Partij van de Arbeid

  • Serious Request

    Serious Request

    3FM Serious Request 2014 vraagt dit jaar aandacht voor vrouwen en meisjes, die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld. Ook dit jaar steunen wij ‪#‎SR14‬ van harte met vele acties! 

    Bekijk onze acties >

De beste zorg voor een eerlijke prijs

De beste zorg voor een eerlijke prijs

Foto Shutterstock / Dieter Hawlan

De beste zorg voor een eerlijke prijs. Waarbij een ruim en divers aanbod bestaat om uit te kiezen. Dat is wat de Partij van de Arbeid wil in onze gezondheidszorg. Met dat uitgangspunt is de afgelopen dagen ook stap voor stap gewerkt aan een oplossing nadat de Eerste Kamer afgelopen dinsdag het wetsvoorstel verwierp waarin verzekeraars meer mogelijkheden krijgen om te selecteren in welke zorg zij inkopen.

lees verder »

Mooi nieuws: te strenge Fraudewet aangepast

Mooi nieuws: te strenge Fraudewet aangepast

Foto Shutterstock / David Evison

Op 1 januari 2013 trad de 'Fraudewet' in werking, een erfenis van het vorige kabinet (CDA, VVD en gedoogpartner PVV) met als doel fraude in de sociale zekerheid stevig aan te pakken. De PvdA stemde toen tegen die wet. We zijn uiteraard voor het bestraffen van fraude (dat tast het draagvlak en daarmee de financiering van ons sociale zekerheidsstelsel aan), maar vonden dat de beoogde wet daarin doorschoot. Dat ook mensen die zich vergissen of door de bomen het bos niet meer zien, door die wet geconfronteerd zouden worden met hoge boetes. Dat blijkt nu in de praktijk ook het geval te zijn. Minister Asscher heeft in een debat deze week aangegeven de wet te zullen versoepelen. En dat is winst.

lees verder »

Kom met ‘discriminatie-vinkje’ bij aangifte

Kom met ‘discriminatie-vinkje’ bij aangifte

Foto Flickr / PvdA

De mogelijkheid om aangifte te doen tegen discriminatie moet sterk verbeteren. Daarvoor heb ik vaker gepleit, en ik doe het opnieuw nu uit onderzoek blijkt dat geweld tegen moskeeën onverminderd groot is. Discriminatie jegens moslims moet niet langer als ‘agressie’, maar gewoon als discriminatie aangevinkt kunnen worden op het aangifteformulier. Net zoals dat ook bij homodiscriminatie en antisemitisme moet gebeuren. Agenten moeten aangiftes professioneel opnemen. Al te vaak moest ik zelf afreizen richting een lokaal politiebureau, om ter plaatse in het land moslims te helpen afhoudende agenten zover te krijgen dat de aangever aangifte 'mag' doen.

lees verder »

Erkenning Palestina om het vredesproces positief te beïnvloeden

Erkenning Palestina om het vredesproces positief te beïnvloeden

 Foto Flickr / PvdA

De PvdA in het Europees Parlement is voorstander van de erkenning van de staat Palestina. De cyclus van geweld en terreur moet doorbroken worden. Om een tweestatenoplossing dichterbij te brengen, zijn meer gelijkwaardige machtsverhoudingen tussen de gesprekspartners noodzakelijk. Erkenning van de staat Palestina kan op die manier bijdragen aan een zinvolle hervatting van vredesonderhandelingen met een beter perspectief op een akkoord.

lees verder »

Quotumwet: méér banen voor méér mensen

Vandaag nam de Tweede Kamer met grote meerderheid de 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten' aan, kortweg de Quotumwet. Dat is goed nieuws voor de mensen die erdoor aan het werk kunnen. Mensen die net als iedereen in, met en door hun werk vooruit willen komen in het leven, maar daar net even wat meer (of een heleboel meer) hulp bij nodig hebben: mensen met 'afstand tot de arbeidsmarkt' vanwege een beperking.

lees verder »

Van onze conducteurs blijf je af

Van onze conducteurs blijf je af

Foto Flickr / Pim Geerts

Elk jaar geven de Nederlandse Spoorwegen 100 miljoen euro uit aan maatregelen ten behoeve van veiligheid in de treinen en op de stations. Toch is het te vaak raak. Twee derde van het personeel krijgt te maken met lichamelijk geweld, blijkt uit onderzoek van de vakbond. Ik schrik er elke keer weer van. Van onze conducteurs blijf je af.

lees verder »