Partij van de Arbeid

  • Word nu lid

    Word nu lid

    Samen bepalen de leden de koers van de Partij van de Arbeid. En samen bereiken we meer dan ieder voor zich, en kunnen nog beter werken aan een sterker en socialer Nederland.

    Lees meer >

Niet afwachten, maar optreden

Het gaat langzaam weer wat beter met Nederland, maar thuis merkt men er nog te weinig van. De PvdA wil dat iedereen het gaat merken. Werk voor wie geen baan heeft, wat meer te besteden voor de meeste Nederlanders en de beste zorg voor wie zorg nodig heeft. De PvdA is ervan overtuigd dat Nederland met de ingezette verbeteringen uit deze moeilijke periode kan komen met een sterkere en zorgzamere samenleving. Het is onze plicht daarbij iedereen mee te nemen, niemand tussen wal en schip te laten vallen. Niet afwachten, maar optreden. Dat is de houding die de PvdA wil zien van dit kabinet. Dat zei ik bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

lees verder »

Veel of weinig zout? Een belangrijke vraag

Veel of weinig zout? Een belangrijke vraag

Foto Flickr / dana marostega

Elke dag krijgen we meer zout binnen dan goed voor ons is. Niet alleen via de producten die we kopen in de supermarkt, maar ook via maaltijden in een restaurant. Te veel zout leidt tot hart- en vaatziekten. Onnodig, want scherpere zoutnormen kunnen een hoop gezondheidsschade voorkomen. Daarom werk ik aan een initiatiefwet om producenten ertoe te dwingen minder zout in hun producten te verwerken.

lees verder »

Kom naar de Politieke Ledenraad

Graag nodig ik alle leden uit voor de Politieke Ledenraad van zaterdag 20 september tussen 11.30 en 15.30 uur in de Brabanthallen in Den Bosch. Op de eerste zaterdag na Prinsjesdag spreken we met elkaar over de zorgelijke situatie in de wereld en over de rijksbegroting voor 2015. Meld je hier aan en ga in gesprek met partijbestuur, fractie en bewindspersonen over deze belangrijke onderwerpen en over andere actuele onderwerpen die je aan het hart gaan. Ik hoop je 20 september in Den Bosch te mogen begroeten!

Laat iedereen merken dat het beter gaat

Laat iedereen merken dat het beter gaat

Het gaat weer beter met Nederland. De economie groeit weer voorzichtig, de werkloosheid daalt gestaag en de huizenmarkt trekt aan. Ons land heeft in een moeilijke tijd veerkracht getoond. Belangrijke veranderingen - op de arbeidsmarkt, in de zorg, op de huizenmarkt en ten aanzien van duurzame energie - zijn in de steigers gezet en van politiek draagvlak voorzien.

Het wordt nu tijd dat iedereen in ons land dat gaat merken. Voor heel veel mensen is de crisis namelijk nog lang niet voorbij. De abstracte economische cijfers in de krant of op tv betekenen helaas nog te weinig aan de keukentafel.

lees verder »

Werken aan werk en groei

Werken aan werk blijft topprioriteit voor de PvdA. De economie trekt aan en de werkloosheid daalt gestaag, maar dat moet iedereen nu ook echt gaan merken. Te veel mensen zitten nog zonder werk. Daarom zijn wij tevreden met de aangekondigde maatregelen om de komende jaren werk en groei te stimuleren. Maatregelen als de verlenging van het lage BTW-tarief in de bouw en de zogeheten brug-WW die omscholing naar een nieuwe kansrijke baan mogelijk maakt, vergroten de kans op een nieuwe baan. Het kabinet moet alles op alles zetten om ook zo snel mogelijk voor die banen te gaan zorgen.

lees verder »

Extra geld voor noodhulp goede zaak

Over de hele wereld zijn mensen slachtoffer van oorlog, geweld en ziekte. Daar werden we ook de afgelopen zomer mee geconfronteerd. Onrust in het Midden-Oosten, geweld in de grensstreek van Oekraïne en de ebola-epidemie in Westelijk Afrika. Juist daarom is het goed dat het kabinet heeft besloten 570 miljoen uit te trekken om deze mensen te helpen weer een toekomst op te bouwen.

lees verder »