Om de zekerheid van het bestaan

7 december 2020 door Lodewijk Asscher

“Als de deurwaarder kwam, dan moest ik van mijn moeder vragen of hij kon helpen de slakken uit de kachel te halen.” “Laat hem niet over de rekeningen beginnen.” Nooit nieuwe kleren. Geld moeten vragen aan familie. De onzekerheid van armoede maakt op een kind een enorme indruk. Het ondermijn..

Lees verder

Christa Oosterbaan

“Daadkrachtig optreden tegen klimaatverandering, voor de bestaanszekerheid van de generaties na ons.”

Lees verder

Eén opvatting over Nederland

17 november 2020 door Esther-Mirjam Sent

Zet twee economen bij elkaar en je hebt twee opvattingen. Behalve, zei Winston Churchill ooit, als een van die economen John Maynard Keynes is. Dan heb je met twee economen drie opvattingen. Toch wist juist John Maynard Keynes de toenmalige minister van Financiën, Winston Churchill, ervan te overtu..

Lees verder

Een sociaal en democratisch Europa

3 november 2020 door Ruud Koole in Internationaal

Voorzitter, dit debat had eigenlijk dit voorjaar moeten worden gehouden, maar werd vanwege corona uitgesteld. Vandaag houden we dan toch deze Algemene Europese Beschouwingen, maar niet omdat de corona-crisis voorbij is. We zitten er nog steeds, en opnieuw in hevige mate, midden in. Daarom wil ik beg..

Lees verder

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen waren een belangrijke leidraad en inspiratiebron voor ons verkiezingsprogramma. Lees hier het overzicht.

Lees verder

5.5 Landbouw, dierenwelzijn en voedsel

We brengen de Nederlandse landbouw weer in balans. Voor een minder belastende productie van voedsel en beter dierenwelzijn.

Lees verder

5.4 Natuur, milieu en mobiliteit

We willen schone en gezonde natuur. Dat vraagt om grootschalige investeringen in een duurzame leefomgeving en mobiliteit.

Lees verder

4.5 Ruimtelijke ordening, groei- en krimpregio’s (stad/land)

De beschikbaarheid van betaalbare woningen, de infrastructuur en leefkwaliteit in steden en dorpen staat steeds meer onder druk. Het is belangrijk dat overal toegang is tot goede voorzieningen.

Lees verder

Onze waarden

In tijden van grote onzekerheid is het belangrijk dat je kunt terugvallen op onze sociaaldemocratische waarden. Ze zijn het kompas waarop we varen, juist ook in tijden van grote onzekerheid. Het is belangrijk helder te zijn over onze waarden. Waarden waar u op kunt rekenen wanneer u voor ons kiest…

Lees verder

9.5 Eerlijk handels- en ontwikkelingsbeleid

De enorme ongelijkheid tussen landen blijft schrijnend, en juist ook binnen landen stijgt de ongelijkheid. Dit moet anders. Lees ons plan. ?

Lees verder

9.1 Een sterk Europa

Europa is onze belangrijkste stem in de wereld en het beste instrument om Nederlandse belangen te verdedigen. Lees ons plan.

Lees verder

Gezonder, groener en gelijker uit deze crisis komen.

27 oktober 2020 door Mei Li Vos

Voorzitter! Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten de mannen in kamp Sint-Michielsgestel plannen om het land na de oorlog weer op te bouwen. Het land lag in puin, er was diepe verdeeldheid onder de mensen en er was heel veel verdriet. Nederland moest beter uit de oorlog komen. Die mannen hadden een..

Lees verder