PvdA op de bres voor huisvesting ouderen

8 maart 2011 door Jacques Monasch in Wonen (huur)

De PvdA dient alternatieve voorstellen in om huisvesting voor ouderen betaalbaar te houden, en nieuwe sociale huurwoningen voor ouderen blijvend mogelijk te maken. Verder pleit onze fractie in de Tweede Kamer ervoor om mensen met een zorgindicatie vrij te stellen van een inkomenstoets en niet te ..

Lees verder

PvdA ijvert voor positie ouderen op arbeidsmarkt

9 december 2010 door Mariëtte Hamer in Werk

De minister heeft toegezegd dat hij zal komen met een breed pakket aan maatregelen voor ouderen op de arbeidsmarkt. Mooi dat we deze toezegging als PvdA hebben kunnen loskrijgen. Het is echt onacceptabel dat 5..

Lees verder

‘Loonsbeperking ouderen niet de oplossing’

15 december 2009 door Roos Vermeij in AOW

Vandaag publiceerde Dagblad Trouw een ingezonden brief van mij over de arbeidsmarkt voor ouderen. Donner, die oudere werknemers ‘te duur’ noemt, maakt zich te makkelijk van het probleem af.

Lees verder

AOW-debat: maatregelen toegezegd tegen zwakke positie ouderen

16 november 2009 door De Redactie in AOW

Bij de verhoging van de AOW-leeftijd worden extra maatregelen genomen tegen de zwakke positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Op aandringen van fractievoorzitter Mariëtte Hamer hebben minister Donner en staatssecretaris Klijnsma dat toegezegd tijdens het AOW-debat. Voor de PvdA-fractie is dit ee..

Lees verder

De regering heeft geld over, maar plannen en moed tekort

30 oktober 2019 door Mei Li Vos

Voorzitter, we leven in een welvarend land, stabiel, niet al te grote conflicten en getuige de Miljoenennota, met nog steeds goede vooruitzichten. Maar hoe kan het dan zijn dat er een lerarentekort is? Hoe kan het zijn dat mensen met een modaal inkomen geen huis meer kunnen kopen? Hoe kan het zijn d..

Lees verder

Kabinet, pas belastingplan aan of gooi het weg

28 oktober 2019 door Lodewijk Asscher, Henk Nijboer

Het belastingplan voor 2020 heeft een ronduit rechtse signatuur. Lastenverlaging voor grote bedrijven. Hogere belastingen voor woningcorporaties. En het toptarief voor de hoogste inkomens daalt, terwijl het tarief van de eerste schijf stijgt. Onverstandige en onnodige keuzes in tijden van overvloed…

Lees verder