Partij van de Arbeid

  • Mijn partij

    Mijn partij

    De Partij van de Arbeid is een vereniging van en voor leden. Met dezelfde idealen maar met verschillende achtergronden. We vroegen enkelen van hen waarom de PvdA hun partij is.

    Bekijk alle video's >

Wijkverpleegkundige kan snel aan de slag

Wijkverpleegkundige kan snel aan de slag

Foto Shutterstock

Deze week debatteerde de Kamer over de wijkverpleging. Daar heb ik de toezegging gekregen dat de gevreesde 'knip' in de wijkverpleging van de baan is. Dat betekent dat geen enkele wijkverpleegkundige straks alleen maar vergadert in het wijkteam, maar daadwerkelijk kan worden ingezet voor zorg aan patiënten.

lees verder »

Bijzondere missie in Mali met grote uitdagingen

Bijzondere missie in Mali met grote uitdagingen

Foto PvdA

In het herfstreces was ik, samen met andere Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor Defensie in Mali. Ik bracht een bezoek aan de Nederlandse militairen, politiemensen en marechaussee die in Gao en in de hoofdstad Bamako een bijdrage leveren aan de VN-missie MINUSMA. Tijdens het bezoek konden wij zien, horen en ervaren hoe het met onze militairen in het verre Mali gaat en onder welke omstandigheden zij hun risicovolle werk moeten doen. Daarnaast wilden we ons een beeld vormen van zowel MINUSMA als de Nederlandse bijdrage aan de missie. Ik vond het een indrukwekkend en waardevol bezoek.

lees verder »

Geef huurders en gemeenten veel meer invloed op corporatie

Geef huurders en gemeenten veel meer invloed op corporatie

Foto Flickr / Antoon's Foobar

De resultaten van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de woningbouwcorporaties zijn schokkender dan ik had verwacht. Het onderzoek toont aan dat de zelfregulering die de woningcorporaties en de opeenvolgende ministers jarenlang in stand hebben gehouden, failliet is. Het is tijd om definitief afscheid te nemen van deze periode. De huurder moet weer centraal staan, en woningcorporaties moeten weer doen waarvoor ze ooit in het leven zijn geroepen: het huisvesten van lage en middeninkomens en zorg dragen voor gemengde wijken en leefbare buurten.

lees verder »

Geef patiënt inzicht in kwaliteit zorg

Geef patiënt inzicht in kwaliteit zorg

Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat hun arts zijn vak verstaat en goede zorg levert. De kwaliteit van de zorg is voor de patiënt echter nog lastig te achterhalen. Kwaliteitsinformatie over artsen en zorginstellingen is wel openbaar, maar versnipperd en daardoor niet vindbaar. Ik pleit ervoor dat deze informatie veel toegankelijker wordt, want de patiënt heeft het recht om te weten of zijn dokter of de zorginstelling die hij bezoekt, goede zorg leveren.

lees verder »

Meer huurwoningen bouwen, wachtlijsten aanpakken

Meer huurwoningen bouwen, wachtlijsten aanpakken

Foto Flickr / FaceMePLS

De PvdA wil dat er voor iedereen een betaalbare woning beschikbaar is. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn helaas nog steeds te lang. Teveel mensen vallen tussen wal en schip. Het huurbeleid kan daarom beter en eerlijker. We willen dat het kabinet de strijdt aanbindt tegen de wachtlijsten door de bouw van meer huurwoningen te stimuleren. Daarom stel ik vandaag samen met de VVD aan het kabinet voor om de nieuwbouw van sociale huurwoningen onder de 600 euro per maand buiten de verhuurdersheffing te laten vallen. 

lees verder »

Weg met kleding die door kinderslaven gemaakt is

Ik wil geen kleding kopen die door kinderen gemaakt is. Al helemaal niet door kinderen die gruwelijk uitgebuit worden. Uit een rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) blijkt dat kinderslavernij op grote schaal voorkomt in Zuid-India en dat de textiel die zij maken, in Nederland verkocht wordt. Een Kamermeerderheid steunt mijn verzoek voor een debat met minister Ploumen over het uitbannen van kinderarbeid in Nederlandse kleding.

lees verder »