Partij van de Arbeid

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Het is belangrijk dat ook jongeren die op het MBO zitten hun culturele wereld kunnen verbreden. MBO'ers zijn echte vakmensen. Voor hen is verbeelding en creativiteit ontzettend belangrijk. Vakmanschap vraagt om het kunnen leggen van verbanden, om creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Die krijg je ook door te genieten van kunst en cultuur. Daarom heb ik vandaag in het Rijksmuseum bekendgemaakt dat MBO-studenten vanaf volgend schooljaar met korting naar culturele instellingen of evenementen als het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis of De Parade kunnen.korting nu ook voor MBO'ers.

lees verder »

PvdA stelt strenge eisen aan arbitrage handelsverdragen

PvdA stelt strenge eisen aan arbitrage handelsverdragen

Foto Flickr / PvdA

Het voorstel van minister Ploumen voor een verbeterde vorm van internationale arbitrage tussen landen en bedrijven is een stap in de juiste richting. Het geeft antwoord op een aantal bezwaren die de Partij van de Arbeid heeft: wij willen geen claimcultuur van Amerikaanse multinationals en willen dat overheden het recht behouden om zelf regels te maken die het leven van burgers verbeteren. De PvdA vindt het van belang om de goede voorstellen die de minister met een aantal Europese collega's heeft gedaan, te verwerken in de handelsverdragen met Canada (CETA) en de VS (TTIP).

lees verder »

Handen ineenslaan voor duurzame energie

Handen ineenslaan voor duurzame energie

Foto PvdA

Over enkele maanden wordt het Europese investeringsfonds operationeel. En sinds enkele maanden hebben we hier in Nederland dankzij de Partij van de Arbeid een Nederlandse investeringsinstelling. Ook in veel provincies liggen investeringsfondsen klaar. En dan is er nog de Nederlandse Waterschapsbank. Het wordt tijd om de handen in een te slaan.

Ik roep het kabinet op om al die investeringskracht zo snel mogelijk te bundelen tot een investeringsconsortium, een Nederlandse investeringsbank, die - gebruik makend van de garanties en deelname van het Europese fonds - gaat investeren in duurzame energie. Zo ontstaat investeringskracht van ettelijke miljarden en trek je de grote bedrijven en private investeerders over de streep. En dat is nodig.

lees verder »

Kleinschalig vakmanschap voorop

Kleinschalig vakmanschap voorop

Foto Wikipedia Commons / Barbara Mürdter

Specialistische vakmensen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie en samenleving. Zij hebben zeer specialistische, vaak unieke vaardigheden en kennis. Denk aan een orthopedisch technicus die aangepaste schoenen maakt voor mensen met een lichamelijke handicap. Of een pianotechnicus die de bijzondere kennis en handigheid heeft om een piano te kunnen stemmen. Jongeren die kiezen voor een specialistische beroepsopleiding hebben goud in handen.

lees verder »

Wet Aanpak Schijnconstructies pakt misstanden op de arbeidsmarkt aan

Wet Aanpak Schijnconstructies pakt misstanden op de arbeidsmarkt aan

Het is zover: vandaag debatteert de Tweede Kamer over de door minister Lodewijk Asscher ingediende Wet Aanpak Schijnconstructies. De PvdA is daar erg blij mee. We hebben er als geen ander op aangedrongen. Samen met de vakbonden. Op hun website roepen ze de Tweede Kamer dan ook op met de wet in te stemmen. Overigens zijn ook veel mkb-bedrijven, vaak met eigen mensen in dienst, tevreden met de wet. Die zorgt er namelijk voor dat ze niet zo makkelijk meer op oneerlijke wijze 'uit de markt worden geprijsd'.

lees verder »