Belastingvoordeel

Omdat de PvdA erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. We onderscheiden de volgende giften: 1. Gewone contributie 2. Aanvullende contributies politici en bestuurder..

Lees verder