Verenigingsraad

Verenigingsraad

Foto Flickr / PvdA

De Verenigingsraad adviseert het partijbestuur in organisatorische zaken en verenigingszaken. Daarnaast kan zij een bemiddelende rol spelen bij dreigende conflicten binnen de vereniging. De Verenigingsraad wordt gevormd door dagelijks bestuurders uit afdelingen met meer dan 500 leden en alle gewesten. Elke afdeling en gewest heeft een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De voorzitter van het partijbestuur en portefeuillehouders Vereniging van het partijbestuur zijn q.q.-lid. De Verenigingsraad wordt voorgezeten door één van de (congres-)presidiumleden.

Delen: