Verhalen

Truus Jorna

De PvdA eert haar helden, ook in Krimpen aan den IJssel! De held die wij graag in het zonnetje willen zetten is Truus Jorna. In Krimpen kreeg Truus Jorna in 2006 al een eerbetoon voor haar jarenlange werk voor de Krimpense gemeenschap. Ze heeft toen een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen van toenmalig burgemeester Jansen en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hiermee was haar carrière als vrijwilligster zeker niet ten einde. Truus is al lange tijd actief voor de PvdA, zoals verschillende keren tijdens de wijkschouw die door de PvdA Krimpen werden gehouden. Daarnaast vervult zij een belangrijke rol bij bijeenkomsten van de PvdA, bij de algemene ledenvergaderingen, bij de selectiecommissie voor de raadsleden en vroeger als afdelingsbestuurslid en lid van de kascontrolecommissie. Duidelijk tracht zij bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn en laat zij zich niet weerhouden door haar gezondheid of beperkingen.

Daarnaast is zij door haar voorzitterschap van de Stichting Huurdersbelangen Krimpen zeer betrokken met de bewoners van woningcorporatie QuaWonen. Daarbij vervult Truus een kritische rol bij de klachten die zij krijgen over wonen en over de wijken. Ook helpt zij met het invullen van formulieren en enquêtes. Op deze manier kan zij een goede verbinding vormen tussen bewoners en verhuurder.

Truus was ook lid van de WMO-raad, voorzitter van de ANBO en lid van de beroepscommissie van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Daarnaast hield zij maandelijks een spreekuur in wijkcentrum De Tuyter voor mensen die vragen, opmerkingen of problemen hadden en daarmee niet direct naar de Gemeentelijke Sociale Dienst wilden stappen. Truus fungeerde als een tussenstation, om de drempel lager te maken voor vragen aan de gemeente. Ook verleent Truus burenhulp als vanzelfsprekend. Zo rijdt ze zelfs op stel en sprong in de ambulance mee met één van de buren, omdat diens vrouw er op dat moment  niet tot in staat was. Het is voor Truus de ‘normaalste’ zaak.

Truus was en is dus jarenlang actief in Krimpen aan den IJssel. Ondanks haar leeftijd en verminderde mobiliteit is zij overal te vinden en zal zij zich blijven inzetten voor de medemens. Truus is een echt ‘mensenmens’. De PvdA Krimpen eert haar met een bloemetje en ziet haar als voorbeeld voor anderen die zich willen inzetten voor de Krimpense gemeenschap.

Delen:

Dit zijn onze helden

We kennen ze allemaal; echte doeners die het verschil maken. Mensen die dagelijks hun steentje bijdragen aan een mooier Nederland. Zij helpen Nederland vooruit. Wij willen deze mensen een gezicht geven.

Lees meer