Partij van de Arbeid

  • Word nu lid

    Word nu lid

    Samen bepalen de leden de koers van de Partij van de Arbeid. En samen bereiken we meer dan ieder voor zich, en kunnen nog beter werken aan een sterker en socialer Nederland.

    Lees meer >

Kati Piri rapporteur Turkije

Kati Piri rapporteur Turkije

 Foto Flickr/PvdA

Vanavond is Kati Piri door de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement benoemd als Turkije-rapporteur namens het Europees Parlement. Zij is de komende vijf jaar verantwoordelijk voor de jaarlijkse rapporten over de voortgang van de onderhandelingen met Turkije.

Kati Piri: 'Ik kijk er naar uit om als rapporteur de ontwikkelingen in Turkije nauwlettend te volgen en het Europees Parlement te adviseren over de voortgang van de onderhandelingen. Daarbij zal ik vooral letten op de staat van de democratie en de rechtsstaat.'

lees verder »

Geen kinderen meer in de cel

Komende woensdag is het zover. Er is dan een alternatief voor asielkinderen in de cel. Voorheen werden asielkinderen die op Schiphol aankwamen in grensdetentie geplaatst om de band met de ouders vast te stellen. De PvdA is hier altijd tegenstander van geweest, omdat een kind gewoonweg niet in de cel hoort.

Sinds oktober vorig jaar vraag ik al aandacht voor het lot van deze kinderen. Ik ben dan ook erg blij dat vanaf 1 oktober kinderen die Nederland binnenkomen naar een gezinsvriendelijke locatie gaan, als de band met de ouders niet duidelijk is of en vermoedens van mensensmokkel zijn. 

lees verder »

Winst zorgverzekeraar terug naar premiebetaler en patiënt

Winst zorgverzekeraar terug naar premiebetaler en patiënt

 Foto stock.xchng / forwardcom

Iedereen heeft recht op goede zorg. Daar betalen we met z'n allen premie voor. Veel zorgverzekeraars hebben, doordat zij winst maken, echter meer geld in kas dan wettelijk nodig is. Deze onnodig hoge reserves moeten terug naar de portemonnee van de premiebetaler en de patiënt. Ook moet een deel van deze reserves wat de PvdA betreft worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en worden geïnvesteerd in preventie en innovatie. De verzekeraars zijn nu aan zet. Zij moeten laten zien dat de winst ten gunste komt aan de patiënt en premiebetaler. Doen ze dit niet, dan wil de PvdA hen er wettelijk toe verplichten.

lees verder »

Iedere dag weer een stapje verder

Iedere dag weer een stapje verder

Foto Flickr / PvdA

In 2009 was ik Tweede Kamerlid. Samen met Ed Anker van de ChristenUnie en andere Kamerleden woonde ik een bijeenkomst bij van Defence for Children op het Plein in Den Haag. De 11-jarige Hevien die in Dokkum was geboren dreigde te worden uitgezet. Terug naar Syrië samen met haar Syrische ouders en, ook in ons land geboren, broertje en zusje.

Het was de zoveelste keer dat een kind zou worden uitgezet die in het land van de ouders niemand kent en de taal niet spreekt. Weg van de vriendjes, weg van thuis. Ik was het zat. Ik wil niet dat kinderen de dupe zijn van falend ouderschap en al helemaal niet van een falende overheid.

lees verder »

PvdA steunt militaire bijdrage aan strijd tegen ISIS

De Partij van de Arbeid steunt het besluit van het kabinet om deel te nemen aan de brede internationale missie ter bestrijding van ISIS in Irak. Deze missie is bedoeld om de opmars van ISIS te breken en de Iraakse burgerbevolking te beschermen. De Iraakse autoriteiten hebben verzocht om militaire steun en daarmee is er een heldere rechtsgrond voor de militaire inzet.

lees verder »