Ambtelijk Secretaris Klachtencommissie ongewenst gedrag en integriteitsschendingen

Ambtelijk Secretaris Klachtencommissie ongewenst gedrag en integriteitsschendingen

Binnen de Vereniging Partij van de Arbeid zoeken wij een:

Ambtelijk secretaris

Klachtencommissie ongewenst gedrag en integriteitsschendingen

[Vrijwillige functie]

 

De PvdA moet een veilige omgeving zijn!

In de PvdA is geen plaats voor discriminatie, (seksuele) intimidatie, uitsluiting of andere ongewenste omgangsvormen. Daar handelen we naar, daar spreken we ons over uit, en dat lossen we op. Dit geldt voor iedereen in de partij: voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, leden en sympathisanten

Als er sprake is van ongewenst gedrag of schending van integriteit dan wordt daar actie op ondernomen. Iedere melding wordt op gedegen wijze afgehandeld. Belangrijk is dat gekeken wordt wat er aan de hand is, met alle ruimte voor een luisterend oor en advies. Onze vertrouwenspersonen spelen daarin een belangrijke rol. Als een melding desondanks wordt doorgezet naar een formele klacht hebben we daar een klachtenregeling en een klachtencommissie voor. De klachtencommissie bestaat uit 6 leden. Als het komt tot individuele klachtbehandeling kiezen zij uit hun midden een voorzitter en 2 leden.

Ter ondersteuning van de commissie zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris.

 Wat doet de ambtelijk secretaris?

Als ambtelijk secretaris heb je vooral een verbindende rol. Je fungeert als secretariële en organisatorische schakel tussen de commissie enerzijds en de klager en aangeklaagde, de personen die bijstand verlenen, eventuele getuigen en het partijbestuur anderzijds. Je verzorgt de correspondentie en de verslaglegging van gesprekken. Per klacht ondersteun je in het bijzonder de aangewezen voorzitter die eindverantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.

 Wie zoeken we?

Voor deze vrijwillige functie zoeken we in ons ledenbestand naar een enthousiast lid dat zich met ervaring in vergelijkbaar werk, voor enige jaren wil binden aan de commissie. Met het meldpunt ongewenst gedrag met vertrouwenspersonen en een opdracht aan de klachtencommissie zetten wij een belangrijke stap. Je moet het dan ook leuk vinden om samen met de commissie te bouwen aan klachtafhandeling van hoge kwaliteit. Als je bovendien accuraat bent, goed het overzicht kunt bewaken, een neus hebt voor communiceren in gevoelige situaties en je hand niet omdraait voor een gespreksverslag, aarzel dan niet en solliciteer op deze interessante functie. Omdat de commissie nieuw is kunnen we niet op basis van ervaring zeggen wat de omvang van het werk zal zijn. Ook dat is samen bouwen aan iets belangrijks!

Vrijwillige functie

De ambtelijk secretaris die wij zoeken doet dit op vrijwillige basis. Uiteraard vergoeden wij gemaakte reiskosten. Ook faciliteren wij daar waar dat gewenst of nodig is, je ‘kantoorplek thuis’ want dat zal vooral je uitvalbasis zijn. Besprekingen en hoorzittingen zullen online en op locaties (in het land) plaatsvinden.

Informatie en solliciteren

Meer informatie vindt je op https://www.pvda.nl/meldpunt-ongewenstgedrag/. Je kunt ook contact opnemen met Farida Polsbroek, overall voorzitter klachtencommissie, via [email protected].

Als jij je herkent in het profiel kijken wij uit naar jouw CV en motivatiebrief, die je stuurt naar Arjan de Vries, HR-adviseur, via [email protected]. Dat kan uiterlijk tot en met 31 oktober 2021.

Delen: