Partij van de Arbeid

  • Goed en eerlijk werk

    Goed en eerlijk werk

    Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan! Wij strijden internationaal, nationaal en lokaal voor een betere positie voor werknemers. Benieuwd hoe de PvdA goed en eerlijk werk steeds een stapje dichterbij brengt?

    Kijk hier >

100.000 huizen voor woningzoekenden

100.000 huizen voor woningzoekenden

 Foto Shutterstock / Rido

Betaalbaar wonen moet voor iedereen mogelijk zijn, nu en in de toekomst. Het lukt de markt en corporaties maar niet om voldoende betaalbare woningen te bouwen voor duizenden woningzoekenden. Studenten, starters en  al die andere mensen die snel een huis nodig hebben.  

Dat kan niet langer. Daarom presenteert de PvdA vandaag een plan om zo snel mogelijk honderdduizend woningen te bouwen om de ergste woningnood op te lossen en te zorgen dat iedereen een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven zijn hoofd heeft.

lees verder »

Laat rekentoets niet meetellen voor diploma MBO, VMBO en Havo

Laat rekentoets niet meetellen voor diploma MBO, VMBO en Havo

Foto Flickr / hans-westbeek

Goed onderwijs voor ieder kind. Dat is scholen beter maken als het gaat om rekenonderwijs. Dat is niet kinderen straffen voor onderwijs dat onder de maat is.  De rekentoets mag geen veel te hoge drempel vormen om een diploma te halen. Uit de cijfers die vandaag bekend zijn geworden, blijkt dat wel zo te zijn op het MBO, het VMBO en de Havo. Daarom willen wij niet dat de rekentoets daar gaat meetellen voor het diploma.

lees verder »

Goede basis voor economisch herstel

Goede basis voor economisch herstel

Deze week vonden in de Tweede Kamer weer de jaarlijkse Algemene Financiële Beschouwingen plaats, het debat met de minister van Financiën over de begroting van volgend jaar. Na jaren van zware, moeilijke en soms pijnlijke maatregelen is een goede basis gelegd voor economisch herstel. Nederland staat er na drie jaar kabinet-Rutte/Asscher een stuk beter voor. De economie groeit, steeds meer mensen vinden een baan en volgend jaar houden we meer geld over in de portemonnee. De begroting staat, naar wens van de PvdA-fractie, volledig in het teken van werkgelegenheid.

lees verder »

Kandidaatstelling Partijbestuur

Kandidaatstelling Partijbestuur

Foto Flickr / PvdA

Op het congres van 13 februari 2016 zal een deel van het partijbestuur worden gekozen. Om de twee jaar wordt ongeveer de helft van het partijbestuur gekozen voor een periode van vier jaar. Het partijbestuur bestaat uit elf leden, waarvan in 2016 zeven posities opengesteld worden voor verkiezing. Het gaat om vier algemeen bestuursleden, de positie van voorzitter, penningmeester en die van Internationaal Secretaris. De huidige voorzitter en Internationaal Secretaris hebben aangegeven zich te kandideren voor herverkiezing. Van de algemeen bestuursleden hebben twee mensen aangegeven zich opnieuw kandidaat te stellen.

lees verder >

Presidiumleden gezocht

Presidiumleden gezocht

Foto Flick / Rebke Klokke

Door het vertrek van drie presidiumleden worden voor het congres in februari 2016 tussentijdse presidiumverkiezingen gehouden. Partijgenoten worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Het presidium zit de vergaderingen voor van het Congres, de Politieke Ledenraad en de Adviesraad Verenigingszaken.

lees verder »

Genoeg tijd voor elkaar en de kinderen

Genoeg tijd voor elkaar en de kinderen

Foto Shutterstock / milosljubicic

Een goed leven, met genoeg tijd voor elkaar en de kinderen. Kinderen de beste start in het leven geven. Dat was waar het voor mij vandaag om ging tijdens het debat in de Tweede Kamer over de combinatie van arbeid en zorg. Ik bepleitte in het debat dat we op termijn toe moeten naar een uitbreiding van het babyverlof.

lees verder »