Kernthema Onderwijs
Het verhaal van Jan

Onderwijs

Het is nog maar kortgeleden dat Jan Verweij, na 41 jaar, is afgezwaaid als docent. Hij gaf les op de universiteit, basisschool en de laatste jaren op de middelbare school.

“Het is zo clichématig, maar de omgang met jongeren vond ik het mooiste van het vak. Je krijgt jongens en meisjes van 11, 12 jaar binnen en ze gaan weg als ze 17, 18 zijn. Om daar een rol in te spelen heb ik altijd heel bijzonder gevonden.”

Jan heeft de laatste tijd veel nagedacht over de vraag wat er beter kan in het onderwijs. Het antwoord: eigenlijk alles. Maar het belangrijkste: de hokjes. “School moet iets inclusiefs zijn, iets waar je iedereen bij betrekt. Dan moet je kinderen niet op hun twaalfde in hokjes stoppen: jij naar vmbo 1, jij naar het gymnasium.”

“Wat betekent onderwijs voor jou Jan?”

Wat zijn de grootste problemen?

Er is hard geld nodig in het onderwijs, de afgelopen jaren is er veel te weinig geïnvesteerd. Er is een enorm lerarentekort, met grote klassen als gevolg. Dat kan niet in Nederland. Alle kinderen hebben het recht op een goede start, en op een goede school.

De verschillen zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen. Het maakt nu teveel uit op welke school je zit. Want juist de scholen met kinderen die ons onderwijs het hardst nodig hebben, hebben de grootste moeite om goede leraren voor de klas te krijgen.

Daarom: ons plan voor onderwijs

Alle kinderen verdienen het beste onderwijs. Maar zeker een kwart van de Nederlandse jongeren kan niet goed genoeg lezen. Daarom wil de PvdA een groot offensief om kinderen meer aan het lezen te krijgen. De basisbeurs voor studenten komt terug. Om onderwijsachterstanden te bestrijden wordt de kinderopvang vervangen door de voorschool, waar alle kinderen gratis naar toe kunnen. De kinderopvangtoeslag wordt zo overbodig. Kinderen in arme gezinnen krijgen meer steun om te kunnen sporten of een muziekinstrument te leren spelen. En: we investeren in de lerarenopleiding.

“Lilianne Ploumen, waarom vindt de PvdA onderwijs zo belangrijk?”

Jan:
“Ik wil naar onderwijs waar de schotten weg zijn tussen school en maatschappij. En waar de docent weer de professional is die autonomie kent.”

Steun onze strijd voor beter onderwijs

Wij willen meer investeren in onderwijs. Een Nederland waar elk kind een goede start krijgt, dankzij een goede school en een goede leraar. Strijd mee!

Petitie ondertekenen
Delen: