Partij van de Arbeid

  • Word nu lid

    Word nu lid

    Samen bepalen de leden de koers van de Partij van de Arbeid. En samen bereiken we meer dan ieder voor zich, en kunnen nog beter werken aan een sterker en socialer Nederland.

    Lees meer >

Laat iedereen merken dat het beter gaat

Laat iedereen merken dat het beter gaat

Het gaat weer beter met Nederland. De economie groeit weer voorzichtig, de werkloosheid daalt gestaag en de huizenmarkt trekt aan. Ons land heeft in een moeilijke tijd veerkracht getoond. Belangrijke veranderingen - op de arbeidsmarkt, in de zorg, op de huizenmarkt en ten aanzien van duurzame energie - zijn in de steigers gezet en van politiek draagvlak voorzien.

Het wordt nu tijd dat iedereen in ons land dat gaat merken. Voor heel veel mensen is de crisis namelijk nog lang niet voorbij. De abstracte economische cijfers in de krant of op tv betekenen helaas nog te weinig aan de keukentafel.

lees verder »

Werken aan werk en groei

Werken aan werk blijft topprioriteit voor de PvdA. De economie trekt aan en de werkloosheid daalt gestaag, maar dat moet iedereen nu ook echt gaan merken. Te veel mensen zitten nog zonder werk. Daarom zijn wij tevreden met de aangekondigde maatregelen om de komende jaren werk en groei te stimuleren. Maatregelen als de verlenging van het lage BTW-tarief in de bouw en de zogeheten brug-WW die omscholing naar een nieuwe kansrijke baan mogelijk maakt, vergroten de kans op een nieuwe baan. Het kabinet moet alles op alles zetten om ook zo snel mogelijk voor die banen te gaan zorgen.

lees verder »

Extra geld voor noodhulp goede zaak

Over de hele wereld zijn mensen slachtoffer van oorlog, geweld en ziekte. Daar werden we ook de afgelopen zomer mee geconfronteerd. Onrust in het Midden-Oosten, geweld in de grensstreek van Oekraïne en de ebola-epidemie in Westelijk Afrika. Juist daarom is het goed dat het kabinet heeft besloten 570 miljoen uit te trekken om deze mensen te helpen weer een toekomst op te bouwen.

lees verder »

Tijd voor meer zekerheid en perspectief

Na een moeilijke periode kiest Nederland langzaam de weg omhoog. Maar geen enkele reden om tevreden achterover te leunen. Voor heel veel mensen is de crisis nog lang niet voorbij. Als je nog altijd geen baan hebt, als je moeite hebt rond te komen of als je je afvraagt hoe je voor je moeder of broer kunt zorgen, dan heb je niks aan een overheid die afwacht hoe de hervormingen in de praktijk uitpakken.

Wat je dan wil is een overheid die niet wegkijkt, maar actief ingrijpt om de gewenste idealen te verwezenlijken. Tot nu toe is het kabinet daar nog te weinig aan toe gekomen. De komende jaren moet het verschil gemaakt worden, betoog ik vandaag in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

lees verder »

Meer hulp voor Syrische kinderen

De internationale hulp aan Syrië schiet ernstig tekort. Oxfam Novib luidt in haar rapport ‘A Fairer Deal for Syria’ de noodklok. Drie jaar na het begin van de burgeroorlog hebben minstens 10,8 miljoen Syriërs hulp nodig. Onder hen zijn 5 miljoen kinderen. We moeten voorkomen dat zij ’kind van de rekening’ worden. Daarom heb ik de minister gevraagd om aanvullende hulp voor Syrië en in het bijzonder voor Syrische kinderen.

lees verder »

Kandidaatstelling Eerste Kamer geopend

Kandidaatstelling Eerste Kamer geopend

Op woensdag 18 maart 2015 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt, op dinsdag 26 mei 2015, de leden van de Eerste Kamer. Heeft u belangstelling in het Eerste Kamerlidmaatschap ? Hier vind je alle informatie over de kandidaatstellingsprocedure.

lees verder »