Wat staat er in het pensioenakkoord?

Wat staat er in het pensioenakkoord?

Door De Redactie op 13 juni 2019 Delen  

Deze week mogen de leden van FNV en CNV stemmen over het pensioenakkoord dat werkgevers, vakbonden en het kabinet hebben gesloten. Wat staat er precies in dat akkoord? En wat vindt de PvdA daarvan? Veel mensen hebben nog vragen, dus hieronder een korte samenvatting.

Iedereen mag eerder stoppen met werken

De komende twee jaar wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en vier maanden. En daarna stijgt hij minder hard. Op dit moment stijgt de AOW-leeftijd met twaalf maanden voor ieder jaar dat we gemiddeld langer leven. Dankzij het akkoord wordt dat acht maanden.

Wat betekent dat voor mij?

  1. Iemand van nu 60 mag vier maanden eerder met pensioen, vanaf 67 jaar
  2. Iemand van nu 55 mag een half jaar eerder met pensioen, vanaf 67 jaar en 6 maanden
  3. Iemand van nu 45 mag een jaar eerder met pensioen, vanaf 68 jaar en 3 maanden
  4. Iemand van nu 35 mag anderhalf jaar eerder met pensioen, vanaf 69 jaar

Wat vindt de PvdA hiervan?
De PvdA steunt dit plan. We worden allemaal ouder en blijven ook langer gezond dus het is logisch dat de pensioenleeftijd stijgt, maar de huidige stijging gaat veel te snel. Mensen komen daardoor in de knel. In onze eigen voorstellen wilden we dat de AOW-leeftijd maar zes maanden stijgt voor ieder jaar dat we gemiddeld langer leven. In het akkoord stijgt de leeftijd sneller – met acht maanden – maar het is een forse verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Zware beroepen kunnen straks drie jaar eerder met pensioen

Iedereen krijgt straks de mogelijkheid drie jaar eerder met vroegpensioen te gaan. Dat kan door nadere afspraken tussen werkgever en werknemer te maken. Beide zullen daarvoor ook een bijdrage moeten doen. De boete op eerder stoppen met werken wordt in ieder geval – drie jaar voor de AOW-leeftijd- voor iedereen lager en voor de lagere inkomens helemaal afgeschaft. Vakbonden en werkgevers maken in overleg per sector of cao maatwerkafspraken over maatregelen om mensen gezond de AOW-leeftijd te laten halen. Hiervoor wordt 800 miljoen vrijgemaakt.

Wat vindt de PvdA hiervan?
De PvdA is erg blij dat er iets wordt geregeld voor al die bouwvakkers, verpleegkundigen, politieagenten en anderen die hun pensioen anders niet in goede gezondheid halen. Maar we kijken wel kritisch naar deze regeling. De wetgeving moet nog door de Kamer en daar gaan we het kabinet streng toetsen op de uitvoering van deze regeling. De vroegpensioenregeling moet echte oplossingen gaan bieden voor mensen die anders in de knel komen.

Veel pensioenkortingen gaan van tafel

Er komt een nieuw pensioencontract met minder strenge rekenregels. Pensioenfondsen hoeven zich in de toekomst niet meer onnodig arm te rekenen. Daardoor hoeft er niet gekort te worden bij een dekkingsgraad (de verhouding tussen het geld in kas en de toekomstige verplichtingen) tussen de 100 en 104%. En meteen boven de 100% mag er weer geïndexeerd worden. Dat is nu nog 130%.

Wat betekent dit voor mij?
Op basis van huidige dekkingsgraden hoeven miljoenen pensioenen niet gekort te worden, waar dat met de huidige regels wel het geval zou zijn. En voor nog meer Nederlanders betekent het dat er weer geïndexeerd gaat worden. Maar niet voor allemaal. Fondsen die onder de dekkingsgraad van 100% zakken – en dus te weinig geld in kas hebben voor de toekomstige verplichtingen – blijven genoodzaakt om te korten. Wel hoeven zij onder het nieuwe systeem minder te korten dan anders het geval was. Kortom: met het nieuwe systeem is de kans op kortingen kleiner, zijn de kortingen zelf kleiner als er onverhoopt toch gekort moet worden en is de kans op indexatie groter.

Wat vindt de PvdA hiervan?
Dat er weer geïndexeerd kan worden is broodnodig, want veel ouderen hebben het de afgelopen jaren al zwaar. In de crisis stond hun koopkracht al onder druk. Maar ook nu het weer goed gaat voelen zij de btw-verhoging en de hogere energiebelasting van dit kabinet. Dat is niet eerlijk en de PvdA heeft daar altijd tegen gestreden.

Meer pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen straks makkelijker pensioen opbouwen. Ook komt er een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid tegen een schappelijke premie (een zogeheten AOV-premie).

Wat vindt de PvdA hiervan?
Veel zzp’ers zijn nu niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vaak omdat de premie zo hoog is dat ze het niet kunnen betalen. Als ze een ongeluk krijgen en niet meer kunnen werken komen zijn meteen in grote financiële problemen. Wij vinden dat er een vangnet nodig is voor alle werkenden. Daarom hechten wij sterk aan een collectieve regeling, waar iedereen aan meebetaalt zodat de premie laag blijft. Wij zullen de voorstellen van het kabinet daar ook streng op toetsen. Het moet een oplossing bieden en betaalbaar zijn.

‘Doorsneesystematiek’ wordt afgeschaft

De doorsneesystematiek houdt in dat het meeste pensioen op latere leeftijd wordt opgebouwd. De premie van jongeren gaat naar het pensioen van ouderen. Jongeren bouwen relatief weinig op, maar worden later gecompenseerd door de premies van jongere generaties. Deze systematiek wordt afgeschaft. Voortaan bouw je ieder jaar van je werkzame leven evenveel pensioen op.

Wat vindt de PvdA hiervan?
Voor de PvdA is afschaffing van de doorsneesystematiek niet noodzakelijk. Dit is vooral een wens van D66. Wel maken wij ons zorgen wat dit betekent voor 45-jarigen en voor jongeren. Zij hebben betaald voor het pensioen van de ouderen boven hen, maar de toekomstige jongeren betalen niet meer mee aan hun pensioen. Zij moeten dus gecompenseerd worden. We maken een voorbehoud op dit punt en zullen er streng op toezien dat het kabinet voor compensatie zorgt.

Er komt een onderzoek naar ‘pensioen na 45 jaar werken’

Er komt een onderzoek naar hoe het mogelijk is om iedereen na 45 jaar werken met pensioen te laten gaan. Dat zou een simpele oplossing zijn voor mensen die jong zijn begonnen en zorgt ervoor dat iedereen even lang moet werken.

Wat vindt de PvdA hiervan?
Kennelijk is het op dit moment nog niet mogelijk bij te houden hoeveel jaar iemand heeft gewerkt. Dit wordt pas sinds 1998 bijgehouden. In dit pensioenakkoord wordt er gelukkig een onderzoek gestart, waarbij wordt gekeken of het mogelijk is om na 45 jaar te hebben gewerkt te kunnen stoppen. Dit zou wat ons betreft een mooie ontwikkeling zijn en wij zien dat ook uit naar de uitkomsten van het onderzoek.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid