar. Nationaal en internationaal. Met een opgewekte strijd voor fatsoenlijk werk en voor toekomstgericht onderwijs. Met een onverzettelijke strijd tegen foute flex en valse concurrentie op de arbeidsmarkt. Die strijd moeten we met elkaar voeren. Hand in hand, schouder aan schouder. Lees hier mijn gehele Dreeslezing >