Verenigingsraad

Verenigingsraad

Foto Flickr / PvdA

De Verenigingsraad adviseert het partijbestuur in organisatorische zaken en verenigingszaken. De Verenigingsraad wordt gevormd door de bestuurders uit de grotere afdelingen en alle gewesten. Elke afdeling en gewest heeft een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De voorzitter van het partijbestuur en portefeuillehouders Vereniging van het partijbestuur zijn lid uit hoofde van  hun functie. De bijeenkomsten van de Verenigingsraad worden voorgezeten door één van de presidiumleden

Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris van de Verenigingsraad

André van den Hoek: [email protected]

Delen: