Partij van de Arbeid

  • Mijn partij

    Mijn partij

    De Partij van de Arbeid is een vereniging van en voor leden. Met dezelfde idealen maar met verschillende achtergronden. We vroegen enkelen van hen waarom de PvdA hun partij is.

    Bekijk alle video's >

Geef huurders en gemeenten veel meer invloed op corporatie

Geef huurders en gemeenten veel meer invloed op corporatie

Foto Flickr / Antoon's Foobar

De resultaten van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de woningbouwcorporaties zijn schokkender dan ik had verwacht. Het onderzoek toont aan dat de zelfregulering die de woningcorporaties en de opeenvolgende ministers jarenlang in stand hebben gehouden, failliet is. Het is tijd om definitief afscheid te nemen van deze periode. De huurder moet weer centraal staan, en woningcorporaties moeten weer doen waarvoor ze ooit in het leven zijn geroepen: het huisvesten van lage en middeninkomens en zorg dragen voor gemengde wijken en leefbare buurten.

lees verder »

Geef patiënt inzicht in kwaliteit zorg

Geef patiënt inzicht in kwaliteit zorg

Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat hun arts zijn vak verstaat en goede zorg levert. De kwaliteit van de zorg is voor de patiënt echter nog lastig te achterhalen. Kwaliteitsinformatie over artsen en zorginstellingen is wel openbaar, maar versnipperd en daardoor niet vindbaar. Ik pleit ervoor dat deze informatie veel toegankelijker wordt, want de patiënt heeft het recht om te weten of zijn dokter of de zorginstelling die hij bezoekt, goede zorg leveren.

lees verder »

Meer huurwoningen bouwen, wachtlijsten aanpakken

Meer huurwoningen bouwen, wachtlijsten aanpakken

Foto Flickr / FaceMePLS

De PvdA wil dat er voor iedereen een betaalbare woning beschikbaar is. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn helaas nog steeds te lang. Teveel mensen vallen tussen wal en schip. Het huurbeleid kan daarom beter en eerlijker. We willen dat het kabinet de strijdt aanbindt tegen de wachtlijsten door de bouw van meer huurwoningen te stimuleren. Daarom stel ik vandaag samen met de VVD aan het kabinet voor om de nieuwbouw van sociale huurwoningen onder de 600 euro per maand buiten de verhuurdersheffing te laten vallen. 

lees verder »

Weg met kleding die door kinderslaven gemaakt is

Ik wil geen kleding kopen die door kinderen gemaakt is. Al helemaal niet door kinderen die gruwelijk uitgebuit worden. Uit een rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) blijkt dat kinderslavernij op grote schaal voorkomt in Zuid-India en dat de textiel die zij maken, in Nederland verkocht wordt. Een Kamermeerderheid steunt mijn verzoek voor een debat met minister Ploumen over het uitbannen van kinderarbeid in Nederlandse kleding.

lees verder »

Houd jonge leraren voor de klas

Houd jonge leraren voor de klas

Foto Flickr / Mediawijzer

Jonge leerkrachten, net afgestudeerd, zitten vol met ideeën en idealen. Helaas zien we dat er op dit moment te weinig vaste banen zijn, waardoor zij verloren gaan voor het onderwijs. En dat terwijl we weten dat er vanaf 2016 een groot lerarentekort dreigt. Ik blijf daarom vragen om aandacht en maatregelen om deze jonge leraren voor de klas te laten staan. Deze talentvolle mensen hebben we namelijk hard nodig, voor het beste onderwijs voor onze kinderen.

lees verder »

Drugsdumping aanpakken

Drugsdumping aanpakken

Foto Flickr / Jeremy Brooks

Het moet afgelopen zijn met het dumpen van drugsafval. Drugsproducenten laten dit afval vaak achter in de natuur, omdat ze op die manier hopen niet gepakt te worden. Het afval vergiftigt vervolgens planten en dieren, en beschadigt de natuur langdurig. Samen met mijn collega-Kamerlid Marith Rebel-Volp dien ik daarom vandaag een voorstel in om de komende twee jaar extra geld uit te trekken voor een intensievere aanpak.

Update: Marith Rebel-Volp reageert bij NPO Radio1 over de noodzaak van het aanpakken van drugsafval.

lees verder »

Kabinet moet met voedselvisie komen

Kabinet moet met voedselvisie komen

Foto Flickr / Bob Peters

Het kabinet moet een actiever voedselbeleid gaan voeren. De voedselsector legt de nadruk te veel op de kwantiteit en de prijs, en te weinig op de kwaliteit. Het kabinet moet daarom met plannen komen om ervoor te zorgen dat het voedsel veilig is, dat het gezond is en dat mensen kunnen weten wat ze eten. Daarom wil ik dat de regering met een voedselvisie komt.

lees verder »