Socialer, groener en eerlijker

De alternatieve plannen van PvdA en GroenLinks.

Socialer, groener en eerlijker

Vandaag laten PvdA en GroenLinks zien dat het anders kan in Nederland: socialer, groener en eerlijker.

Met alternatieve plannen voor Rutte IV verkleinen we de ongelijkheid, brengen we een duurzamere toekomst dichterbij, zorgen we dat Nederlanders erop vooruitgaan in de portemonnee en schuiven we de rekening niet door naar volgende generaties. Dit blijkt uit de doorrekening van onze plannen door het Centraal Planbureau (CPB).

Samen met GroenLinks voeren we progressieve oppositie tegen het kabinet Rutte IV. In tijden van versplintering bundelen wij de krachten, omdat wij weten dat fundamenteel andere keuzes voor Nederland nodig zijn. En samen laten we zien dat deze keuzes ook écht mogelijk zijn, als je ze durft te maken.

Wij kiezen ervoor om mensen met grote vermogens meer te laten bijdragen, zodat het minimumloon, de AOW en uitkeringen juist omhoog kunnen. Dat merken Nederlanders in de portemonnee. En dat is heel hard nodig in tijden waarin de prijzen de pan uit rijzen.

Wij kiezen ervoor om vervuilers niet meer te subsidiëren, maar juist meer te belasten. Daarmee zorgen we echt voor een groene en schone toekomst. En we gebruiken de opbrengsten om energiearmoede tegen te gaan en mensen te helpen met het maken van duurzame keuzes.

Samen laten we zien dat deze keuzes écht mogelijk zijn, als je ze durft te maken.

Wij kiezen om te investeren in wat belangrijk is voor ons allemaal. Er komt geld voor het onderwijs, woningbouw, de zorg en ontwikkelingssamenwerking. De bezuinigingen op de verpleeghuiszorg en jeugdzorg halen we natuurlijk van tafel.

En wij kiezen ervoor om fatsoenlijk, degelijk en solide begrotingbeleid te voeren. Met belastinggeld moet je immers netjes omgaan. Met onze plannen wordt de rekening dan ook niet doorgeschoven naar volgende generaties.

De voorspelde staatsschuld komt bij onze plannen uit op 68 procent in 2060, terwijl de staatsschuld in de plannen van het kabinet tot wel 92 procent kan stijgen.

Ons uitgangspunt is het realiseren van brede welvaart nu en in de toekomst.

De basis voor de doorrekeningen is het progressieve oppositieakkoord dat PvdA en Groenlinks recentelijk presenteerden. Daarin staan onze politieke keuzes voor de komende jaren (tot 2030). Ons uitgangspunt is het realiseren van brede welvaart nu en in de toekomst. Op het waarderen van dat wat voor mensen van waarde is: een inkomen waar je fatsoenlijk van kunt leven, een fijn huis in een veilige buurt,goed onderwijs voor onze kinderen, liefdevolle zorg voor onze ouderen en een duurzame toekomst voor onze natuur en de planeet.


De belangrijkste maatregelen uit het doorgerekende oppositieakkoord:

De woningcrisis tegengaan.

Om de wooncrisis tegen te gaan komt er extra geld voor woningbouw, wordt de boete op samenwonen afgeschaft en krijgen gemeenten meer geld om dakloosheid tegen te gaan.


De belangrijkste resultaten uit de doorrekening van het Oppositieakkoord door het Centraal Planbureau:

Alle inkomensgroepen gaan erop vooruit in hun portemonnee.

Terwijl de koopkrachtcijfers bij het kabinet op 0,0% blijven steken en voor gepensioneerden zelfs negatief zijn (- 0,4%), leiden de plannen van de PvdA en GroenLinks tot een forse koopkrachtstijging, met name voor lage en middeninkomens (+1,1%).


Onze belangrijkste resultaten vergeleken met het kabinet Rutte IV:

Delen:

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Berichten