Stop de bezuiniging op gezinnen in armoede.

Stop de bezuiniging op gezinnen in armoede.

Door Gijs van Dijk op 12 oktober 2021 Delen  

Soms komt het kabinet met wetten waar je met de beste wil van de wereld niks van begrijpt. Zo ook deze week.

In Nederland groeit nu één op de tien kinderen op in armoede. Alle partijen spreken warme woorden over de noodzaak om dit terug te dringen. En dan presteert het demissionaire kabinet het om een wet naar de Kamer te sturen om 100 miljoen te bezuinigen op de kinderbijslag. Een harteloze bezuiniging, die de armste gezinnen direct gaan voelen aan de kassa van de supermarkt.

Het demissionaire kabinet wil 100 miljoen bezuinigen op de kinderbijslag.

Ik word hier gewoon boos om. Het gevolg van deze wet? Nog meer kinderen die opgroeien in armoede. Nog meer gezinnen zonder geld voor schoolreisjes, zonder geld voor nieuwe kleding, zonder geld voor Sinterklaascadeautjes. Een stille ramp, want de gevolgen van armoede dragen deze kinderen hun hele leven met zich mee.

Waarom doet het kabinet dit dan? De achtergrond is dat er extra geld moet naar de uitvoeringsinstanties, zoals het UWV. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft aangetoond hoe belangrijk dat is. Maar het is bizar om dit geld weg te halen bij gezinnen die het keihard nodig hebben. Wij gaan hier vanzelfsprekend dan ook tegenstemmen.

De gevolgen van armoede dragen kinderen hun hele leven met zich mee.

Dit is geen opzichzelfstaand voorbeeld. Het aantal kinderen in armoede groeit al jaren. Daarom werk ik samen met de ChristenUnie aan een wet die het kabinet verplicht de armoede onder kinderen minimaal te halveren, als eerste stap op weg naar nul. Onderdeel van die wet is dat het kabinet ieder jaar moet rapporteren wat het effect van hun beleid is op kinderarmoede, en wat ze hiertegen gaan doen. Dankzij de wet kan de regering zich niet meer verstoppen achter goede bedoelingen en mooie woorden. Ieder jaar moet de regering voldoende maatregelen nemen om de doelen te halen.

Ik werk aan een wet die het kabinet verplicht armoede onder kinderen minimaal te halveren.

In Nieuw-Zeeland voerde premier Jacinda Ardern enkele tijd geleden een dergelijke wet in. En de ervaringen zijn positief. De regering van Ardern maakt echt werk van de aanpak van armoede onder kinderen. Tijd om dat in Nederland ook te gaan doen.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid