‘Piratencultuur hoort er ook bij’

‘Piratencultuur hoort er ook bij’

PvdA-Statenlid Peter Zwiers (38) is geboren en getogen in Tweede Exloërmond, een lintdorp in de Drentse veenkoloniën met ruim twee duizend inwoners. Het dorp is wel zes kilometer lang; de geschiedenis hier telt nog geen twee eeuwen maar trok wel diepe sporen, die ook vandaag nog voelbaar zijn.

Peter Zwiers laat aan het begin van het gesprek in de achtertuin zijn bijzonder collectie arbeidersjaarboekjes van de sociaaldemocratie aan het begin van de twintigste eeuw zien. Daarin niet alleen de namen en adressen van de politieke leiders van de SDAP, maar ook alle voormannen en vrouwen van de vakbonden en aanverwante organisaties, verspreid door het hele land. Vanuit die gemeenschappelijke kracht en macht werd uitbuiting overwonnen en de verzorgingsstaat gebouwd, ook hier in oost Drenthe.

Turfwinning is eeuwenlang bepalend geweest voor Nederland. Turf, gedroogd veen, werd eeuwenlang gebruikt als brandstof, tot zij werd vervangen door kolen. Turf werd met de hand gestoken (afgegraven) in veen en moerasgebieden. De ‘woeste gronden’ in Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen werden tot halverwege de vorige eeuw ‘gewonnen’. Werken in de turfwinning was uitputtend, ongezond en slecht betaald; uitgebuite veenarbeiders werden niet veel ouder dan veertig, vijf en veertig jaar. De sociale verhoudingen in veenkoloniën, in ‘de turf’ zijn in de tweed helft van de vorige eeuw veranderd maar liggen ook vandaag nog dicht onder oppervlakte. Peter Zwiers: “De manier waarop in den Haag werd besloten dat de boeren hier windmolens op hun land mochten plaatsen, heeft de oude wonden weer open gesneden. Het gaat de boeren natuurlijk niet om het milieu, maar om het geld.”

De meeste mensen zijn hier losse arbeiders, timmerlieden, stratenmakers zonder enig sociaal vangnet

Wie wint en verliest aan het klimaatbeleid wordt hier in de streek goed gevoeld. De meeste mensen zijn hier losse arbeiders, timmerlieden, stratenmakers zonder enig sociaal vangnet. Als er werk is, verdienen ze goed, maar hoe hun pensioen wordt opgebouwd, is een vraagteken, merkt Peter Zwiers op. “Het klimaatbeleid moet ook voor mensen met een kleine beurs bereikbaar en zinvol zijn. Zij moeten er ook van kunnen profiteren. Dat is nu niet het geval. Ik heb me samen met de sportverenigingen ingezet dat zij ook zonne-energie op de daken van de clubhuizen kunnen leggen, om zo de clubs in leven te houden, de kosten te drukken en dus sporten voor iedereen bereikbaar te houden. Klimaatmaatregelen zijn voor ons een middel; geen doel op zich.”

Peter ging in zijn geboortedorp naar school volgde de havo en studeerde commerciële economie. Maar zijn hart ging uit naar de jeugdsoos, waar hij direct als vrijwilliger actief werd. “Terugkijkend heb ik meer te danken aan de jeugdsoos, dan aan school,” zegt hij nu. “Ik merkte al gauw dat de reclamewereld niks voor me was.”

Wel vond hij banen afwisselend in het bedrijfsleven en bij de overheid tot hij onlangs in een onderwijsorganisatie een baan vond op het snijvlak tussen bedrijfsleven en het VMBO van een scholengemeenschap in Stadskanaal. Peter Zwiers: “Het is geweldig leuk; ik kan voor jongeren van betekenis zijn, en de relatie met het bedrijfsleven zo organiseren dat zij elkaar vinden, voor stages en de nieuwste ontwikkelingen. We bereiden gezamenlijk onze leerlingen voor op duurzaamheid, en de circulaire economie.”

Ook zijn politiek engagement vindt zijn oorsprong in de jeugdsoos. Peter Zwiers: “Het PvdA raadslid in ons dorp hield er mee op en zag dat actief was, en bekend bij de jeugd. Zij zocht mij aan om het stokje over te nemen; ik was 23 jaar, werd met voorkeurstemmen gekozen in de raad.”

Intussen is Peter lid van Provinciale Staten en staat hij bekend als pleitbezorger voor de Piraten- scène.

De piratencultuur, vraag ik verbaasd?

“Ja, zeker,” zegt Peter, “deze Nederlandstalige muziekcultuur wordt volkomen genegeerd door de publieke en commerciële radiostations maar kent een enorm draagvlak in het oosten en het noorden van het land. Concerten in studio’s, cafés en dorpsfeesten trekken vele tienduizenden bezoekers. Het zijn mensen die niet zelden enorm politiek betrokken zijn, maar toch mijlen ver af staan van de georganiseerd politiek; mensen ie nooit gaan stemmen, of, bij wijze van protest PVV. Maar het zijn allemaal arbeiders en in hun hart PvdA-ers.”

In de aanloop naar de provinciale verkiezingen organiseerde Peter een Piraten muziekevenement in de Statenzaal. Peter Zwiers: “Voor de meeste mensen die op het evenement af kwamen was het de eerste maal dat zij het provinciehuis van binnen zagen. Kijk op Facebook heeft onze Drentse PvdA 650 volgers; onze PvdA piratenpagina 2500 volgers…”

Over de toekomst is Peter duidelijk. “We moeten er voor zorgen dat deze mensen ook mee kunnen doen in de klimaattransitie. We moeten hen niet alleen zien en kennen, maar ook zekerheid bieden, werk, onderwijs, een fatsoenlijke en betaalbare woning en we moeten er voor zorgen dat de voorzieningen op orde zijn. Zekerheid, ook voor de mensen die leven van en voor de Piraten muziek.”

Delen: