Ons koopkrachtplan

Rijkdom eerlijk verdelen,
mensen beschermen tegen armoede

File:Location dot black.svg - Wikimedia Commons  Stijging minimumloon naar 14 euro
File:Location dot black.svg - Wikimedia Commons  Huurverlaging bij slecht geïsoleerde huizen
File:Location dot black.svg - Wikimedia Commons  Noodplan tegen energieverspilling
File:Location dot black.svg - Wikimedia Commons  Extra geld voor lage- en middeninkomens
Check mark - Free shapes icons Prijsplafond voor energie

Ons koopkrachtplan

Rijkdom eerlijk verdelen,
mensen beschermen tegen armoede

-  Stijging minimumloon naar 14 euro per uur

-  Huurverlaging bij slecht geïsoleerde huizen

-  Noodplan tegen energieverspilling

-  Extra geld voor lage- en middeninkomens

-  Prijsplafond voor energie

Waarom een alternatief plan

Door de duurdere boodschappen en hogere energierekening worden op dit moment mensen met een fulltime baan steeds armer, terwijl mensen met een dikke bankrekening slapend rijk worden. Gezinnen moeten kiezen tussen douchen of koken en miljoenen Nederlanders zitten in de financiële problemen, terwijl het bedrijfsleven recordwinsten boekt.

Uiteindelijk is het een politieke keuze wie de rekening betaalt, hoeveel mensen we in armoede laten vallen, en hoe we samen de winter doorkomen. Om te laten zien dat Nederland rijk genoeg is om mensen te beschermen tegen armoede als we de welvaart wél eerlijk verdelen, presenteren de PvdA en GroenLinks samen een alternatief koopkrachtplan.


Hoe betalen we dit?

Vennootschapsbelasting

Bedrijven betalen nu 15% belasting over hun winst tot €395.000. Het kabinet wil dit verhogen naar 19%, maar doet niets bij bedrijven met grotere winsten. De PvdA en GroenLinks willen juist dat álle bedrijven meer gaan bijdragen en de percentages verhogen naar 30%.

Solidariteitsheffing

Bedrijven die enorme winsten maken hebben dat voor een groot deel te danken aan onze samenleving. Daarom vinden PvdA en GroenLinks dat bedrijven die méér dan 10 miljoen euro winst per jaar maken, over die winst een hoger belastingtarief moeten betalen van 50%.

Vermogensbelasting

Ook de vermogensbelasting moet omhoog. Het tarief voor hoge vermogens en beleggingen (box 3) willen we laten stijgen naar 49%. Dit levert €2,6 miljard extra op, dat we willen investeren in lastenverlaging voor lage en middeninkomens.

Het koopkrachtplan uitgelegd

Minimumloon naar 14 euro

Door het minimumloon versneld te verhogen naar 14 euro per uur investeren we in de bestaanszekerheid van mensen. Dit zorgt namelijk voor een loonsverhoging voor ruim 2 miljoen Nederlanders. Ook de AOW en uitkeringen stijgen mee, zodat ook ouderen en uitkeringsgerechtigden gesteund worden.

 

De 10% verhoging die het kabinet Rutte IV voorstelt is een inhaalslag, gezien de inflatiecijfers dit jaar. De Nederlandsche Bank roept al jaren op tot een hoger minimumloon om dit gelijk te trekken met het gemiddelde salaris in Nederland. Vorige week is hierover een wet aangenomen door het Europees Parlement. Dat betekent dat de lonen sowieso moeten stijgen om te voldoen aan de Europese norm. Wat het huidige kabinet voorstelt, is niet voldoende. Met ons voorstel komt er 12,5% bovenop de plannen van het kabinet. Daarmee voldoen we wél aan de internationale richtlijn en gaan mensen er echt op vooruit.

 

Huurverlaging bij slecht geïsoleerde huizen

Huurders die in een slecht geïsoleerd huis wonen, krijgen huurverlaging. Wij vinden dit nodig, omdat juist de mensen die huren, geraakt worden door de hoge energieprijzen. Zij kunnen hun woning namelijk moeilijk isoleren, omdat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de verhuurder ligt. Als de verhuurder dit niet oppakt, lopen de energiekosten snel op. Naast een huurverlaging stellen wij ook een bevriezing van de huren van woningen van woningcorporaties voor.

Extra geld voor lage- en middeninkomens

Om huishoudens met lage- en middeninkomens extra te ondersteunen, gaat de inkomstenbelasting in de eerste schijf verder omlaag. Daarnaast wordt de algemene heffingskorting verhoogd met 600 euro. Verder stellen we voor om de ontvangers van zorgtoeslag een éénmalige uitbetaling te doen van 800 euro.

 

Bovendien investeren we in het openbaar vervoer om dit in stand te houden en betaalbaarder te maken.

Een noodplan energieverspilling

De energierekening moet direct structureel verlaagd worden en we willen minder afhankelijk zijn van Rusland. Daarom stellen we een noodplan in werking tegen energieverspilling. Dit betekent onder andere dat we onze huizen sneller gaan isoleren, te beginnen met woningen van corporaties. Er komen zonnepanelen op daken en we investeren in buurtbatterijen. Hiermee kan zelf opgewekte energie centraal in de buurt worden opgeslagen.

 

Daarnaast komen er fix-teams langs de deuren met laagdrempelige besparingsmaatregelen. Ook in publieke gebouwen, winkels en kantoren wordt energieverspilling tegengegaan. Alleen door de vraag naar energie te dempen, krijgen we de prijzen op langere termijn weer onder controle. En zo dragen we bij aan de aanpak van klimaatverandering.

Een prijsplafond voor energie

Al in maart dit jaar stelden PvdA en GroenLinks voor om een prijsplafond in te stellen voor energie: een maximale energieprijs om er voor te zorgen dat de rekeningen niet te hard konden stijgen. Het kabinet ging daar toen niet in mee. De afgelopen maanden zijn de energierekeningen zo enorm gestegen dat het kabinet eindelijk, de dag voor Prinsjesdag, ons voorstel tot een prijsplafond heeft overgenomen.

 

Wel draait het kabinet de verlaging van de energiebelasting terug, en vergoeden ze tot een lager verbruik dan in ons voorstel stond. PvdA en Groenlinks namen initiatief voor een prijsmaximum gasverbruik tot 1500 m³ per jaar en bij elektra tot 3300 kWh. Het kabinet komt maar tot 1200 m³ en 2400 kWh per jaar.

Lees het hele koopkrachtplan