Jose Beljaars

Verhalen

Jose Beljaars

Jose Beljaars is een held, omdat ze zich met al haar energie, enthousiasme en goede moed inzet voor haar studenten op de Entree school in Eindhoven. Ze werkt op een praktijkgerichte opleiding op MBO 1 niveau. Het is een school zonder drempels: hier kan iedere jongere vanaf 16 jaar terecht, die op andere scholen niet wordt toegelaten.

In een klas van 14 studenten zitten voortijdige schoolverlaters, jongeren die moeilijk leren en/of overbelast zijn (door grote problemen thuis of persoonlijke beperkingen zoals ADHD of autisme) en jongeren die pas kort in Nederland zijn en het Nederlands nog niet genoeg beheersen.  Velen van hen zijn ‘street-wise’ maar hebben vaak te weinig basale bagage om in de maatschappij mee te doen. Soms zijn zij niet meer gemotiveerd of hebben ze geen vertrouwen meer in zichzelf en hun omgeving.

In één, soms twee jaar, begeleidt Jose deze studenten bij het aanleren van een houding, waarmee deze jongeren zich in een arbeidsomgeving staande kunnen houden of kunnen doorstromen naar een niveau 2 opleiding. Ze leren door middel van een stage en praktische lessen basisvaardigheden, zoals op tijd komen, instructies opvolgen, je afspraken nakomen, vragen durven stellen en omgaan met kritiek. En eigenlijk ongemerkt goed omgaan met jezelf en met elkaar. De persoonlijke begeleiding is belangrijk, hen het vertrouwen geven. Zodat zij naast de confrontatie met wat er niet goed gaat en voor hen niet mogelijk is, ook te kunnen zien en te ervaren wat zij wél kunnen, waarin zij wél van betekenis kunnen zijn en waar zij wél kunnen deelnemen aan de samenleving.

Haar werk is zwaar, maar zo ontzettend nodig!
Het is geweldig om van Jose de lichtpuntjes te horen. Een mooi voorbeeld is een Irakese jongen van 23 jaar met taalproblemen, die in zijn stage een lasdiploma kan halen, omdat het bedrijf een aangepaste theorie toets voor hem heeft gemaakt. Of het zelfvertrouwen van een meisje dat met sprongen omhoog gaat, omdat ze het zo goed doet in haar stage in de horeca. Of een jongen uit Somalië die na een jaar zo door kan naar een MBO 4 niveau.

Wat Jose ons meegeeft om over na te denken is dat intensieve begeleiding vaak al veel eerder nodig is. In één of twee jaar haal je immers niet alles in. Daarnaast is het belangrijk dat we blijven geloven in deze jongeren. Want als wij niet in hen geloven, willen zij niet meer deelnemen in deze samenleving. Benut de (praktische) talenten die ze wél hebben en stel geen irreële eisen aan het taal- en rekenniveau. Niemand wil aan de zijlijn van de samenleving staan, deze jongeren horen erbij! Jose zegt ook: “Als we toch allemaal langer moeten werken, zet dan de senioren in bedrijven in om deze jongeren te begeleiden.”

Delen:

Dit zijn onze helden

We kennen ze allemaal; echte doeners die het verschil maken. Mensen die dagelijks hun steentje bijdragen aan een mooier Nederland. Zij helpen Nederland vooruit. Wij willen deze mensen een gezicht geven.

Lees meer