Fractietraining op maat

Fractietraining op maat

Hoe vergader je op een effectieve manier? Wat is een goede oppositiestrategie? Hoe komt jouw fractie vaker in de krant? Hoe onderhoud je contact met de samenleving? Met je kiezers? Welke plannen wil je per se nog gerealiseerd hebben voor de volgende raadsverkiezingen? In elke fractie spelen andere vragen.

Daarom heeft het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) een trainingsaanbod op maat. Als fractie formuleer je een aanvraag voor een training. Na een intakegesprek met het CLB kiezen we een trainer uit onze pool van ervaren trainers. Hij of zij bereidt in overleg met de contactpersoon van de fractie de training voor. Bestuursleden, actieve leden en fractievolgers kunnen allemaal meedoen als jullie dat willen.

Mogelijke onderwerpen voor trainingen zijn:

 • waardengedreven en herkenbare 'rode' politiek bedrijven;
 • media-aandacht: vaker op een positieve manier in het nieuws komen;
 • nieuwe mensen betrekken;
 • (fr)actieplan maken;
 • oppositiestrategie;
 • onderlinge communicatie;
 • startbijeenkomst voor een nieuwe fractie;
 • mid-term evaluatie: de stand van zaken halverwege de termijn, wat gaat goed, wat wil je anders doen;
 • samenwerken;
 • effectief vergaderen;
 • omgang met spanningen in de fractie;
 • hoe verder na een afsplitsing.

Voorwaarde voor een fractietraining is dat de hele fractie (inclusief de schil er omheen) mee wil doen. Wil je ook een fractietraining volgen? Neem dan contact op met het CLB, [email protected] / 070-2629728.

Delen: