Red jouw sportclub Tour

Red jouw sportclub Tour

Door Mohammed Mohandis op 31 januari 2023 Delen  

Veel sportverenigingen in Nederland zitten financieel in de knel. Zij krijgen te maken met inflatie, aflopende energiecontracten en stijgende energiekosten. Verduurzamen is geen optie, omdat er niet genoeg geld is. Om een beter beeld te krijgen van hoe het met de sportverenigingen gaat en hoe zij omgaan met deze lastige periode, sluiten wij aan bij de tour die de RVVB de komende maanden zal maken langs sportverenigingen in alle 12 provincies.

Als sportverenigingen omvallen, dan heeft dat gevolgen voor ons allemaal. In de sportclub ontspannen we er, blijven we fit en sluiten er vriendschappen voor het leven. Juist in deze tijd vormen sportverenigingen het sociale cement van onze samenleving.

Sport verenigingen vormen het sociale cement van onze samenleving.

Afgelopen juni diende ik al tijdens het commissiedebat Sport, samen met GroenLinks en CDA, een motie in die vroeg om steun voor sportverenigingen en sportaccommodaties die door de stijgende energierekening in de problemen zouden komen.

Het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) heeft ook naar aanleiding van deze motie en in overleg met ons een enquête uitgezet om een goed beeld te krijgen onder bestuurders (vrijwilligers) van amateurverenigingen. Daaruit bleek dat 27% van de verenigingen verwachtte tijdelijk te moeten sluiten gedurende de wintermaanden. Nog eens 12 % van de ondervraagden stelde vast dat ze vreesden de deuren permanent te moeten sluiten (lees hier alle de resultaten terug). Om de sportclubs te helpen de winter door te komen, vroegen we samen met RVVB aandacht met een petitie.

Nieuwe energiecontracten en de klappen van de coronacrisis verwerken; dit wordt een spannend jaar voor de sportverenigingen.

En de problemen zijn in 2023 nog niet voorbij: nu steeds meer verenigingen in een nieuw energiecontract komen en nog de klappen van de coronacrisis aan het verwerken zijn, wordt dit een spannend jaar voor de amateur sportverenigingen.

We hebben eerder al verschillende maatregelen voorgesteld om de sportclubs te helpen, maar het kabinet lijkt de urgentie nog steeds niet te zien en komt de sportsector heel beperkt tegemoet. Het RVVB opende daarom een meldpunt waar al ruim 400 meldingen van zijn binnengekomen.

De RVVB start nu een nationaal onderzoek naar de toekomstbestendigheid van sportclubs. Onderdeel hiervan is een bezoek aan een aantal sportverenigingen. Om een beter beeld te krijgen van de stand van zaken en de omvang van het probleem sluiten wij aan bij de tour die de RVVB de komende maanden zal maken langs sportverenigingen in alle 12 provincies. Wij zullen hierbij aanhaken.

Wij sluiten aan bij de tour die de RVVB de komende maanden zal maken langs sportverenigingen in alle 12 provincies.

We willen tijdens de tour zicht krijgen op de stand van zaken en op wat er nodig is om de sportverenigingen overeind te houden. We vragen de clubs hoe ze omgaan met de stijgende kosten door energie en inflatie, welke mogelijkheden voor verduurzaming er zijn, of er al gevolgen zichtbaar zijn voor het aantal leden en het aantal vrijwilligers voor de club én welke ondersteuning er nodig is.

We willen van de verenigingen zelf horen wat de problemen zijn en dit aan de minister voorleggen. Het gaat immers om al die enthousiaste vrijwilligers die bang zijn dat hun sportclub zal verdwijnen, om bestuurders die niet meer weten hoe ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen, om al die mensen die willen sporten, maar de contributie niet meer kunnen betalen. De minister kan niet blijven wegkijken; wanneer preventie voor dit kabinet werkelijk zo belangrijk is, moet er geïnvesteerd worden in onze sportverenigingen.

De minister kan niet blijven wegkijken: er moet geinvesteerd worden in onze sportverenigingen.

Bekijk hieronder het schema van de tour. Wil je ook meehelpen met het overeind houden van de sportverenigingen? Meld je dan hier aan en geef aan waar en wanneer je aanwezig wil zijn.

Delen:

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Berichten