‘Brabantwet’ nieuwe stap naar duurzame veehouderij

9 maart 2015 door Henk Leenders in Bio-industrie

Iedereen die naast een intensieve veehouderij woont kan er over meepraten: stankoverlast, angst voor infectieziektes, vragen met betrekking tot duurzaamheid en dierenwelzijn. Ook in het maatschappelijk debat staat de gangbare veehouderij ter discussie. Zelf ken ik deze discussie als Brabander maa..

Lees verder

Gezondheidstoets bij vestiging of uitbreiding veehouderij

7 november 2013 door Henk Leenders in Landbouw

De PvdA wil dat bij beslissingen over vergunningen voor veeteeltbedrijven of zware industrie rekening wordt gehouden met de effecten op de volksgezondheid. Dit is deze week de inzet geweest van Tjeerd van Dekken en mij bij het debat..

Lees verder

Misstanden pluimveehouderij aanpakken

20 november 2012 door Tjeerd van Dekken in Bio-industrie

De misstanden die in de bio-industrie plaatsvinden zijn volstrekt onaanvaardbaar. De beelden van Radar over kiptransport spreken boekdelen. Het dierenleed in de pluimveehouderij is gigantis..

Lees verder

Strenger optreden tegen misstanden veehouderij

24 oktober 2012 door Tjeerd van Dekken in Bio-industrie

De overheid moet strenger optreden tegen veehouders die zich niet aan de wet houden. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er in Nederland op grote schaal dierenwelzijnswet..

Lees verder

Plan metamorfose intensieve veehouderij

6 juni 2012 door Tjeerd van Dekken in Bio-industrie

De PvdA wil een metamorfose van de intensieve veehouderij in Nederland. Aan megastallen moet een einde komen door alle stallen in het vervolg aan strenge eisen voor volksgezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn te onderwerpen. Stallen moeten gaan vallen onder een ‘sterrensysteem’, ve..

Lees verder

Eind aan vrijblijvendheid veehouderij

23 september 2011 door Tjeerd van Dekken in Landbouw

De PvdA wil dat zo snel mogelijk wordt toegewerkt naar een duurzame veehouderij en dat een einde komt aan de vrijblijvendheid in de sector. Dat heb ik aangegeven in reactie ..

Lees verder