Alles doen om economische gevolgen van het coronavirus te beperken

Alles doen om economische gevolgen van het coronavirus te beperken

Door Henk Nijboer op 10 maart 2020 Delen  

Onderschat de economische gevolgen van het coronavirus niet.

Het coronavirus rukt op. Italië is hard getroffen en ook het aantal besmettingen in Nederland loopt op. Velen van ons maken zich zorgen. We vertrouwen op de experts van het RIVM en alle andere mensen die keihard werken om het virus in Nederland zo beperkt mogelijk te houden. Het is ontzettend belangrijk om de adviezen die zij geven zo goed mogelijk op te volgen.

Het coronavirus rukt op.

Naast onze gezondheid heeft het virus ook economische gevolgen. Doordat mensen ziek zijn kunnen zij niet naar hun werk. Velen blijven thuis, om niet ziek te worden, of om te zorgen voor hun naasten. Veel ondernemers – vooral in de horeca en het toerisme – merken nu al dat er minder klanten zijn. Veel werknemers merken dat er minder collega’s zijn om het werk te doen. De handel loopt terug, terwijl de rekeningen wel gewoon moeten worden betaald.

Alles moet worden gedaan om de gevolgen voor mensen te beperken.

Dit raakt Nederland. Alles moet daarom worden gedaan om de gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken. Met bijvoorbeeld maatregelen zoveel mogelijk banen te behouden (zoals met deeltijd-WW), door ondernemers te helpen met hun financiering en door extra publieke investeringen zoals op het gebied van duurzame energie en het openbaar vervoer. Ook moet er voor worden gezorgd dat de woningbouw niet terugvalt maar juist een impuls krijgt, want teveel mensen zitten nu al zonder betaalbaar huis. De risico’s voor de economie zijn te groot om op liberale wijze de boel maar gewoon de boel te laten.

Gerichte investeringen kunnen de ergste economische gevolgen van het virus beperken.

Er moet dus worden ingegrepen. Met gerichte investeringen kunnen we de ergste economische gevolgen van het virus beperken. Het kabinet lijkt tot nu toe niet in beweging te komen. Daarom heb ik een spoeddebat aangevraagd en Kamervragen hierover gesteld. Als we nu ingrijpen, met verstandig beleid, kunnen we een hoop goed doen. Als we achterover blijven leunen, is een economische recessie waarschijnlijk. Dat is slecht voor iedereen.

Deze Kamervragen zijn vandaag ingediend:

Vragen van de Leden Asscher, Gijs Van Dijk, Moorlag en Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de economische gevolgen van het Corona virus.

 1. Bent u bekend met de maatregelen die de Duitse regering neemt om de negatieve gevolgen van het Corona virus voor de economie te beperken?[1]
 2. Kunt u een analyse sturen van de gevolgen van het Corona virus op de korte en middellange termijn voor de Nederlandse economie?
 3. Wie heeft er vanuit het kabinet de leiding in de bestrijding van de negatieve economische gevolgen van het Coronavirus op de economie?
 4. Het Coronavirus zorgt voor zowel vraag- als aanboduitval; op welke manier kunnen de negatieve effecten in deze omstandigheden zo goed mogelijk worden opgevangen?
 5. Bent u bereid te kijken of de huidige werktijdverkortingsregeling voldoet in het licht van de huidige omstandigheden? In hoeverre is uitbreiding van de regeling nodig, overweegt u een vorm van deeltijd-WW in te voeren?
 6. De afgelopen jaren is de staatsschuld in zeer hoog tempo afgelost, in hoeverre bent u bereid de ruimte op de begroting en de staatsbalans te gebruiken om negatieve economische gevolgen van het Corona-virus te beperken?
 7. Wat zijn de gevolgen van de slechte beursresultaten voor pensioenfondsen, en overweegt u maatregelen om de directe gevolgen hiervan te beperken, totdat we weten in hoeverre het een tijdelijke dip betreft?
 8. Overweegt u maatregelen om de vraagzijde in de economie te stimuleren, bijvoorbeeld met een koopkrachtimpuls voor alle Nederlanders?
 9. Wanneer verwacht u eindelijk de eerste uitgaven te doen uit het groots aangekondigde ‘WopkeWiebes’ investeringsfonds?
 10. Deelt u de analyse dat het instrumentarium van de ECB al volop in gebruik is, dus dat overheden nu aan zet zijn om een recessie zo veel als mogelijk af te wenden en de eventuele effecten te beperken?
 11. Welke maatregelen bent u bereid te nemen voor als de bouw (verder) stilvalt? Bent u bereid grootschalige investeringen in openbaar vervoer, energienetten en andere infrastructuur naar voren te halen?
 12. Wat zijn de effecten voor kleine zelfstandige ondernemers en het MKB? Welke maatregelen bent u bereid te nemen om voor hen de pijn te verzachten?
 13. Welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat door het (verder) stilvallen van de bouw de woningnood nog verder toeneemt?
 14. Bent u bereid de Tweede Kamer mogelijke investerings- en stimuleringsmaatregelenpakketten te doen toekomen? Welke scenario’s heeft u daarvoor voorbereid?
 15. Wat vindt u van de maatregelen van de Duitse regering, de Italiaanse regering en welke maatregelen worden er elders in Europa genomen?
 16. Bent u bereid voor 1 april met stimuleringsvoorstellen te komen?
 17. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het debat over de economische gevolgen van het Corona virus?
Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee