Partij van de Arbeid

  • Vereniging

    Vereniging

    De PvdA is meer dan een politieke partij. Zij vormt een bruisende vereniging waar onze leden en vrijwilligers in het hele land met hart en ziel werken aan een sterker en socialer Nederland.

    Lees meer >

Loonkloof tussen man en vrouw moet snel aangepakt worden

De economische kloof tussen man en vrouw groeit. Bij het huidige tempo is de beloningsongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland pas over 81 jaar weggewerkt! Ondanks dat in Nederland meer vrouwen aan het studeren zijn dan mannen, verdienen vrouwen minder voor hetzelfde of gelijkwaardig werk en is ongeveer de helft van het aantal vrouwen financieel afhankelijk. Dit is kwalijk, want zonder economische onafhankelijkheid is er geen echte vrijheid en gelijkwaardigheid. De PvdA wil zich hard maken voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, zodat economische gelijkheid op een hoger tempo bereikt kan worden.

lees verder »

Schijnconstructies in de luchtvaart aan banden

Schijnconstructies in de luchtvaart aan banden

Foto Flickr / Bernardo Achirica

Ook in de luchtvaart hebben we te maken met werkgevers die er schimmige schijnconstructies op na houden. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die zich proberen te onttrekken aan Europese en Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Wij hebben daar deze week aandacht voor gevraagd in een debat over de luchtvaart. Ook PvdA-Europarlementslid Agnes Jongerius heeft hier in Brussel kritische vragen over gesteld.

lees verder »

Kom in actie tegen geweld tegen vrouwen wereldwijd

Kom in actie tegen geweld tegen vrouwen wereldwijd

Vandaag is de Internationale Dag ter Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Gisteren werd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op initiatief van Nederland en Frankrijk, een resolutie aangenomen om het geweld tegen vrouwen wereldwijd uit te bannen. Maar er is meer nodig, véél meer om geweld tegen vrouwen wereldwijd tegen te gaan. Vandaag vraag ik jullie om in actie te komen.

lees verder »

Ga confrontatie aan tegen racisme en discriminatie

De aanpak van racisme en discriminatie moet veel doeltreffender worden. We mogen niet langer tolereren hoe mensen op straat of via de social media worden beschimpt om hun huidskleur, hun geloof of hun seksuele geaardheid. De PvdA wil dat het kabinet racisme en discriminatie gaat behandelen als high impact crimes. Dat betekent een hogere prioriteit, meer veroordelingen en een doeltreffendere aanpak door politie en justitie. Daar zal ik voor pleiten tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

lees verder »

Werken en toch arm: “Amerikaanse toestanden” in Europa

Werken en toch arm: “Amerikaanse toestanden” in Europa

Foto Flickr / Daniel Antal

Na je werktijd naar een tweede of zelfs derde baan om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Het klinkt als 'Amerikaanse toestanden', als iets dat wij hier niet kennen. Toch is het ook in Europa geen uitzondering: veel Europeanen komen ondanks een volledige baan niet rond en leven in armoede. Ik vind dat ontoelaatbaar. Lees verder op europa.pvda.nl >