Meldpunt ongewenst gedrag

Meldpunt ongewenst gedrag

De PvdA is voor alle leden en sympathisanten een veilige omgeving.

In de PvdA is geen plaats voor discriminatie, (seksuele) intimidatie, uitsluiting of andere ongewenste omgangsvormen. Daar handelen we naar, daar spreken we ons over uit, en dat lossen we op. Dit geldt voor iedereen in de partij: voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, leden en sympathisanten. Als er sprake is van ongewenst gedrag of schending van integriteit dan wordt daar actie op ondernomen. Iedere melding wordt op gedegen wijze afgehandeld.

We hebben een meldpunt ongewenst gedrag: Je kunt vertrouwenspersonen benaderen via [email protected] of contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon Hannie Kraan (06-38909170 - [email protected]).

Delen: