Armoede

Wij willen mensen met minder inkomen een solide vangnet bieden, want iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen.

Lees verder

Pak armoede onder werkenden aan

7 maart 2019 door Gijs van Dijk

Terwijl de economie weer volop draait, er zelfs geld overblijft bij het kabinet, is de dagelijkse realiteit van veel mensen dat ze nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Lees verder

Wij strijden tegen armoede op alle fronten

6 november 2018 door Nelleke Vedelaar

Voor ons sociaaldemocraten de taak de strijd tegen armoede op alle niveaus en fronten te voeren. Te beginnen in 12 gemeenten, waar op 21 november herindelingsverkiezingen staan gepland en de campagne in volle gang is!

Lees verder

Pak hardnekkig armoedeprobleem aan: verhoog bijstand en kinderbijslag en meer geld voor armoedebestrijding

8 februari 2017 door Henk Nijboer in Armoede

Ruim 600 duizend huishoudens leven onder de lage inkomensgrens en hebben eigenlijk niet genoeg om fatsoenlijk van te kunnen leven. Dat is ingrijpend. De PvdA wil daarom de komende jaren 100 miljoen extra investeren in armoedebestrijding, de bijstand met 100 miljoen verhogen en de kinderbijslag met 2..

Lees verder

Unieke aanpak in kinderarmoedebestrijding in Leeuwarden

16 november 2016

Gemeente Leeuwarden bereikt met haar armoedevoorzieningen nu al zo’n 2000 van de 3000 kinderen. Met het extra rijksgeld kan het Leeuwarder armoedebeleid een bredere basis leggen en kunnen de overige 1000 kinderen worden bereikt.

Lees verder

Praat verder met Jetta Klijnsma over aanpak kinderarmoede

Vrijdag 11 november heeft Jetta Klijnsma een convenant getekend over hoe we de extra 100 miljoen euro voor de bestrijding van kinderarmoede heeft vrijgemaakt, met ingang van komend jaar gaan besteden. Jetta gaat hier graag verder over in gesprek.

Lees verder