… Over aardbeien, zelfs voor Japan.

31 juli 2019 door Jan Schuurman Hess

Horst aan de Maas is een grote gemeente ten noorden van Venlo, tussen de Maas en de Peel in de provincie Limburg. Het is samengesteld uit alleraardigste dorpen, land en tuinbouw en veeteelt zijn de belangrijkste economische activiteiten.

Lees verder

Een gezonde wereld voor toekomstige generaties

Nederland moet zo snel mogelijk, uiterlijk in 2050, overschakelen naar een volledig duurzame energievoorziening.

Lees verder

Bio-industrie

Volksgezondheid is belangrijker dan het economisch belang van de landbouwsector. Er komt een eind aan de bouw van nieuwe megastallen. Bij de huidige intensieve veehouderij staat dierenwelzijn voorop.

Lees verder