Voorzien in vraag naar ouderenhuisvesting

23 januari 2014 door Jacques Monasch in Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

De Partij van de Arbeid wil dat er zoveel mogelijk kleinschalige woonvoorzieningen met zorgmogelijkheden in steden, wijken en dorpen komen. Ook willen we een einde maken aan grote, anonieme wooncomplexen voor ouderen. Gemeenten moeten veel meer regie hebben over de bouw en aanpassing van woningen..

Lees verder

Zet ouderen niet uit verzorgingshuis

13 juni 2013 door Otwin van Dijk in Verpleeghuizen

Ik ben ervan geschrokken dat mensen hun verzorgingshuis moeten verlaten. Mensen mogen niet op straat komen te staan als zij recht hebben op een plek in een verz..

Lees verder

Koopkracht ouderen

4 februari 2013 door Diederik Samsom

De loonstrookjes en de koopkracht houden veel mensen bezig. Jong en oud. Ik merk dat aan de emails die ik krijg, maar ik hoor het ook op straat en aan de deur. Ik begrijp dat maar al te goed. Veel van de vragen die ik krijg, gaan over de achteruitgang van de koopkracht van ouderen. Ik ben ..

Lees verder

Voorkom ondervoeding ouderen

25 oktober 2012 door Tunahan Kuzu in Gezondheidszorg

Veel ouderen lijden aan ondervoeding, in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dit is een hardnekkig probleem dat de levenskwaliteit verslechtert en de zorgkosten laat oplopen. Vroegtijdige signalering moet voorkomen dat ouderen ondervoed raken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de wijkver..

Lees verder

Bizarre extra kosten ouderenzorg

7 oktober 2012 door Otwin van Dijk

Even een ommetje maken. Of je kleding laten wassen. Heel normaal als je in een verpleeg- of verzorgingshuis woont. Uit cijfers van de Consumentenbond blijkt echter dat bewoners van verpleeg- en verzorginghuizen

Lees verder

Ouderenzorg is bij VVD niet in veilige handen

21 augustus 2012 door Jetta Klijnsma in Gezondheidszorg

De ouderenzorg is bij de VVD niet in veilige handen. Ik maak me grote zorgen over de opmerkingen van minister Schippers (VVD). Zorg bij mensen thuis ..

Lees verder